အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

အသက်အရွယ်နှင့် သင့်လျော်သော အချက်အလက်များ

ကင်ဆာနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်ကလေးနှင့် သင်မျှဝေသည့် အချက်အလက်များသည် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ အသက်အရွယ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အပေါ် မူတည်သည်။

ကလေးများအားလုံးသည် ရိုးရှင်းပြီး ပြတ်သားသော ရှင်းလင်းမှုများကို လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အား ချစ်ခင်ကြောင်းနှင့် ထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်း သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။


ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ- ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