အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

မိသားစုများအတွက်

မိသားစုများသည် ကင်ဆာကြောင့်ခံစားရသော အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျ အတွေ့အကြုံများနှင့် ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိသည်- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာနှင့် လက်တွေ့ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ။ ကလေးဆိုင်ရာကင်ဆာ ခံစားနေရချိန်အတွင်း မိသားစုများ ရင်ဆိုင်ရသော နေ့စဥ် တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက် အရင်းအမြစ်များ ရှာဖွေပါ။

together_filter-error