ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါး

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ဆိုတာ ဘာလဲ။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် ဦးနှောက်နှင့် ကျောဆစ်ရိုးဆစ်တွင်း အာရုံကြောမကြီးတွင် တည်တတ်သည့် အကျိတ်များဖြစ်သည်။ ကလေးများတွင် တတိယအများဆုံးဖြစ်တတ်သည့် ဦးနှောက် ကင်ဆာ ဦးနှောက်အကျိတ် ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတွင် ကလေးများတွင်ဖြစ်ပွားသည့် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ် ဖြစ်ရပ်စဥ်အသစ်မှာသည် နှစ်စဥ် ၂၀၀200 ခန့်ရှိသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် အသက် ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်ပွားသည်။ သို့သော်လည်း အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် အရည်များဖြင့် ပြည့်နေသည့် ဦးနှောက် သွေးပြန်ကြောများဦးနှောက်အခန်းမများ ၊နှင့် ကျောဆစ်ရိုးဆစ်တွင်း အာရုံကြောမကြီး၏ အတွင်းပြွန်တို့နှင့် တစ်တန်းတည်းရှိနေသည့် ဆဲလ်များမှ ကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်သည်။

တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဤအကျိတ်များသည် ခါးဆစ်ရိုးတောက်လျှောက်ရှိ ဦးနှောက်အရည်ကြည် (CSF) ကိုဖြတ်သန်းပြီး ပျံ့နှံ့သွားတတ်သည်။

ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးများစွာသည် ဦးခေါင်းအနောက်ဘက် အခေါင်းပေါက်နေရာရှိ စတုတ္ထမြောက် ဦးနှောက်အတွင်း အရည်ရှိသောအခန်းတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤနေရာတွင် တည်သောအကျိတ်များသည် ဦးနှောက်တိုင်နှင့် ဦးနှောက်ငယ်ကို ထိခိုက်ရန် အလွန်နီးစပ်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်များသည် posterior fossa အပိုင်းကန့်ရှိ စတုတ္ထမြောက် ဦးနှောက်အရည်ရှိအခန်းမသွေးပြန်ကြောတွင် အဖြစ်ပေါ်များသည်။ ဤနေရာတွင် တည်သောအကျိတ်များသည် ဦးနှောက်တိုင်နှင့် ဦးနှောက်ငယ်ကို ထိခိုက်ရန် အလွန်နီးစပ်သည်။

ကလေးများတွင် တည်သည့် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်များ၏ ၇၅75% ခန့်သည် ဦးနှောက်၏ posterior fossa အပိုင်းတွင်တည်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) ၏ အခြားနေရာများတွင်လည်း တည်နိုင်သည်။ အကျိတ်တည်နေရာအပေါ်မူတည်ပြီး အောက်ပါတို့အပါအဝင် CNS ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်နိုင်သည်−

 • ဦးနှောက်ကြီးငယ်
 • ဦးနှောက်ငယ်ကြီး
 • ဦးနှောက်တိုင်
 • ကျောဆစ်ရိုးဆစ်တွင်း အာရုံကြောမကြီး

