အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

သင့်ကိုယ်သင် ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အထောက်အကူပြုသူ အဖြစ် မှတ်ယူလိုက်ပါ

ကလေးကင်ဆာသည် အလွန်ဖြစ်ခဲသောကြောင့် ပင်မကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပံ့ပိုးသူအများအပြားသည် ကလေးကင်ဆာကုသမှု၏ ရေရှည်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကို ကောင်းစွာသိရှိခြင်းမရှိပါ။ ကလေးကင်ဆာမှအသက်ရှင်သန်သူများကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အထောက်အကူပြုသူများအဖြစ် မည်သို့ ဖြစ်လာအောင် လေ့လာရန် တိုက်တွန်းအားပေးပါသည်။