အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

မိသားစုနှင့် ဆေးခွင့်ဥပဒေ (FMLA)

ကင်ဆာရောဂါသည်ကလေးများ၏ အလုပ်လုပ်နေသော မိဘများစွာသည် သူတို့၏ သား သို့မဟုတ် သမီးကို စောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်မှနားချိန်ယူရန် မိသားစုနှင့် ဆေးခွင့်ဥပဒေ (FMLA) ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေသည် ဥပဒေ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ဝန်ထမ်းများအား လစာမဲ့ ခွင့် 12 ပတ်ပေးရန် အလုပ်ရှင်အချို့ကို မဖြစ်မနေခိုင်းစေထားသည်။

ထို့ပြင် ပြည်နယ်နှင့် ဒေသန္တရအစိုးရအချို့တွင် မိသားစုခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရှိသည်။ ဖြစ်ရပ်များစွာတွင် ၎င်းတို့သည် FMLA ထက်ပို၍ ရက်ရောစေတနာကောင်းသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အလုပ်သမားဌာနတွင် အလားတူ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများရှိသော ပြည်နယ်များ၏ ဝဘ်စာမျက်နှာများအတွက် လင့်ခ်များ ရှိပါသည်။

ထပ်ဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များနှင့် လိုအပ်သောဖောင်များအတွက် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏ လူ့စွမ်အားအရင်းအမြစ်များဌာနထံ ဆက်သွယ်ရန် မိဘများကို တိုက်တွန်းပါသည်။ လူမှုဖူလုံရေးဝန်ထမ်းများသည် လိုအပ်သော ဖောင်များကို ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းဖြင့် မိဘများအား ကူညီပေးနိုင်သည်။

နားကြပ်နှင့် မျက်မှန်ဘေး စားပွဲပေါ်တွင်ရှိသည့် နားလည်လွယ်သော စာအုပ်တစ်အုပ်။ စာအုပ်သည် FMLA မိသားစုနှင့် ဆေးခွင့်ဥပဒေအကြောင်း ဆိုထားသည်။

FMLA ခွင့် ပေးရမည့် အလုပ်ခွင်များ

အကျုံးဝင်သော အလုပ်ရှင်များမှာ-

 • ဒေသန္တရ၊ ပြည်နယ်နှင့် ဖယ်ဒရယ်အလုပ်ရှင်များ၊ ကျောင်းများပါဝင်သော ပြည်သူ့အေဂျင်စီများ
 • ဝန်ထမ်း 50 နှင့်အထက် အလုပ်ခန့်အပ်ထားသော ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍလုပ်ငန်းများ

အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများ

ဝန်ထမ်း အလုပ်လုပ်ရမည်မှာ-

 • ခွင့်စတင်မယူမီ 12 လအတွင်း အနည်းဆုံး 1,250 နာရီအထိ အကျုံးဝင်သော အလုပ်ရှင်အတွက်။ ၎င်းကာလအတွင်းရှိ မည်သည့်စစ်မှုထမ်းခြင်းကိုမဆို အလုပ်လုပ်သောအချိန်အဖြစ် တွက်ချက်ယူမည်ဖြစ်သည်။
 • အလုပ်ခန့်အပ်မှု 12 လသည် အစဉ်လိုက်ဖြစ်စရာမလိုပါ။ သို့သော် လုပ်သက် 7 နှစ်နှင့်အထက်အတွင်း မည်သည့်အနားယူခြင်းသည်မဆို စစ်မှုတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခြင်းမဟုတ်လျှင် သို့မဟုတ် စုပေါင်းညှိနှိုင်းမှုဖြင့် သို့မဟုတ် အခြားရေးသားသဘောတူညီချက်ဖြင့် အကျုံးမဝင်လျှင် ၎င်းကို ထည့်တွက်မည်မဟုတ်ပါ။