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်များသည် posterior fossa ရှိစတုတ္ထမြောက် ဦးနှောက်အရည်ရှိအခန်းမသွေးပြန်ကြော တွင် အဖြစ်ပေါ်များသည်။ ဤကျိတ်များသည် ဦးနှောက်တိုင်ရိုးတံနှင့် ဦးနှောက်ငယ်ကို ထိခိုက်ရန် အလွန်နီးစပ်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အတွက် ကုထုံးမှာ အကျိတ်ကိုရသလောက် ခွဲထုတ်ပေးနိုင်မည့် ခွဲစိတ်ကုထုံးဖြစ်သည်။ ကင်ဆာဆဲလ်အကြွင်းအကျန်များကို သတ်ရန်အတွက်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး ကို ခွဲစိတ်ကုထုံး နှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ခွဲစိတ်ကုထုံး မတိုင်မီ သို့မဟုတ် ကုထုံးခံယူပြီးနောက်တွင်လည်းကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံး ကို သုံးနိုင်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ရှိသည့် ဝေဒနာရှင် ကလေးများ၏ အသက်ရှင်နိုင်ခြေမှာ ၅၀% မှသည် ၇၀% အထိဖြစ်သည်။ ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သည် အကျိတ်တည်နေရာ၊ ခွဲစိတ်ကုထုံးဖြင့် ဖယ်ထုတ်နိုင်သည့် အကျိတ်ပမာဏ၊ အကျိတ်ဆဲလ်များ၏ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဆရာဝန်များသည် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်၏ ဇီဝဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မော်လီကျူးဆိုင်ရာထဲရှိ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုလည်း အသေးစိတ်လေ့လာလျက်ရှိသည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်သည် အကျိတ်က ကုသမှုက ကုထုံးအပေါ် မည်ကဲ့သို့မျှတုံ့ပြန်နိုင်မည်ဆိုသည့်အချက်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရန် ထောက်ကူပေးပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် ကုထုံးခံယူပြီးနောက်တွင်လည်း ပြန်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ကလေးများသည် ၎င်းတို့တွင် ရောဂါပြန်ပေါ်မပေါ်ကို ရေရှည်စောင့်ကြည့်သွားရန် လိုပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်၏ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်စေသည့်သော အကြောင်းအချက်များနှင့် ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများ

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် နို့စို့ကလေးများနှင့် အသက် ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်ပွားသည်။

အကျိတ်ဆဲလ်အတွင်းရှိ မျိုးဗီဇများနှင့် ခရိုမိုဆုန်းမ်းပြောင်းလဲမှုအချို့များသည် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်းဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ဤမျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို မသိရသေးပါ။

အချို့ကလေးများတွင် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည့် နဗ်ကြောမျှင်ထူမြင်း ပွားခြင်း အမျိုးအစား ၂အာရုံကြောဖုံး အသားမျှင်တစ်ရှူးမှ ဖြစ်သည့် အဖုအကျိတ် အမျိုးအစား 2 (NF2) အခြေအနေကြောင့် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်းဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အပါအဝင် ဦးနှောက်အကျိတ်များဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်မြင့်မားနိုင်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်၏ ရောဂါလက္ခဏာများ

ကလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သော အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သည့် အဖုအကျိတ်၏ ရောဂါလက္ခဏာများသည် အကျိတ်အရွယ်အစားနှင့် တည်နေရာ၊ ကလေး၏အသက်အရွယ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အပါအဝင် အချက်အမျိုးမျိုးအပေါ်တွင် မူတည်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ−

 • ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
 • မအီမသာဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျို့အန်ခြင်း၊ မနက်ပိုင်းတွင် ပိုဆိုးတတ်သည်။
 • ကျော သို့မဟုတ် လည်ပင်းနာခြင်း
 • အမြင်အာရုံပိုင်းတွင် ပြဿနာရှိခြင်း
 • ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းလျှောက်ရခက်ခြင်း
 • ခြေထောက်အားနည်းခြင်း
 • အကြောဆွဲခြင်း၊ တက်ခြင်း
 • စိတ်တိုလွယ်မကြည်ခြင်း သို့မဟုတ် ဇဝေဇဝါဖြစ်ခြင်း
 • ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အူမကြီးလုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းလဲခြင်း
 • နို့စို့ကလေးများတွင် ဦးခေါင်းအရွယ်အစားကြီးလာခြင်း

ကြီးထွားလာသော အကျိတ်သည် ခါးဆစ်ရိုးတောက်လျှောက်ရှိ ဦးနှောက်အရည်ကြည်၏ ပုံမှန်စီးဆင်းမှုလမ်းကို ပိတ်မိစေသည်။ ၎င်းသည် ဦးနှောက်ရေဝင်ခြင်းဟု သိကြသည့် ဦးနှောက်အတွင်းတွင် အရည်များဖွဲ့တည်ခြင်းဦးနှောက်ဝန်းကျင်၌ အရည်များခိုအောင်းနေခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းအရည်များသည် ဦးနှောက်အတွင်း ဖိအားများ (ခေါင်းခွံတွင်း ဖိအား)ကို တိုးမြင့်သက်ရောက်စေသည်။ အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ် ၏လက္ခဏာအများစုသည် ဦးနှောက်ရေဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းမှု

 1. ဆေးကုသမှုကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းနှင့် လူနာ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းသည် ရောဂါလက္ခဏာများ၊ အထွေထွေကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ယခင်က နာမကျန်းဖြစ်မှု၊ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်စေသည့်သော အကြောင်းအချက်များနှင့် စပ်လျဥ်းပြီး ပိုမိုလေ့လာနိုင်စေရန် ဆရာဝန်များအား ထောက်ကူပေးပါသည်။

 2. အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုသည် မှတ်ဉာဏ်၊ အမြင်အာရုံ၊ အကြားအာရုံ၊ ကြွက်သားအင်အား၊ ဟန်ချက်၊ ထိန်းညှိလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် တုံ့ပြန်မှုများပါဝင်သည့် ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်၏အမျိုးမျိုးသော လုပ်ဆောင်ချက်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးများကို တိုင်းတာပေးပါသည်။

 3. ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးနည်းကို အကျိတ်များရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အတွက် သုံးသည်။ သံလိုက်စွမ်းအားဖြင့် ပုံရိပ်ဖော်၍ ရောဂါရှာဖွေခြင်း ဦးနှောက်နှင့် ကျောဆစ်ရိုးဆစ်တွင်း အာရုံကြောမကြီး၏ သံလိုက်စွမ်းအားဖြင့် ပုံရိပ်ဖော်၍ ရောဂါရှာဖွေခြင်း (MRI) သည် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်းဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာအကဲဖြတ်ရန် အဓိကထားသုံးသည့် ပုံရိပ်ဖော်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ခွဲစိတ်မှုပြီးသည့်နောက်တွင် အကျိတ်အကြွင်းအကျန်ရှိမရှိသိရရန် MRI ရိုက်ခြင်းမျိုးလည်းရှိသည်။

 4. ကျောရိုးအရည်တွင် ကင်ဆာဆဲလ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ခါးပိုင်း ဖောက်၍ကျောရိုးမှ အရည်ထုတ်စစ်ဆေးခြင်း ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

 5. အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် အသားစနမူနာထုတ်ယူစစ်ဆေးခြင်း နည်းလမ်းကိုသုံးပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုမှာ အကျိတ်နမူနာအသေးလေးကို ခွဲစိတ်မှုအတွင်း ဖယ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတစ်ရှူးနမူနာကို ရောဂါဗေဒပညာရှင်က အဏုကြည့်ကိရိယာဖြင့် စစ်ဆေးပြီး အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး၏ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်၏ အမျိုးအစားနှင့် အဆင့် ကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အား အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို အဏုကြည့်ကိရိယာအောက်ဖြင့် မြင်ရသော ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့် ၁၊ အဆင့် ၂၊ အဆင့် ၃ အကျိတ်များအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲနိုင်ပါသည်။ ဆဲလ်များမူမမှန်သည့်ပုံပေါ်လေလေ၊ ရောဂါအဆင့်မြင့်လေလေဖြစ်သည်။ အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ရှိသည့် ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ်များတွင် အဆင့် ၂ အကျိတ် (ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဥ် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်း) သို့မဟုတ် အဆင့် ၃ အကျိတ်(ဆဲလ်အိုများမှ ဆက်လက်မျိုးပွားနိုင်သည့် ဆဲလ်ပျိုများအဖြစ် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်း) များရှိတတ်စမြဲဖြစ်သည်။

အချို့ သောအက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်၏ အချို့အမျိုးအစားများများသည် အခြားသောအမျိုးအစားများထက် ပို၍ရလဒ်ကောင်းနေတတ်သည်။ သို့သော်လည်း ကုထုံးများနှင့် ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များအပေါ် လွှမ်းမိုးသည့် အချက်များလည်းရှိသည်။

  အဏုကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်တစ်ရှူးဆဲလ်နှင့် အင်္ဂါများကိုလေ့လာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြားသည့် အကျိတ်မျိုးကွဲများ
အဆင့် ၁  အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်မျိုးကွဲ
တွယ်ဆက်တစ်ရှူးအချွဲကျိချွဲဂလင်းအဖုမွှားမှဖြစ်ပေါ်သည့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး
အဆင့် ၂  ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဥ် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး (အဖုမွှား၊ အကြည်ဆဲလ်နှင့်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးနှင့် အထူး အက်ပင်ဒိုင်မာဆဲလ်မှဖြစ်ပေါ်သည့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်း)
အဆင့် ၃    ဆဲလ်အိုများမှ ဆက်လက်မျိုးပွားနိုင်သည့် ဆဲလ်ပျိုများအဖြစ် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အတွက် ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်

