အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

လုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်တစ်ခု ဆိုသည်မှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခု အတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်း နှင့် ကုသခြင်း တို့ လုပ်ရန် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် ဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကလေးကင်ဆာအတွက် ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်များ တွင် ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုထုံးပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကုသမှုအပေါ် လူနာ၏ တုံ့ပြန်မှုကို ကြပ်မတ်ကြည့်ခြင်း တို့ လုပ်ရန် လိုအပ်သော စမ်းသပ်မှုများ သို့မဟုတ် အစီအစဥ်တစ်ခုအတိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများ ပါဝင် နိုင်သည်။

ကင်ဆာရောဂါသည်များ သည် အမျိုးအစားကွဲပြား သည့် လုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် များစွာ ကို ရောဂါရှာဖွေခြင်း နှင့် ကုသမှု ခံယူနေ ခြင်း တလျောက် တွင် လုပ်ဆောင် ရ နိုင်ချေ ရှိ သည် ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဤ လုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် တမျိုးတည်း ကို တစ်ကြိမ်ထက်မက လုပ်ဆောင်ရနိုင်သည်။

လုပ်ပုံလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်များသည် ကလေးကင်ဆာ ရောဂါရှာဖွေခြင်း နှင့် ကုသခြင်း တို့အတွက် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

-
ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ- ဇွန်လ 2018