FMLA က ပေးအပ်သောအရာများ 

FMLA သည်-

 • စိုးရိမ်ရသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိသည့် တိုက်ရိုက်မိသားစုဝင်အတွက် စောင့်ရှောက်မှုပေးရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများအား တစ်နှစ်လျှင် လစာမဲ့ခွင့် 12 ပတ် ပေးသည်၊ စိုးရိမ်ရသောကျန်းမာရေးအခြေအနေသည် အတွင်းလူနာစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူဖြင့် အဆက်မပြတ်ကုသမှု ပါဝင်သော နာမကျန်းဖြစ်မှု သို့မဟုတ် ယိုယွင်းအားနည်းမှု ဖြစ်သည်။ ကလေးဘဝကင်ဆာရောဂါသည် စိုးရိမ်ရသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေအဖြစ် ဘောင်ဝင်သည်။
 • ခွင့်ယူစဉ်အတွင်း ဝန်ထမ်း၏ အဖွဲ့တူကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ဆက်လက်ပေးရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
 • FMLA ခွင့်ပြည့်ပြီးနောက် ဝန်ထမ်းကို တူညီသော သို့မဟုတ် တန်းတူသော အလုပ်သို့ ပြန်ဝင်စေရန် အလုပ်ရှင်များအား တောင်းဆိုပေးသည်။

ခွင့်အတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ပုံနည်းလမ်း

FMLA အရ-

 • ဝန်ထမ်းများသည် ခွင့်လိုအပ်ချက်ကို ကြိုသိနိုင်လျှင် 30 ရက် ကြိုတင်အသိပေးချက်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ခွင့်လိုအပ်ချက်သည် ရုတ်တရက်ဖြစ်လာလျှင် ဝန်ထမ်းသည် အမြန်ဆုံး အသိပေးရမည်ဖြစ်သည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် တူညီသော သို့မဟုတ် လာမည့် အလုပ်လုပ်ရက်တွင် အသိပေးရမည်။
 • အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် FMLA နှင့် အကျုံးဝင်မှု ရှိ၊ မရှိ အကျိုးအကြောင်းသင့်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများသည် လုံလောက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အလုပ်ရှင်ထံ ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်က ခွင့်ကို ခွင့်ပြုပေးသောအခါ ၎င်းသည် ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် တိကျသေချာသော မျှော်မှန်းချက်များနှင့် တာဝန်များအကြောင်း ရှင်းပြရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအသိပေးချက်တွင် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ သက်သေခံချက် ပါဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် လစာပြည့်ခွင့်နှင့် အစားထိုးရန် ဝန်ထမ်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်း ပါဝင်နိုင်သည်။

FMLA သည် လစာမဲ့ခွင့်ကိုသာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ သို့သော် ဥပဒေသည် တူညီသော သို့မဟုတ် ခွင့်များ အားလုံးအတွက် လစာပြည့်အားလပ်ရက်ခွင့်၊ ဖျားနာခွင့်၊ သို့မဟုတ် မိသားစုခွင့်ကို အသုံးပြုရန် ဝန်ထမ်းအား ရွေးချယ်ခွင့်ပြုထားသည် သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်အား တောင်းဆိုထားသည်။ ဝန်ထမ်းသည် လစာပြည့်ခွင့်ကို အသုံးပြုရန် အလုပ်ရှင်၏ သာမန်ခွင့်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်။ ၎င်းလစာပြည့်ခွင်ကို FMLA က ကာကွယ်ပေးထားသည်။

ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ သက်သေခံချက်

အလုပ်ရှင်သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူထံမှ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ သက်သေခံချက်ကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဖြစ်ရပ်အများစုတွင် အလုပ်ရှင်သည် ၎င်းကို ခွင့်တောင်းဆိုမှု၏ အလုပ်လုပ်ရက် 5 ရက်အတွင်း တောင်းခံသင့်သည်။