ကလေးများတွင်ဖြစ်တတ်သော အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သည့် အဖုအကျိတ်အတွက် ၁၀ 10-နှစ်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခြေမှာ ၅၀% မှသည် ၇၀% အထိဖြစ်သည်။ ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သည် အကြောင်းအချက်အပေါင်းများစွာအပေါ် မူတည်သည်။ အချို့သော အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သည့် အဖုအကျိတ်အမျိုးအစားရှိသော ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ်များသည် ရေရှည်အသက်ရှင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။ သို့သော် (၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်တွင်) ရောဂါပြန်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်ဖြစ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။

ကုသနိုင်ခြေကို လွှမ်းမိုးတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေမှာ ပါဝင်တာကတော့:

 • အကျိတ်၏တည်နေရာ
 • အကျိတ်အမျိုးအစားနှင့် အဆင့်
 • အကျိတ်သည် တစ်နေရာတည်းတွင် ရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် အကျိတ်ပျံ့နှံ့နေခြင်းရှိမရှိ (မူလနေရာမှ ပြန့်ပွားခြင်း)
 • ခွဲစိတ်မှုက အကျိတ်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းရှိမရှိ
 • ရောဂါစစ်တမ်းထွက်ချိန်တွင် ရောက်နေသည့် အသက်အရွယ်
 • ကင်ဆာပြန်ဖြစ်ခြင်း (ရောဂါပြန်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်ဖြစ်ခြင်း)
 • အကျိတ်၏မော်လီကျူးဆိုင်ရာ တွင် ရှိနေသည့် ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများ

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် အကျိတ်ကိုအရှင်းခွဲမထုတ်နိုင်လျှင် ကုရခက်ပါသည်။ အကျိတ်ကိုအရှင်းမခွဲထုတ်နိုင်ပါက သို့မဟုတ် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ပြန်ပေါ်လာပါက ရေရှည်ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မကောင်းတတ်စမြဲဖြစ်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အား ကုသမှု

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ခွဲထုတ်ပြီးနောက်တွင် ၃၆၀ ဒီဂရီလမ်းကြောင်းဖြင့်အကျိတ်နေရာအတိအကျကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးသည့်ကုထုံးကို ပြုလုပ်ရလေ့ရှိသည်။ အချို့လူနာများသည် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်းကုထုံးကို ခံယူနိုင်ပါသည်။ ကုသမှုသည် အကျိတ်အမျိုးအစားနှင့် တည်နေရာ၊ ကလေး၏အသက်အရွယ်နှင့် ရောဂါစစ်တမ်းအဖြေသည် အသစ်စဖြစ်သည့် ရောဂါဖြစ်သည် သို့မဟုတ် ပြန်ဖြစ်သည့် ရောဂါဖြစ်သည် ဟူသည့် အချက်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

 1. အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အတွက် အဓိကကုထုံးမှာ အကျိတ်ကို ရသလောက်ခွဲထုတ်နိုင်စေမည့် အဓိကကုထုံးဖြစ်သည့်ခွဲစိတ်ကုထုံး ဖြစ်သည်။ အကြမ်းအားဖြင့် အကျိတ်ကို လုံးလုံးဖြတ်ထုတ်နိုင်စေရန် သို့မဟုတ် အရှင်းခွဲထုတ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ သို့ရာတွင် ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုထိခိုက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် အကျိတ်ကိုအရှင်းခွဲထုတ်၍ရချင်မှရနိုင်သည်။

  ခွဲစိတ်ရာတွင် အန္တရာယ်ရှိမှုသည် အကျိတ်အရွယ်အစားနှင့် သက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်အပိုင်းများအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် နောက်ဆက်တွဲရှုပ်ထွေးမှုများတွင် ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်မှု၊ စကားပြောဆိုမှု၊ အစာနှင့် ရေမျိုချမှု သို့မဟုတ် အကြားအာရုံခံစားမှုများကို ထိန်းချုပ်သည့် ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထိခိုက်မှုပါဝင်သည်။

