အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

မျိုးရိုးခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း - သင့်ရပိုင်ခွင့်များကို သိရှိပါ။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေသည် လူများအား မျိုးရိုးဗီဇအချက်အလက်ပေါ်မူတည်၍ အလုပ်ခန့်အပ်ရာတွင်နှင့် ကျန်းမာရေး အာမခံတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

မျိုးရိုးဗီဇအချက်အလက်များတွင် မျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များ၊ မျိုးရိုးဗီဇ သုတေသနတွင်ပါဝင်မှုနှင့် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေ၏ ကာကွယ်ပေးမှုများ

မျိုးရိုးဗီဇ အချက်အလက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိရ အက်ဥပဒေ (GINA)၂၀၀၈ သည် မျိုးရိုးဗီဇ အချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါတို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တရားမဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်-

  • ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီများမှ ပါဝင်သည့်အချက်အလက် သို့မဟုတ် အာမခံကြေးနှုန်းထားများတို့နှင့်ပက်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
  • ဝန်ထမ်း ၁၅ ယောက် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်ခန့်ခြင်း၊ အလုပ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရာထူးတိုးပေးခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်သည် တစ်စုံတစ်ယောက်အား မျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်စေရ။

မျိုးရိုးဗီဇ အချက်အလက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိရ အက်ဥပဒေဟု ခေါင်းစဉ်ထိုးထားသော စာအုပ်အညိုရောင်

ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေမှ ကာကွယ်မှုမပေးသည့်အချက်-

အသက်အာမခံ၊ ရေရှည်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု အာမခံ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းမှု အာမခံ

ဥပဒေသည် အသက်အာမခံ၊ ရေရှည်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု အာမခံ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းမှု အာမခံကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြေရှိသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ကာကွယ်မပေးပါ။ ထိုအတွက်ကြောင့် ထိုကဲ့သို့သောအာမခံကုမ္ပဏီများသည် သင့်မျိုးရိုးဗီဇအချက်အလက်များကို တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် အာမခံပေးခြင်း၊ မပေးခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန် ထိုအချက်အလက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စစ်တပ်၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အိန္ဒိယ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဖယ်ဒရယ်ဝန်ထမ်းများ

ဥပဒေသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစစ်တပ်၏အဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အိန္ဒိယ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဖယ်ဒရယ်ဝန်ထမ်းများကို ကာကွယ်မှုမပေးပါ။ ထိုအဖွဲ့များတွင် ပုံစံတူကာကွယ်မှုများ နေရာတကျရှိပြီးသားဖြစ်သည်။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ

GINA သည် ကင်ဆာကဲ့သို့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အချို့သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အာမခံကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြေရှိသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ကာကွယ်မပေးပါ။

နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်

---
ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ- ဇွန်လ 2018