အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါး

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ဆိုတာ ဘာလဲ။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် ဦးနှောက်နှင့် ကျောဆစ်ရိုးဆစ်တွင်း အာရုံကြောမကြီးတွင် တည်တတ်သည့် အကျိတ်များဖြစ်သည်။ ကလေးများတွင် တတိယအများဆုံးဖြစ်တတ်သည့် ဦးနှောက် ကင်ဆာ ဦးနှောက်အကျိတ် ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတွင် ကလေးများတွင်ဖြစ်ပွားသည့် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ် ဖြစ်ရပ်စဥ်အသစ်မှာသည် နှစ်စဥ် ၂၀၀200 ခန့်ရှိသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် အသက် ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်ပွားသည်။ သို့သော်လည်း အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် အရည်များဖြင့် ပြည့်နေသည့် ဦးနှောက် သွေးပြန်ကြောများဦးနှောက်အခန်းမများ ၊နှင့် ကျောဆစ်ရိုးဆစ်တွင်း အာရုံကြောမကြီး၏ အတွင်းပြွန်တို့နှင့် တစ်တန်းတည်းရှိနေသည့် ဆဲလ်များမှ ကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်သည်။

တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဤအကျိတ်များသည် ခါးဆစ်ရိုးတောက်လျှောက်ရှိ ဦးနှောက်အရည်ကြည် (CSF) ကိုဖြတ်သန်းပြီး ပျံ့နှံ့သွားတတ်သည်။

ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးများစွာသည် ဦးခေါင်းအနောက်ဘက် အခေါင်းပေါက်နေရာရှိ စတုတ္ထမြောက် ဦးနှောက်အတွင်း အရည်ရှိသောအခန်းတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤနေရာတွင် တည်သောအကျိတ်များသည် ဦးနှောက်တိုင်နှင့် ဦးနှောက်ငယ်ကို ထိခိုက်ရန် အလွန်နီးစပ်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်များသည် posterior fossa အပိုင်းကန့်ရှိ စတုတ္ထမြောက် ဦးနှောက်အရည်ရှိအခန်းမသွေးပြန်ကြောတွင် အဖြစ်ပေါ်များသည်။ ဤနေရာတွင် တည်သောအကျိတ်များသည် ဦးနှောက်တိုင်နှင့် ဦးနှောက်ငယ်ကို ထိခိုက်ရန် အလွန်နီးစပ်သည်။

ကလေးများတွင် တည်သည့် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်များ၏ ၇၅75% ခန့်သည် ဦးနှောက်၏ posterior fossa အပိုင်းတွင်တည်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) ၏ အခြားနေရာများတွင်လည်း တည်နိုင်သည်။ အကျိတ်တည်နေရာအပေါ်မူတည်ပြီး အောက်ပါတို့အပါအဝင် CNS ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်နိုင်သည်−

 • ဦးနှောက်ကြီးငယ်
 • ဦးနှောက်ငယ်ကြီး
 • ဦးနှောက်တိုင်
 • ကျောဆစ်ရိုးဆစ်တွင်း အာရုံကြောမကြီး

