အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များ

မိသားစုတိုင်းသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကို ကူညီရှာဖွေပေးနိုင်သော ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့အား သုံးစွဲခွင့်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီနှင့် သူတို့၏အခန်းကဏ္ဍများကို နားလည်ခြင်းသည် ပြဿနာများဖြေရှင်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။

စာရွက်၏အောက်ခြေတွင် လက်မှတ်ထိုးနေသော လက်နှင့်အတူတွေ့ရသည့် ကလစ်ဘုတ်ပေါ်ရှိ စာရွက်တစ်ရွက်၏ ဂရပ်ဖစ်ပုံ။

ပုဂ္ဂလိကအာမခံ ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှု
ကျန်းမာရေးအာမခံကို အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းစီက ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂလိကအာမခံသည် တစ်ခါတစ်ရံ ကင်ဆာစောင့်ရှောက်မှု ကုန်ကျစရိတ်များ၏ အရေးပါသိသာသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် ပေးချေသည်။ အာမခံအစီအစဉ်တွင် ၎င်းက အကျုံးဝင်စေသော ကုသမှုများ၊ ထောက်ပံ့ပေးသူများနှင့် ဆေးရုံများ၏ အမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများ ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ပထမဆုံး ထိတွေ့ဆက်သွယ်ရေးအချက်အချာ ဖြစ်သည်။

ပြည်သူ့အာမခံ ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှု
ကျန်းမာရေးအာမခံကို ဆေးဝါးအကူအညီစီမံကိန်းနှင့် ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ် (CHIP) အပါအဝင် အစိုးရအစီအစဉ်များက ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ဤအစီအစဉ်များတွင် အကျုံးဝင်သော ကုသမှုများ၊ ထောက်ပံ့ပေးသူများနှင့် ဆေးရုံများ၏ အမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်သော သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် မေးခွန်းများကို ကူညီဖြေကြားပေးနိုင်သည်။

စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့
သင့်ကလေး၏ စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ရှိ အဖွဲ့ဝင်များသည် စစ်ဆေးမှုများနှင့် ကုသမှုများအတွက် အသေးစိတ်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။

မိတ်ဆွေများနှင့် မိသားစု
မိတ်ဆွေများနှင့် မိသားစုသည် ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အာမခံသူနှင့် တိုက်ရိုက်တုံ့လှယ်ဆက်ဆံခြင်း၊ သို့မဟုတ် အိတ်စိုက်ပေးရသော ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ကူညီပေးချေခြင်းတို့ဖြင့် ကူညီပေးနိုင်သည်။

အလုပ်ရှင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနများ
အလုပ်ရှင်များစွာတွင် ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် တုံ့လှယ်ဆက်ဆံရန် ဝန်ထမ်းများအား ကူညီပေးရေးအတွက် နှစ်မြှုပ်လုပ်ကိုင်ပေးသော ဝန်ထမ်းများ ရှိသည်။

ဆေးရုံဝန်ထမ်း
ဆေးရုံအချို့တွင် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကူညီကျခံပေးရေး နည်းလမ်းများအကြောင်း နားလည်စေခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် မိသားစုများအာ ကူညီပေးရန် သတ်မှတ်ခန့်အပ်ထားသော ဝန်ထမ်းများ ရှိသည်။ ဆေးရုံအနည်းငယ်တွင် မိသားစုများ၏ ရွေးချယ်စရာများ၊ ရင်းမြစ်များသုံးစွဲခွင့်အကြောင်း နားလည်စေရန်နှင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးရန် မိသားစုများအား ကူညီပေးမည့် ဘဏ္ဍာရေးလမ်းကြောင်းရှာဖွေပေးသူများ ရှိသည်။

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းများ
အကျိုးအမြတ်မရှာသော အဖွဲ့အစည်းများသည် ကုသမှုများ၊ အာမခံပေးသွင်းငွေများ၊ နေထိုင်ရေးနှင့် သွားလာရေးတို့ပါဝင်သော အသုံးစရိတ်များအတွက် ငွေပေးချေရန် မိသားစုများအား ကူညီပေးနိုင်သည်။

သင်၏ရင်းမြစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း

ကင်ဆာ စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ငွေပေးချေခြင်းမှာ ရှုပ်ထွေးသည်။ မိသားစု၊ စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့၊ အာမခံသူနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရင်းမြစ်များကြားတွင် ကောင်းစွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းသည် အရေးကြီးသည်။

  • ရိုးသားပြီး ပွင့်လင်းပါ။
  • မေးခွန်းများ မေးပါ။
  • ဆိုင်းငံ့မေးခွန်းများကို မျက်ခြည်မပြတ်ပါစေနှင့်။
  • မှတ်စုများ ရေးသားပြီး စစ်ဆေးမှုများ၊ ကုသမှုများ၊ ဆေးဝါးများနှင့် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုများပါဝင်သော မှတ်တမ်းကောင်းများ ထားရှိပါ။
  • ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ သူတို့လုပ်ဆောင်သည့်အရာ၊ သူတို့ထံ ဆက်သွယ်ရောက်ရှိနိုင်ပုံနည်းလမ်းတို့ကို ချရေးထားပါ။


ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ- ဇွန်လ၊ 2018