အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ကုထုံးအသုံးပြုဆေးဝါးအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း

၀ - ၁၈ နှစ်အကြားဖြစ်သော ကလေးဘဝ ကင်ဆာကုထုံးအတွင်း လူနာများသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆေးဝါးများ၏ ပါဝင်မှုအဆင့်ကို စစ်ဆေးရန် စစ်ဆေးမှုများ ခံယူရနိုင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို ကုထုံးအသုံးပြုဆေးဝါးအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဟုခေါ်သည်။ ဆေးဝါးများ၏ ပါဝင်မှုအဆင့်များသည် မှန်ကန်သည့်အဆင့်အတွင်းရှိမရှိ သေချာစေရန်အတွက် ဤစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ရလာဒ်များသည် လူနာများရရှိနေသည့် ဆေးဝါးပမာဏကို စိတ်ကြိုက်စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

ဆေးဝါးများအားလုံးအတွက် ဆေးဝါးအဆင့်များကို စစ်ဆေးခြင်းမရှိသော်လည်း ကင်ဆာကုထုံး၏ အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့် ပေးအပ်ထားသော အချို့ဆေးဝါးများကိုမူ ၎င်းတို့၏ ဆေးဝါးပါဝင်မှုအား စစ်ဆေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆေးဝါးများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို လေ့လာသည့် ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးပြုနယ်ပယ်ကို ကိုယ်တွင်းဆေးဝါးလုပ်ဆောင်မှုဗေဒဟု ခေါ်သည်။

ဆေးဝါးပမာဏဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ဆေးဝါးပါဝင်မှုဟုလည်း ခေါ်ဆိုသော ဆေးဝါးပမာဏဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆေးဝါးများ၏ ပမာဏကို ခေါ်သည်။ ဆေးဝါးများကို ပမာဏပိုမို၍ ပေးသည့်အခါဖြစ်စေ အကြိမ်ရေများများ ပေးရသည့်အခါဖြစ်စေ ဆေးဝါးပမာဏသည် မြင့်တက်လာသည်။ ဆေးဝါးများကို ပမာဏလျော့၍ ပေးသည့်အခါဖြစ်စေ အကြိမ်ရေနည်းနည်းပေးရသည့်အခါဖြစ်စေ ဆေးဝါးပမာဏသည် လျော့ကျသွားသည်။ 

ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆေးဝါးပမာဏသည် ဆေးဝါးပေးသွင်းမှုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် မြင့်မားလေ့ရှိပြီး ၎င်းကို ထိပ်စွန်းမှတ်အဆင့်ဟု ခေါ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် သို့မဟုတ် အောက်ထစ်ဆုံးအဆင့်ဆိုသည်မှာ နောက်ထပ်ဆေးသောက်သုံးမှုပြုလုပ်မည့်အချိန်မတိုင်မီတွင် တွေ့ရသည့်အဆင့်ဖြစ်သည်။

ဆေးဝါးပမာဏများကို မည်သို့စစ်ဆေးသနည်း။

ဆေးဝါးပမာဏအများစုကို သွေးစစ်ချက်ဖြင့် စစ်ဆေးသည်။

ဆေးဝါးပမာဏများအား စစ်ဆေးခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

ဆေးဝါးတစ်မျိုးစီသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ တိကျသောအဆင့်တစ်ခုတွင် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ ဆေးဝါးပမာဏနည်းပါးလွန်းပါက အကျိုးအာနိသင်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဆေးဝါးပမာဏများပြားလွန်းပါကလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆေးဝါးပမာဏသည် ပေးသွင်းလိုက်သော ပမာဏနှင့် သတ်မှတ်အချိန်တစ်ခုအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်မှ ပြန်လည်စွန့်ထုတ်သော ပမာဏအကြားတွင် မျှခြေတစ်ခုဖြစ်သည်။