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်များသည် posterior fossa ရှိစတုတ္ထမြောက် ဦးနှောက်အရည်ရှိအခန်းမသွေးပြန်ကြော တွင် အဖြစ်ပေါ်များသည်။ ဤကျိတ်များသည် ဦးနှောက်တိုင်ရိုးတံနှင့် ဦးနှောက်ငယ်ကို ထိခိုက်ရန် အလွန်နီးစပ်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အတွက် ကုထုံးမှာ အကျိတ်ကိုရသလောက် ခွဲထုတ်ပေးနိုင်မည့် ခွဲစိတ်ကုထုံးဖြစ်သည်။ ကင်ဆာဆဲလ်အကြွင်းအကျန်များကို သတ်ရန်အတွက်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး ကို ခွဲစိတ်ကုထုံး နှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ခွဲစိတ်ကုထုံး မတိုင်မီ သို့မဟုတ် ကုထုံးခံယူပြီးနောက်တွင်လည်းကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံး ကို သုံးနိုင်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ရှိသည့် ဝေဒနာရှင် ကလေးများ၏ အသက်ရှင်နိုင်ခြေမှာ ၅၀% မှသည် ၇၀% အထိဖြစ်သည်။ ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သည် အကျိတ်တည်နေရာ၊ ခွဲစိတ်ကုထုံးဖြင့် ဖယ်ထုတ်နိုင်သည့် အကျိတ်ပမာဏ၊ အကျိတ်ဆဲလ်များ၏ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဆရာဝန်များသည် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်၏ ဇီဝဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မော်လီကျူးဆိုင်ရာထဲရှိ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုလည်း အသေးစိတ်လေ့လာလျက်ရှိသည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်သည် အကျိတ်က ကုသမှုက ကုထုံးအပေါ် မည်ကဲ့သို့မျှတုံ့ပြန်နိုင်မည်ဆိုသည့်အချက်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရန် ထောက်ကူပေးပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် ကုထုံးခံယူပြီးနောက်တွင်လည်း ပြန်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ကလေးများသည် ၎င်းတို့တွင် ရောဂါပြန်ပေါ်မပေါ်ကို ရေရှည်စောင့်ကြည့်သွားရန် လိုပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်၏ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်စေသည့်သော အကြောင်းအချက်များနှင့် ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများ

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် နို့စို့ကလေးများနှင့် အသက် ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်ပွားသည်။

အကျိတ်ဆဲလ်အတွင်းရှိ မျိုးဗီဇများနှင့် ခရိုမိုဆုန်းမ်းပြောင်းလဲမှုအချို့များသည် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်းဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ဤမျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို မသိရသေးပါ။

အချို့ကလေးများတွင် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည့် နဗ်ကြောမျှင်ထူမြင်း ပွားခြင်း အမျိုးအစား ၂အာရုံကြောဖုံး အသားမျှင်တစ်ရှူးမှ ဖြစ်သည့် အဖုအကျိတ် အမျိုးအစား 2 (NF2) အခြေအနေကြောင့် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်းဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အပါအဝင် ဦးနှောက်အကျိတ်များဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်မြင့်မားနိုင်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်၏ ရောဂါလက္ခဏာများ

ကလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သော အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သည့် အဖုအကျိတ်၏ ရောဂါလက္ခဏာများသည် အကျိတ်အရွယ်အစားနှင့် တည်နေရာ၊ ကလေး၏အသက်အရွယ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အပါအဝင် အချက်အမျိုးမျိုးအပေါ်တွင် မူတည်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ−

 • ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
 • မအီမသာဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျို့အန်ခြင်း၊ မနက်ပိုင်းတွင် ပိုဆိုးတတ်သည်။
 • ကျော သို့မဟုတ် လည်ပင်းနာခြင်း
 • အမြင်အာရုံပိုင်းတွင် ပြဿနာရှိခြင်း
 • ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းလျှောက်ရခက်ခြင်း
 • ခြေထောက်အားနည်းခြင်း
 • အကြောဆွဲခြင်း၊ တက်ခြင်း
 • စိတ်တိုလွယ်မကြည်ခြင်း သို့မဟုတ် ဇဝေဇဝါဖြစ်ခြင်း
 • ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အူမကြီးလုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းလဲခြင်း
 • နို့စို့ကလေးများတွင် ဦးခေါင်းအရွယ်အစားကြီးလာခြင်း

ကြီးထွားလာသော အကျိတ်သည် ခါးဆစ်ရိုးတောက်လျှောက်ရှိ ဦးနှောက်အရည်ကြည်၏ ပုံမှန်စီးဆင်းမှုလမ်းကို ပိတ်မိစေသည်။ ၎င်းသည် ဦးနှောက်ရေဝင်ခြင်းဟု သိကြသည့် ဦးနှောက်အတွင်းတွင် အရည်များဖွဲ့တည်ခြင်းဦးနှောက်ဝန်းကျင်၌ အရည်များခိုအောင်းနေခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းအရည်များသည် ဦးနှောက်အတွင်း ဖိအားများ (ခေါင်းခွံတွင်း ဖိအား)ကို တိုးမြင့်သက်ရောက်စေသည်။ အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ် ၏လက္ခဏာအများစုသည် ဦးနှောက်ရေဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းမှု

