အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ကုသမှုနှောင်းပိုင်းနှင့် ကျော်လွန်၍

ကင်ဆာ ကုသမှုအဆုံးသည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းသော်လည်း ၎င်းသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ လက်ရှိ ကုသမှုမှ နောက်ဆက်တွဲ ကုသမှုသို့ ကူးပြောင်းချိန်တွင် မည်သည်ကို မျှော်လင့်ရမည်ကို လေ့လာပါ။

၀ - ၁၈ နှစ်အကြားဖြစ်သော ကလေးဘဝ ကင်ဆာ ကုသမှုအဆုံးသည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤပုံတွင် ကလေး ကင်ဆာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတစ်ဦးသည် သူ၏ ဆရာဝန်ကို ဆေးခန်းနားနေခန်းတွင် စကားပြောနေသည်။

မသေချာမှု နှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် ကုသမှုရပ်နား၍ ကူးပြောင်းချိန်တွင် ဖြစ်သောပုံမှန် ခံစားချက်များဖြစ်သည်။

---
ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး- ဇွန်လ 2018