အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစု

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုမှာ မည်သည်နည်း။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုသည် မျိုးရိုးဗီဇ သန္ဓေပြောင်းလဲခြင်းအမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကင်ဆာအမျိုးအစားအချို့ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို ပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ ယင်းသည် ဖော်ပြပါနေရာများရှိ အကျိတ်များနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်-

 • ကျောက်ကပ်များ
 • အဆုတ်များ
 • သိုင်းရွိုက်
 • မမျိုးဥအိမ်များ
 • ဦးနှောက်
 • အခြားနေရာများ

အကျိတ်များသည် အသက်အန္တရာယ်ပေးကောင်းပေးနိုင်သည် (ကင်ဆာ) သို့မဟုတ် မပြန့်ပွားဘဲရှိနိုင်သည် (ကင်ဆာမဟုတ်)။

မည်သည်က DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုကို ဖြစ်ပွားစေသနည်း။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုသည် မိဘများမှ မျိုးရိုးလိုက်နိုင်သည်။ ယင်းသည် ကျပန်းသန္ဓေပြောင်းခြင်း၏ရလဒ်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ယင်းမှာ မည်သည့်ဆွေမျိုးအရင်းအချာ (မိဘ၊ မွေးချင်းမောင်နှမ သို့မဟုတ် ရင်သွေး) တွင်မျှ မျိုးရိုးဗီဇ ပါရှိခြင်းမရှိဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုမရှိသူများတွင် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဆဲလ်အများစု၌ အလုပ်လုပ်သည့် DICER1 ဗီဇ (မိဘတစ်ဦးထံမှ တစ်ခုစီ) မိတ္တူနှစ်ခု ပါရှိသည်။ DICER ရောဂါလက္ခဏာစုရှိသူများတွင် အလုပ်လုပ်သည့်မိတ္တူတစ်ခုနှင့် ပြောင်းလဲနေသော မိတ္တူတစ်ခုတို့ မျိုးရိုးလိုက်၍ ပါရှိသည်။

သင့်တွင် DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုရှိပါက သင့်ကလေး၌ရှိနိုင်ချေ 50% ရှိသည်။

သင့်တွင် DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုရှိနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက ယင်းတို့ကို မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည့် ပညာရှင်တစ်ဦးနှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည့် ပညာရှင်များဆိုင်ရာ အမျိုးသားအသိုက်အဝန်းမှတဆင့် သင့်အနီးရှိ မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည့် ပညာရှင်တစ်ဦးကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သင့်ရင်သွေး’ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များတွင်လည်း အကြံပြုချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုသည် မည်မျှဖြစ်နေကျဖြစ်သနည်း။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစု ပျံ့နှံ့နှုန်း ခန့်မှန်းချေများသည် ကွဲပြားကြသည်။ နှိုင်းယှည်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းသည် အသစ်တွေ့ရှိသော ပင်ကိုဗီဇတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းမှုတစ်ခုသည် ၎င်းကို 1:2,529 နှင့် 1:10,600 ကြားတွင် သတ်မှတ်သည်။ ကင်ဆာမျိုးပွားပစ္စည်းပြမြေပုံ သည် DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစု၏ပျံ့နှံ့မှုကို 1:4,600 အဖြစ် တွက်ချက်ခဲ့သည်။

မျိုးရိုးလိုက်သည့် ကင်ဆာပင်ကိုဗီဇများသည် ရှားပါးကြောင်း အမှတ်ရရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယင်းသည် ကလေးဘဝ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုများ၏ 5-15% တွင်သာ အကြောင်းအရင်းခံ ဖြစ်ပါသည်။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုကဲ့သို့သော မျိုးရိုးလိုက်သည့် ကင်ဆာပင်ကိုဗီဇရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် လူတိုင်းသည် ကင်ဆာဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုကို မည်ကဲ့သို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်မည်နည်း။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုကို မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးမှုဖြင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ဆွေမျိုးအရင်းအချာတစ်ဦးတွင် DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက သင့်အတွက် မျိုးရိုးဗီဇစစ်ဆေးမှုလုပ်ရန် စဉ်းစားခြင်းမှာ ကောင်းမွန်ပါသည်။