 • အလုပ်ရှင်သည် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ ရယူနိုင်ရန် အနည်းဆုံး ပြက္ခဒိန်ရက် 15 ရက်အထိ ဝန်ထမ်းအား လိုက်လံတောင်းဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
 • သက်သေခံချက်က မပြည့်စုံကြောင်း တွေ့ရှိရလျှင် အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ထမ်းအား ပြောပြရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်မျာကို ရေးသားဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောအချက်အလက်များ စုစည်းရယူနိုင်ရန် အနည်းဆုံး 7 ရက်အထိ ဝန်ထမ်းအား ခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
 • ဝန်ထမ်းသည် သက်သေခံချက်ပေးနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအား ခွင့်ပြုပေးသည့် လုံလောက်သော သက်သေခံချက်ကိုဖြစ်စေ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ကိုဖြစ်စေ မပေးအပ်လျှင် FMLA ခွင့်အတွက် ဝန်ထမ်း၏ တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်နိုင်သည်။
 • ဝန်ထမ်းသည် သင့်လျော်စွာ တောင်းဆိုထားသည့် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ သက်သေခံချက်ကို အချိန်မီတင်ပြရန် ပျက်ကွက်ပါက (ကြန့်ကြာမှုအတွက် လုံလောက်သော ရှင်းလင်းမှုမပြုနိုင်လျှင်) ခွင့်အတွက် FMLA ၏ ကာကွယ်ပေးမှုသည် ကြန့်ကြာနိုင်သည် သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခံရနိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းသည် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ သက်သေခံချက်ကို မပေးအပ်ခဲ့ပါက ခွင့်သည် FMLA ခွင့် မဟုတ်တော့ပါ။
 • ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့ကလေး၏ ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းများကို မမျှဝေရပါ။
 • အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ထမ်းကို လွှတ်ငြိမ်းခွင့် သို့မဟုတ် သက်ညှာခွင့်တွင် လက်မှတ်ထိုးရန် မတောင်းဆိုနိုင်ပါ။ ထိုသက်သေခံချက်တစ်ခုခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းသည် ဝန်ထမ်း၏ဘဘောဆန္ဒအရ ဖြစ်သည်။
 • ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ သက်သေခံချက်၏ မှန်ကန်မှုအပေါ် သံသယဖြစ်စရာအကြောင်းရှိပါက အလုပ်ရှင်သည် ဒုတိယ သို့မဟုတ် တတိယ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ထင်မြင်ချက်ကို (အလုပ်ရှင်၏ အသုံးစရိတ်ဖြင့်) တောင်းဆိုနိုင်သည်။

FMLA ခွင့် ပြည့်ပြီးနောက် အလုပ်သို့ ပြန်ဝင်ခြင်း

အလုပ်ရှင်သည် ဝန်ထမ်းအား တူညီသောအလုပ် သို့မဟုတ် တန်းတူသောအလုပ်သို့ ပြန်ဝင်စေရမည်ဟု FMLA က ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

တူညီသောအလုပ်သို့ ပြန်ဝင်ခြင်းမဟုတ်လျှင် အလုပ်သည်-

 • တူညီသောအလုပ်ချိန်အဆိုင်း သို့မဟုတ် ယေဘုယျ အလုပ်အချိန်ဇယားကို ကမ်းလှမ်းရမည်
 • တူညီသော သို့မဟုတ် အနီးအနားရှိ အလုပ်ခွင်နေရာတွင် ဖြစ်ရမည်
 • တူညီသော သို့မဟုတ် များစွာအလားတူသော တာဝန်များ၊ တာဝန်ယူမှုများနှင့် ရာထူးတို့ ပါဝင်ရမည်
 • အပြည့်အဝတူညီသော လစာငွေနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ကမ်းလှမ်းရမည်

FMLA နှင့်ပတ်သက်သော ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များအတွက် အလုပ်သမား၏ မေးလေ့မေးထရှိသောမေးခွန်းများ ဌာန သို့မဟုတ် အချက်အလက်စာရွက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။


ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ရက်စွဲ- ဇွန်လ၊ 2018