  ဦးခေါင်းနောက်ပိုင်းတွင် အမာရွတ်ရှိနေသည့် ကင်ဆာဝေဒနာရှင် လူငယ်။

  အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ဖယ်ထုတ်သည့် ခွဲစိတ်မှုခံယူထားသူကလေးများအချို့တွင် posterior fossa ရောဂါလက္ခဏာစု ပေါ်လာတတ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည် ခွဲစိတ်မှုခံယူပြီး ရက်ပိုင်းအကြာတွင် ပေါ်လာတတ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် စကားပြောဆိုမှု၊ အစာနှင့် ရေမျိုချမှု၊ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် စိတ်ခံစားမှုများပြောင်းလဲလာခြင်းများပါဝင်သည်။ အဆိုပါရောဂါလက္ခဏာများသည် ပျော့နိုင်သလို ပြင်းထန်နိုင်သည်။ ကလေးအများစုတွင် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာပြီးနောက်၌ တိုးတက်မှုများရှိလာတတ်သည်။ အဆိုပါ posterior fossa ရောဂါလက္ခဏာစုနှင့် စပ်လျဥ်းပြီး ပိုမိုဖတ်ရှုပါ။လေ့လာရန်

  အဆင့် ၁ အကျိတ် လူနာအချို့တွင် အကျိတ်အမျိုးအစား၊ တည်နေရာနှင့် ဖြတ်ထုတ်သည့် အတိုင်းအတာအပေါ်မူတည်၍ ခွဲစိတ်ကုထုံးတစ်မျိုးတည်းနှင့်ပင် ထိရောက်သည်လည်းရှိသည်။ အချို့လူနာများတွင် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးပေးပြီးနောက်တွင် အကျိတ်အကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ထုတ်ရန် ခွဲစိတ်မှုဒုတိယအကြိမ်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ရလေ့ရှိသည်။

 2. နို့စို့ကလေးများမှလွဲ၍တွင် ဖြစ်တတ်သည့် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်း ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ခွဲထုတ်ရန် သုံးနေကျ ကုထုံးမှာဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အကျိတ်နှင့်မကျန်စေရန်အတွက် အကျိတ်တစ်ရှူးအပြင် ကပ်လျက်ကောင်းသောတစ်ရှူးအကောင်းအနည်းငယ်အား ကို၃၆၀ ဒီဂရီလမ်းကြောင်းဖြင့် ဓါတ်ရောင်ခြည် ကုထုံးပေးခြင်းသည် ပါ အနည်းငယ်ပါအောင် ဖြတ်ထုတ်သည့် နည်းလမ်းသည်လည်း ပို၍သင့်လျော်ပါသည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်အချိန်အဆနှင့် ပမာဏသည် အကျိတ်အမျိုးအစား၊ တည်နေရာနှင့် အကျိတ်ပျံ့နှံ့ခြင်းရှိမရှိအပေါ် မူတည်သည်။ အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးကို မတုံ့ပြန်ဖြုံတတ်သောကြောင့် ၁1 နှစ်အထက်ကလေးများတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကို သုံးကြပါသည်။

 3. ယေဘုယျအားဖြင့် ၃၆၀ ဒီဂရီလမ်းကြောင်းဖြင့်အကျိတ်နေရာအတိအကျကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးသည့်ကုထုံးနှင့်၊ ခွဲစိတ်ကုထုံးတို့နှင့်အတူကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံး ကိုပါ ရံဖန်ရံခါ သုံးကြပါသည်။ အကျိတ်ဖြတ်ထုတ်မှုကို ပိုမိုအန္တရာယ်ကင်းစေရန်နှင့် ပိုမိုပြီးပြည့်စုံစေရန် ခွဲစိတ်ကုထုံးမစမီ ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အလွန်ငယ်သည့် ကလေးများတွင်၊ အထူးသဖြင့် အသက် ၁ နှစ်အောက် နို့စို့ကလေးငယ်များတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကို ကလေးအသက်ကြီးချိန်အထိ မသုံးဘဲ ဆိုင်းငံ့ထားရန် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးကို သုံးနိုင်ပါသည်။ ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးအစီအစဥ်သည် ရောဂါပျံ့နှံ့မှုနှင့် အကျိတ်၏မော်လီကျူးပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများကဲ့သို့သော အချက်များအပေါ်တွင် မူတည်ပါလိမ့်မည်။ အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ကုသရာတွင် ကီမိုကုထုံးဆေးဝါးများကိုလည်း ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြပါသည်။ ၎င်းဆေးဝါးများတွင်−

