အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ဆေးစာရင်းများ

ကလေးကင်ဆာရောဂါအား ကုသရာတွင်အသုံးပြုသော ဆေးဝါးများအကြောင်း လေ့လာကြည့်ပါ။ အေလိုပြူရီနော မှ ဗိုရီကိုနာဇိုးလ်အထိ ဖြစ်တတ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် အခြားအရေးကြီး အချက်အလက်များအကြောင်းကို ဖတ်ရှုပါ။


ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခဲ့သည့်အချိန်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