အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်

ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များအဖြစ် မသက်ရောက်စေပါ

ဝန်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်သောအရာများ၊ စာသားများ၊ သရုပ်ဖော်ပုံများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ်များထံ လင့်ခ်များနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများ ("ပါဝင်သောအရာများ") သည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၏ ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးမှု၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ကုသမှုကို အစားထိုးရန် မရည်ရွယ်ပါ။ ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများရှိပါက သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အခြား ကျန်းမာရေေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှ အကြံဉာဏ်ကို အမြဲတောင်းခံပါ။ သင့်တွင် ဆေးကုသရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခု ရှိနေသည်ဟု ယူဆပါက၊ သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် 911 ကို ချက်ချင်းခေါ်ပါ။ St. Jude သည် ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်တွင် တင်ထားသော တိကျသည့် စမ်းသပ်မှုများ၊ သမားတော်၊ ထုတ်ကုန်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်၊ ထင်မြင်ချက်များ သို့မဟုတ် အခြားသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုခုကိုမျှ အကြံပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံခြင်းမရှိပါ။ St.Jude မှဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသူအခြားသောသူများမှ ဖြစ်စေတင်ထားသည့်၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်မှန်သမျှအား မှီခိုအားထားခြင်းသည် သင်၏အပေါ်၌သာလျင် လုံးလုံးလျားလျား တာဝန်ရှိသည်။ St.Jude မှဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသူအခြားသောသူများမှ ဖြစ်စေ တင်ထားသည့်၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်မှန်သမျှအား မှီခိုအားထားခြင်းသည် သင်၏အပေါ်၌သာလျင် လုံးလုံးလျားလျား တာဝန်ရှိသည်။