  အခြားသော ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးအမျိုးအစားများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

 4. ကနဦးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရောဂါပြန်ပေါ်သော ကလေးများသည် စမ်းသပ်ကုသမှု သုတေသနလုပ်ငန်းတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးပေးခြင်းကို ခံရနိုင်ပါသည်။ ကုသပြီးနောက် ပြန်ဖြစ်သည့် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်းဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်များအတွက် အောင်မြင်အောင် ကုသနိုင်သည့် စံကုထုံးများမရှိသေးပါ။ စမ်းသပ်ကုသမှု သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ခုခံအားစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ကင်ဆာရောဂါကို တွန်းလှန်သည့် ကိုယ်ခံအားရောဂါပြီးကုထုံး ဆေးဝါးများနှင့် အကျိတ်ဆဲလ်အတွင်းရှိ တိကျသောပရိုတင်းများပေါ်ကို သက်ရောက်ထိန်းချုပ်သည့် ပစ်မှတ်ထားကုထုံးများ ပါဝင်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်းဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ် ကြောင့် ဦးခေါင်းရေဝင်ခြင်းဖြစ်ကြီးနေသည့်သော ကလေးအချို့တွင် ခါးဆစ်ရိုးတောက်လျှောက်ရှိ ဦးနှောက်အရည်ကြည်များစုလာခြင်းကို ဟန့်တားရန် ဦးနှောက်အတွင်းသို့ အရည်လွှဲလမ်းကြောင်းထည့်ရနိုင်ပါသည်။ အရည်လွှဲလမ်းကြောင်းဆိုသည်မှာ ဦးနှောက်အရည်ကြည်များကို ဖောက်ထုတ်ရာတွင် သုံးသည့် ပြွန်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။

အရည်လွှဲလမ်းကြောင်းဆိုသည်မှာ ဦးနှောက်ဝန်းကျင်၌ အရည်များခိုအောင်းနေခြင်း (ဦးနှောက်ရေဝင်ခြင်း) ကို ဟန့်တားရန်သုံးသည့် ပြွန်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။

အရည်လွှဲလမ်းကြောင်းဆိုသည်မှာ ဦးနှောက်ဝန်းကျင်၌ အရည်များခိုအောင်းနေခြင်း (ဦးနှောက်ရေဝင်ခြင်း) ကို ဟန့်တားရန်သုံးသည့် ပြွန်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိတွင် လက်ရှိကာလတွင် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အား ကုသမှုကို လူနာအမျိုးအစားကို ၎င်းရောဂါ၏ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ် အခြေခံသည့် ချဥ်းကပ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် ချဉ်းကပ်ပြီး ဖြင့် ၎င်းမြင်းအကျိတ်၏ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ခန့်မှန်းရလဒ်များအပေါ် အခြေခံကာ ၍ လူနာများအား အမျိုးအစားအဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်များက အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်-

 • အကျိတ်ကို အရှင်းခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိ
 • ရောဂါပြန့်ပွားမှုခြင်းရှိခြင်း
 • အကျိတ်ကလာပ်စည်းဗေဒ
 • အကျိတ်၏ မျိုးဗီဇဆိုင်ရာ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစားကြပါသည်။

ရောဂါ၏ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ် အခြေခံသည့် ချဥ်းကပ်မှုနည်းလမ်းကို သုံးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုထုံး နောက်ဆက်တွဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအန္တရာယ်များကို လျှော့ချစဥ်တွင် ရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင် ကုသသွားနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရောဂါ၏ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသည့် လူနာများအတွက်မူ ဆေးအချိန်အဆလျှော့ချဆသည့် ကုထုံးဖြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှင့် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးများကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ရေရှည်ပြဿနာများကို လျှော့ချနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများသည့် လူနာများအတွက်မူ ပို၍ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ကုသသည့် ကုထုံးသည် အသက်ရှင်နိုင်မည့် အလားအလာကို ပိုကောင်းစေပါသည်။