လူနာအတွက် မှန်ကန်စွာ ညွှန်ကြားပေးသော ဆေးပမာဏသည် အသက်၊ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား၊ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် ကုသမှုခံယူနေသည့် ရောဂါအပါအဝင်မတူခြားနားသော အချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ၎င်းဆေးဝါးများအား ဖြိုခွဲမှုဖြစ်စဉ် သို့မဟုတ် ဇီဝဖြစ်စဉ်တို့ကို မည်သို့ပြုလုပ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း လူနာအချင်းချင်း ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် အခြားဆေးဝါးများကလည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆေးဝါး၏ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် သက်ရောက်စေနိုင်ပါသည်။

ဆေးဝါးပမာဏများကို စစ်ဆေးခြင်းသည် ပေးဝေထားသည့် ဆေးဝါးပမာဏသည် လူနာတစ်ဦးစီအတွက် သင့်လျော်မှန်ကန်မှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် သင်၏ စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ စစ်ဆေးချက်ရလာဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ လိုအပ်ပါက ဆေးဝါးကို ချိန်ညှိမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။

ဆေးဝါးတစ်ခုကို ပေးသွင်းသည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ်သည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပြီး ထိုဆေးဝါးကို ခန္ဓာကိုယ်မှ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားသည်။ ဆေးဝါးပမာဏအား တိုင်းတာခြင်းသည် သတ်မှတ်အချိန်တစ်ခုတွင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ ဆေးဝါးများ မည်မျှအထိရှိနေပြီး ခန္ဓာကိုယ်သည် ဤဆေးဝါးကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အား သိရှိစေသည်။

ဆေးဝါးပမာဏများ စစ်ဆေးလေ့ရှိသည့် ဆေးဝါးအချို့မှာ မည်သည့်ဆေးဝါးများ ဖြစ်သနည်း။

အချို့ဆေးဝါးပမာဏများအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကို မည်သည့်အခါတွင် ပြုလုပ်မည်၊ မည်သည့်နည်းဖြင့် ပြုလုပ်မည်ဆိုသည်မှာ ဆေးကုသရေးဌာနများအကြား ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်သည့် ဆေးဝါးအချို့တွင် ဘူဆာ့လ်ဖန်ဆိုက်ကလိုစပိုရင်းအီနိုဇာပရင်း၊ မီသိုထရီဇိတ်တက်ကရိုလီးမာ့စ်ဗန်ကိုမိုင်ဇင်ဗိုရင်ကိုနာဇောလ်နှင့် အခြား တက်ခြင်း/အကြောဆွဲခြင်း ကာကွယ်သည့် ဆေးဝါးများပါဝင်သည်။

ဆေးဝါးပမာဏများ စစ်ဆေးမှုကို ဆေးဝါးများအားလုံးအတွက် အဘယ်ကြောင့် မပြုလုပ်ပါသနည်း။

ဆေးဝါးပမာဏများ စစ်ဆေးမှုကို ဆေးဝါးအများအပြားအတွက် ပြုလုပ်ရန် မလိုပါ။ အကြောင်းရင်းအချို့တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

 1. ဆေးဝါးသည် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ဆေးပမာဏအမျိုးမျိုးကို သောက်သုံးစေသည့်အခါ ဘေးကင်းစိတ်ချရသည့်အခြေအနေဖြစ်သည်။
 2. ဆေးဝါးသည် (သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် အဖျားကျခြင်းကဲ့သို့) ဆေးဝါး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
 3. ရည်မှန်းထားသည့် ဆေးဝါးပမာဏအဆင့်ကို ရောက်ရှိခြင်းမရှိ။

ဆေးဝါးပမာဏများကို မည်သည့်အခါစစ်ဆေးသနည်း။

ဆေးဝါးပမာဏအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက် အချိန်သတ်မှတ်ချက်သည် ကုသရေးဆေးဝါးအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဆေးဝါးအများစုသည် ဆေးဝါးအား နောက်ထပ်သောက်သုံးမှုကို မပေးသွင်းမီတွင် "အောက်ဆုံးအဆင့်" သို့မဟုတ် "သောက်သုံးမှုမတိုင်မီအဆင့်" ရှိနေသည်။ သို့ရာတွင် သွေးကျဲဆေး အီနိုဇာပရင်နှင့် အချို့သော ပဋိဇီဝဆေးများကဲ့သို့ ဆေးဝါးအချို့ကို ဆေးဝါးပေးသွင်းပြီးနောက် ၄ နာရီမှ ၆ နာရီအကြာတွင် ဆေးဝါးပမာဏ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါသည်။ ဆေးဝါးကို ခန္ဓာကိုယ်မှ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုရှိမရှိသေချာစေရန် ကင်ဆာရောဂါ ကုသသော ပဋိဇီဝဆေးကဲ့သို့ အခြားဆေးဝါးများကို အကြိမ်များစွာ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါသည်။