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အား အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို အဏုကြည့်ကိရိယာအောက်ဖြင့် မြင်ရသော ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့် ၁၊ အဆင့် ၂၊ အဆင့် ၃ အကျိတ်များအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲနိုင်ပါသည်။ ဆဲလ်များမူမမှန်သည့်ပုံပေါ်လေလေ၊ ရောဂါအဆင့်မြင့်လေလေဖြစ်သည်။ အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ရှိသည့် ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ်များတွင် အဆင့် ၂ အကျိတ် (ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဥ် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်း) သို့မဟုတ် အဆင့် ၃ အကျိတ်(ဆဲလ်အိုများမှ ဆက်လက်မျိုးပွားနိုင်သည့် ဆဲလ်ပျိုများအဖြစ် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်း) များရှိတတ်စမြဲဖြစ်သည်။

အချို့ သောအက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်၏ အချို့အမျိုးအစားများများသည် အခြားသောအမျိုးအစားများထက် ပို၍ရလဒ်ကောင်းနေတတ်သည်။ သို့သော်လည်း ကုထုံးများနှင့် ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များအပေါ် လွှမ်းမိုးသည့် အချက်များလည်းရှိသည်။

  အဏုကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်တစ်ရှူးဆဲလ်နှင့် အင်္ဂါများကိုလေ့လာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြားသည့် အကျိတ်မျိုးကွဲများ
အဆင့် ၁  အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်မျိုးကွဲ
တွယ်ဆက်တစ်ရှူးအချွဲကျိချွဲဂလင်းအဖုမွှားမှဖြစ်ပေါ်သည့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး
အဆင့် ၂  ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဥ် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး (အဖုမွှား၊ အကြည်ဆဲလ်နှင့်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးနှင့် အထူး အက်ပင်ဒိုင်မာဆဲလ်မှဖြစ်ပေါ်သည့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်း)
အဆင့် ၃    ဆဲလ်အိုများမှ ဆက်လက်မျိုးပွားနိုင်သည့် ဆဲလ်ပျိုများအဖြစ် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အတွက် ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်

ကလေးများတွင်ဖြစ်တတ်သော အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သည့် အဖုအကျိတ်အတွက် ၁၀ 10-နှစ်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခြေမှာ ၅၀% မှသည် ၇၀% အထိဖြစ်သည်။ ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သည် အကြောင်းအချက်အပေါင်းများစွာအပေါ် မူတည်သည်။ အချို့သော အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သည့် အဖုအကျိတ်အမျိုးအစားရှိသော ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ်များသည် ရေရှည်အသက်ရှင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။ သို့သော် (၅ နှစ်ကြာပြီးနောက်တွင်) ရောဂါပြန်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်ဖြစ်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။

ကုသနိုင်ခြေကို လွှမ်းမိုးတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေမှာ ပါဝင်တာကတော့:

 • အကျိတ်၏တည်နေရာ
 • အကျိတ်အမျိုးအစားနှင့် အဆင့်
 • အကျိတ်သည် တစ်နေရာတည်းတွင် ရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် အကျိတ်ပျံ့နှံ့နေခြင်းရှိမရှိ (မူလနေရာမှ ပြန့်ပွားခြင်း)
 • ခွဲစိတ်မှုက အကျိတ်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းရှိမရှိ
 • ရောဂါစစ်တမ်းထွက်ချိန်တွင် ရောက်နေသည့် အသက်အရွယ်
 • ကင်ဆာပြန်ဖြစ်ခြင်း (ရောဂါပြန်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်ဖြစ်ခြင်း)
 • အကျိတ်၏မော်လီကျူးဆိုင်ရာ တွင် ရှိနေသည့် ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများ

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် အကျိတ်ကိုအရှင်းခွဲမထုတ်နိုင်လျှင် ကုရခက်ပါသည်။ အကျိတ်ကိုအရှင်းမခွဲထုတ်နိုင်ပါက သို့မဟုတ် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေး ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ပြန်ပေါ်လာပါက ရေရှည်ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မကောင်းတတ်စမြဲဖြစ်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အား ကုသမှု

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ခွဲထုတ်ပြီးနောက်တွင် ၃၆၀ ဒီဂရီလမ်းကြောင်းဖြင့်အကျိတ်နေရာအတိအကျကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးသည့်ကုထုံးကို ပြုလုပ်ရလေ့ရှိသည်။ အချို့လူနာများသည် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်းကုထုံးကို ခံယူနိုင်ပါသည်။ ကုသမှုသည် အကျိတ်အမျိုးအစားနှင့် တည်နေရာ၊ ကလေး၏အသက်အရွယ်နှင့် ရောဂါစစ်တမ်းအဖြေသည် အသစ်စဖြစ်သည့် ရောဂါဖြစ်သည် သို့မဟုတ် ပြန်ဖြစ်သည့် ရောဂါဖြစ်သည် ဟူသည့် အချက်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးမြင်းဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ် ကြောင့် ဦးခေါင်းရေဝင်ခြင်းဖြစ်ကြီးနေသည့်သော ကလေးအချို့တွင် ခါးဆစ်ရိုးတောက်လျှောက်ရှိ ဦးနှောက်အရည်ကြည်များစုလာခြင်းကို ဟန့်တားရန် ဦးနှောက်အတွင်းသို့ အရည်လွှဲလမ်းကြောင်းထည့်ရနိုင်ပါသည်။ အရည်လွှဲလမ်းကြောင်းဆိုသည်မှာ ဦးနှောက်အရည်ကြည်များကို ဖောက်ထုတ်ရာတွင် သုံးသည့် ပြွန်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။

အရည်လွှဲလမ်းကြောင်းဆိုသည်မှာ ဦးနှောက်ဝန်းကျင်၌ အရည်များခိုအောင်းနေခြင်း (ဦးနှောက်ရေဝင်ခြင်း) ကို ဟန့်တားရန်သုံးသည့် ပြွန်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။

အရည်လွှဲလမ်းကြောင်းဆိုသည်မှာ ဦးနှောက်ဝန်းကျင်၌ အရည်များခိုအောင်းနေခြင်း (ဦးနှောက်ရေဝင်ခြင်း) ကို ဟန့်တားရန်သုံးသည့် ပြွန်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။

လက်ရှိတွင် လက်ရှိကာလတွင် အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်အား ကုသမှုကို လူနာအမျိုးအစားကို ၎င်းရောဂါ၏ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ် အခြေခံသည့် ချဥ်းကပ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် ချဉ်းကပ်ပြီး ဖြင့် ၎င်းမြင်းအကျိတ်၏ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ခန့်မှန်းရလဒ်များအပေါ် အခြေခံကာ ၍ လူနာများအား အမျိုးအစားအဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်များက အောက်ပါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်-

 • အကျိတ်ကို အရှင်းခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိ
 • ရောဂါပြန့်ပွားမှုခြင်းရှိခြင်း
 • အကျိတ်ကလာပ်စည်းဗေဒ
 • အကျိတ်၏ မျိုးဗီဇဆိုင်ရာ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစားကြပါသည်။

ရောဂါ၏ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ် အခြေခံသည့် ချဥ်းကပ်မှုနည်းလမ်းကို သုံးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုထုံး နောက်ဆက်တွဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအန္တရာယ်များကို လျှော့ချစဥ်တွင် ရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင် ကုသသွားနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ရောဂါ၏ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသည့် လူနာများအတွက်မူ ဆေးအချိန်အဆလျှော့ချဆသည့် ကုထုံးဖြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှင့် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးများကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ရေရှည်ပြဿနာများကို လျှော့ချနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများသည့် လူနာများအတွက်မူ ပို၍ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်ကုသသည့် ကုထုံးသည် အသက်ရှင်နိုင်မည့် အလားအလာကို ပိုကောင်းစေပါသည်။

