အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

မျိုးရိုးဗီဇ စမ်းသပ်မှု အမျိုးအစားများ

မျိုးရိုးဗီဇကို စမ်းသပ်ခြင်းသည် လူတစ်ဦး၏ မျိုးရိုးဗီဇရှိ ပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် မတူညီမှုများကို ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုအားလုံးသည် ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အချို့သည် အကျိုးရှိနိုင်သည်၊ မည်သည့်သက်ရောက်မှုမျှ မရှိခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် မသေချာသော ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်သည်။ အန္တရာယ်များသော ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည့် အလားအလာရှိသော မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကို ဗီဇပြောင်းလဲမှုများ(သန္ဓေပြောင်းလဲမှု)ဟုခေါ်သည်။

ဗီဇပြောင်းလဲမှုအချို့သည် ပုံစံပျက်ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး ၎င်းသည် ကင်ဆာအမျိုးအစားအချို့ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပုံမှန်ထက် မြင့်မားစေသည်။ အများသိရှိပြီးသားဖြစ်သော မျိုးရိုးလိုက်သည့် ကင်ဆာရောဂါလက္ခဏာစုအများအပြားကို ဖြစ်စေသော ဗီဇပြောင်းလဲမှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ အခြေအနေတစ်ခုသည် မျိုးရိုးလိုက်သည့်အခြေအနေ၏ ရလဒ် ဟုတ် မဟုတ် စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် အတည်ပြုနိုင်သည်။ ဖျားနာမှု လက္ခဏာများမရှိသော မိသားစုဝင်များတွင်လည်း မျိုးရိုးလိုက်သော ပုံစံတူဗီဇပြောင်းလဲမှု ရှိမရှိ မျိုးရိုးဗီဇကို စမ်းသပ်ခြင်းမှ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်။

---
ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ- ဇွန်လ 2018