ဝေဒနာသက်သက်မျှကိုသာ သက်သာပျောက်ကင်းစေသော ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု နှင့် ပြန်လည်အားဖြည့်သော ကုထုံးစိတ်ကျန်းမာရေး နှင့် လူမှုအလုပ်များ ကဲ့သို့ ထောက်ပံ့ရေး ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါး ရောဂါသည်များနှင့် မိသားစုများကို ရောဂါလက္ခဏာများအား စီမံရန်၊ ဘဝ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ကူညီနိုင်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းဘဝ

လူနာတွင် ရောဂါပြန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အခြားဆေးကုသမှုနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် အခြားပြဿနာများရှိမရှိကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၊ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများ၊ ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်းများကို ပုံမှန်ခံယူသွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကျိတ်အမျိုးအစား၊ ကုထုံးအပေါ်တုံ့ပြန်မှုနှင့် လူနာတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအလိုက် လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံထားသည့် အချိန်စာရင်းအချိန်စာရင်းကို ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးပါမည်။

အချို့သော ကင်ဆာများနှင့် နှိုင်းယှဥ်ကြည့်ပါက အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် နောက်ပိုင်းတွင် ပို၍ပြန်ဖြစ်တတ်သည့် သဘောရှိသည်။ လူနာအများစုသည် ဤရောဂါစစ်တမ်းထွက်ပြီး ၅ 5-နှစ်အတွင်းတွင် ရောဂါပြန်ဖြစ်ကြပါသည်။ သို့သော် ၎င်းအကျိတ်များသည် ကင်ဆာရောဂါကုသပျောက်ကင်းပြီး ၅ 5-နှစ်အကြာတွင် ပြန်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ကုသပျောက်ကင်းသူများအတွက် ယေဘုယျ နောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးမှုခံယူရန် အချိန်စာရင်း−

 • ၀နှစ်မှ ၃ နှစ်အတွင်း− ဦးနှောက်ကို ၃လတစ်ခါ သို့မဟုတ် ၄လတစ်ခါ MRI ရိုက်ရန်
 • ၃ နှစ်မှ ၅နှစ်အတွင်း− ဦးနှောက်ကို ၆လတစ်ခါ MRI ရိုက်ရန်
 • ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း ၅နှစ်နောက်ပိုင်း− နောက်ထပ် ၂နှစ် မှ ၅ နှစ်တိုင်အောင် ၂ နှစ်ခွဲတာကာလအတွင်း ၁၂ လတစ်ခါ ဦးနှောက်ကို MRI ရိုက်ရန်

CNS အကျိတ်ကုသပျောက်ကင်းသူများသည် သိမြင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်ယိုယွင်းလာခြင်းအကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းအအိပ်မမှန်ခြင်းများဟော်မုန်းပြဿနာများလေဖြတ်ခြင်းနှင့် ဆင့်ပွားနောက်တိုးကင်ဆာများကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ခံစားရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ၎င်းပြဿနာများသည် အကျိတ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို ရေရှည်တွင် ပေါ်လာသော ပြဿနာများလည်းဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ကုထုံးနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ များကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကုထုံးခံယူပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ပြီးနောက်တွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် အဓိကစောင့်ရှောက်မှုပေးသော ဆရာဝန်မှ ပုံမှန်ဆေးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူခြင်းများနှင့် ရောဂါသတ်မှတ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို စစ်ဆေးမှုခြင်းများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်သွားရန် အရေးကြီးပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်နှင့် စပ်လျဥ်းပြီး ပိုမိုသိရှိလိုပါကနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေရန်

အခြားဆက်လက်လေ့လာရန်− ဦးနှောက်အကျိတ်များဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းဘဝ

---
ပြန်လည်ဆန်းစိစစ်ခဲ့သည့်သောအချိန် ရက်စွဲ− ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