ဝေဒနာသက်သက်မျှကိုသာ သက်သာပျောက်ကင်းစေသော ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု နှင့် ပြန်လည်အားဖြည့်သော ကုထုံးစိတ်ကျန်းမာရေး နှင့် လူမှုအလုပ်များ ကဲ့သို့ ထောက်ပံ့ရေး ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါး ရောဂါသည်များနှင့် မိသားစုများကို ရောဂါလက္ခဏာများအား စီမံရန်၊ ဘဝ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် ကူညီနိုင်သည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းဘဝ

လူနာတွင် ရောဂါပြန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အခြားဆေးကုသမှုနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် အခြားပြဿနာများရှိမရှိကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု၊ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများ၊ ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်းများကို ပုံမှန်ခံယူသွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကျိတ်အမျိုးအစား၊ ကုထုံးအပေါ်တုံ့ပြန်မှုနှင့် လူနာတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအလိုက် လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံထားသည့် အချိန်စာရင်းအချိန်စာရင်းကို ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးပါမည်။

အချို့သော ကင်ဆာများနှင့် နှိုင်းယှဥ်ကြည့်ပါက အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်သည် နောက်ပိုင်းတွင် ပို၍ပြန်ဖြစ်တတ်သည့် သဘောရှိသည်။ လူနာအများစုသည် ဤရောဂါစစ်တမ်းထွက်ပြီး ၅ 5-နှစ်အတွင်းတွင် ရောဂါပြန်ဖြစ်ကြပါသည်။ သို့သော် ၎င်းအကျိတ်များသည် ကင်ဆာရောဂါကုသပျောက်ကင်းပြီး ၅ 5-နှစ်အကြာတွင် ပြန်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်ကို ကုသပျောက်ကင်းသူများအတွက် ယေဘုယျ နောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးမှုခံယူရန် အချိန်စာရင်း−

 • ၀နှစ်မှ ၃ နှစ်အတွင်း− ဦးနှောက်ကို ၃လတစ်ခါ သို့မဟုတ် ၄လတစ်ခါ MRI ရိုက်ရန်
 • ၃ နှစ်မှ ၅နှစ်အတွင်း− ဦးနှောက်ကို ၆လတစ်ခါ MRI ရိုက်ရန်
 • ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း ၅နှစ်နောက်ပိုင်း− နောက်ထပ် ၂နှစ် မှ ၅ နှစ်တိုင်အောင် ၂ နှစ်ခွဲတာကာလအတွင်း ၁၂ လတစ်ခါ ဦးနှောက်ကို MRI ရိုက်ရန်

CNS အကျိတ်ကုသပျောက်ကင်းသူများသည် သိမြင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်ယိုယွင်းလာခြင်းအကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းအအိပ်မမှန်ခြင်းများဟော်မုန်းပြဿနာများလေဖြတ်ခြင်းနှင့် ဆင့်ပွားနောက်တိုးကင်ဆာများကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ခံစားရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ၎င်းပြဿနာများသည် အကျိတ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို ရေရှည်တွင် ပေါ်လာသော ပြဿနာများလည်းဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ကုထုံးနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ များကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကုထုံးခံယူပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ပြီးနောက်တွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် အဓိကစောင့်ရှောက်မှုပေးသော ဆရာဝန်မှ ပုံမှန်ဆေးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူခြင်းများနှင့် ရောဂါသတ်မှတ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို စစ်ဆေးမှုခြင်းများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်သွားရန် အရေးကြီးပါသည်။

အက်ပင်ဒိုင်မာမြှေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောမကြီးအတွင်းပိုင်းအခန်းများရှိအလွှာပါးတွင်ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်နှင့် စပ်လျဥ်းပြီး ပိုမိုသိရှိလိုပါကနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေရန်

အခြားဆက်လက်လေ့လာရန်− ဦးနှောက်အကျိတ်များဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းဘဝ

---
ပြန်လည်ဆန်းစိစစ်ခဲ့သည့်သောအချိန် ရက်စွဲ− ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