မည်သည့်စစ်ဆေးမှုအား သင့်အတွက်လိုအပ်မည်ကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည့် ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကျိုးရလဒ်များနှင့် အန္တရာယ်များကို ချင့်ချိန်သည်မှာ ကောင်းပါသည်။ လူတစ်ဦးစီ၏အခြေအနေမှာ မတူကွဲပြားပါသည်။

သင့်တွင် DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက သင့်ဆွေးမျိုးအရင်းအချာများလည်း စစ်ဆေးလိုက စစ်ဆေးနိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို အသိပေးပါ။ ယင်းကဲ့သို့သော စကားဝိုင်းများသည် ပြောဆိုရန် ခက်ခဲနိုင်သောကြောင့် DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုအကြောင်း သင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် ဆွေးနွေးရမည့်နည်းလမ်းကို မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည့် ပညာရှင်နှင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစု စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်းသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အကူအညီလိုအပ်ပါက ရယူရန် အမှတ်ရပါ။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုအတွက် ကုသနည်းရှိပါသလား။

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုအတွက် ကုသနည်းမရှိပါ။ ထို့အစား အဆိုပါမျိုးရိုးဗီဇပါရှိသူများသည် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများနှင့် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် –ကင်ဆာရောဂါများ ကုသရန် အလွယ်ကူဆုံးအချိန်တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို ဆရာဝန်များအား စောစီးစွာ သိရှိစေနိုင်ပါသည်။

ဤသည်မှာ သင်လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်နိုင်သော စကင်န်များနှင့် စစ်ဆေးမှုများ ဖြစ်ပါသည်-

 • အောက်ဖော်ပြပါတို့အပါအဝင် တစ်ကိုယ်လုံး စစ်ဆေးမှုများ-
  • သိုင်းရွိုက်
  • မျက်လုံး
  • သားဖွားမီးယပ်ရောဂါဆိုင်ရာ (အမျိုးသမီးများ မီးဖွားရာ၌ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများအတွက်)  
 • ရင်ခေါင်းပိုင်း ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (ဓာတ်မှန်ကဲ့သို့)
 • ဦးနှောက် MRI
 • တင်ပါးဆုံပိုင်း တီဗွီဓာတ်မှန် (အမျိုးသမီးများ မီးဖွားရာ၌ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများအတွက်)

ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဖြင့် နေထိုင်ခြင်းကိုလည်း ထောက်ခံအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် ဂရုစိုက်လျှင် ကောင်းပါသည်။

 • ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း (သင့်ဆရာဝန်က တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါက)
 • ကျန်းမာပြီး မျှတသော အစားအသောက်ကို စားပါ
 • အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ
 • ဆေးရွက်ကြီး (တစ်ဆင့်ခံ ဆေးလိပ်ငွေ့ရှုရှိုက်ခြင်းအပါအဝင်) သုံးစွဲခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ
 • နေရောင်အလွန်အကျွံထိခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ
 • အမြဲတစေ နေရောင်ကာခရင်မ် လိမ်းပါ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆုတ်ကင်ဆာ/DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစု မှတ်ပုံတင်ရုံး

DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစုအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် သုတေသနပညာရှင်များက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါရောဂါရှိနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသော မည်သူမဆို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆုတ်ကင်ဆာ/DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစု မှတ်ပုံတင်ရုံး၌ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

စာရင်းသွင်းရန်အတွက် သင့်အချက်အလက်များကို မှတ်ပုံတင်ရုံး၌ ထည့်သွင်းပါ။ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော DICER1 ရောဂါလက္ခဏာစု သုတေသနဆိုင်ရာ ထပ်လောင်းအချက်အလက်များနှင့် အခြားရင်းမြစ်များကိုလည်း အဆိုပါဆိုက်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။


ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ- အောက်တိုဘာလ 2021 ခုနှစ်