ဆေးဝါးပမာဏဆိုသည်မှာ မည်သည်ကို ဆိုလိုသနည်း။

ဆေးဝါးအတွက် ရည်မှန်းထားသော ဆေးဝါးပမာဏသည် အောက်ပါတို့ကဲ့သို့သော အကြောင်းခြင်းရာများအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်-

 • ကုသရေးဆေးဝါး
 • ကုသမှုပြုလုပ်သည့် အခြေအနေ
 • ဆေးဝါးပမာဏအား စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သည့်အချိန်

ရည်မှန်းထားသော ဆေးဝါးပမာဏသည် လူနာနှင့် အခြေအနေအပေါ် မူတည်သောကြောင့် ထိုအချိန်၌ ကုသရေးဆေးဝါးအတွက် ထားရှိသည့် ရည်မှန်းချက်အဆင့်ကို စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အား မေးမြန်းခြင်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

လူနာများနှင့် မိသားစုများအတွက် အကြံပေးချက်များ

 • သင့်ဆေးဝါးကို စီစဉ်ထားသည့်အချိန်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်စေရန် နေ့စဉ်သောက်သုံးပါ (ဥပမာအားဖြင့် ၈ နာရီပြည့်လျှင်၊ ၁၂ နာရီပြည့်လျှင်၊ သို့မဟုတ် ၂၄ နာရီပြည့်လျှင်)။
 • ဆေးဝါးပမာဏကျဆင်းသွားမည့်နေ့တွင် ဆေးဝါးကို မည်သို့နည်းဖြင့် မည်သည့်အခါသောက်သုံးမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ ဆရာ၀န်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ကို သတိပြုပါ။ ဆေးဝါးမသောက်သုံးမီ တည်ရှိသည့် ဆေးပမာဏကို စစ်ဆေးရန်ရှိလျှင် ဆေးပမာဏကို မစစ်ဆေးမီ ဆေးမသောက်ပါနှင့်။ သွေးနမူနာရယူပြီးနောက်ပိုင်းနှင့် ဆေးဝါးပမာဏရလဒ်အား မသိရှိမှီ တွင် ဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်းသည် အများအားဖြင့် အဆင်ပြေလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ရံဖန်ရံခါ၌ ဆေးဝါးပမာဏအား သိရှိသည်အထိ သင့်အနေဖြင့် စောင့်ဆိုင်းရန် ပြောဆိုမည်ဖြစ်သည်။
 • ဆေးဝါးပမာဏအား မစစ်ဆေးမီ ဆေးဝါးကို မည်သည့်အချိန်(များ)တွင် ပေးသွင်းခဲ့ကြောင်း ချရေးပါ။
 • ပြန်၍အန်ထွက်သွားခဲ့သည့် ပါးစပ်မှသောက်သုံးရသော ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများ အပါအဝင် လွဲချော်သွားခဲ့သည့် မည်သည့်ဆေးဝါးသောက်သုံးမှုအကြောင်းကိုမဆို သင်၏ စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အား ပြောဆိုပါ။ ဆေးဝါးအား သောက်သုံးမှုပြုလုပ်ရာတွင် များလွန်းခြင်း သို့မဟုတ် နည်းလွန်းခြင်းကဲ့သို့သော မတိကျသည့် သောက်သုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုများရှိလျှင် စောင့်ရှောက်မှုအသင်းကို အသိပေးပါ။
 • အခြားမည်သည့်ဆေးဝါးများ၊ ဗီတာမင်များ သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အား အမြဲပြောဆိုပါ။ ဤအရာများကလည်း ဆေးဝါး၏ လုပ်ဆောင်ပုံကို သက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါသည်။


တည်းဖြတ်ပြီး- ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