အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ပရိုတွန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း

ပရိုတွန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းကုထုံးသည် ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။

ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံးသည် အကျိတ်များကို ကျုံ့သွားစေရန်နှင့် ကင်ဆာဆဲလ်များကို သတ်ရန် ရောင်ခြည်တန်းများကို အသုံးပြုသည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးသည် ကင်ဆာဆဲလ်များအတွင်းရှိ DNA ကိုဖျက်ဆီးပစ်သည်။  

ပရိုတွန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းနှင့် ပုံမှန် ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံးတို့ နှိုင်းယှဉ်ပုံ

ပရိုတွန်ကုထုံးသည် ပရိုတွန်များကို စွမ်းအင်ရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန် ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံးသည် အိတ်စ်ရေးကို အသုံးပြုသည်

ပုံမှန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတွင် အိတ်စ်ရေးသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုက်ရိုက်ဖြတ်သည်။ အိတ်စ်ရေးက အကျိတ်နေရာသို့ မရောက်ရှိမီနှင့် ရောက်ရှိပြီးနောက် ‌ကောင်းမွန်သည့် တစ်ရှုးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပရိုတွန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းကုထုံးတွင် စွမ်းအင်ပမာဏနှင့် အကျိတ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့် အကွာအဝေးအနက် တို့ကို အကျိတ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တို့ကိုလိုက်၍ ကိုက်ညီအောင် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဓာတ်ရောင်ခြည်သည် အကျိတ်နေရာအရောက်တွင် ရပ်သွားနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် အကျိတ်၏အခြားတစ်ဖက်ရှိ တစ်ရှူးအကောင်းများနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေမည် မဟုတ်ပါ။ 

ပရိုတွန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းကုထုံးတွင် ဆရာဝန်များသည် အကျိတ်များသို့ ပြင်းထန်ဓာတ်ရောင်ခြည် ပို့လွှတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အနီးရှိ ကောင်းမွန်သည့်ဆဲလ်များ ပျက်စီးခြင်းကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးသည်။

ပရိုတွန်ကုထုံးဆိုတာ ဘာလဲ။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည် ပရိုတွန်များကို စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် သုံးသော ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ပမာဏနှင့် အကျိတ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့် အကွာအဝေးအနက်တို့ကို အကျိတ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တို့ကိုလိုက်၍ ကိုက်ညီအောင် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ပရိုတွန်ရောင်ခြည်ပေးသည့်အခါ ရောင်ခြည်သည် အကျိတ်နေရာမှာပင် ရပ်တန့်သွားပါမည်။ ယင်းကြောင့် ဆရာဝန်များသည်း ပြင်းထန်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို အကျိတ်နေရာတစ်နေရာတည်းတွင်သာ ဦးတည်ပို့လွှတ်နိုင်ပြီး အနီးအနားရှိ ဆဲလ်အကောင်းများကို ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။

ပရိုတွန်ကုထုံးသည် ပရိုတွန်များကို စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် သုံးသော ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ပမာဏနှင့် အကျိတ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့် အနက်တို့ကို အကျိတ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်တို့ကိုလိုက်၍ ကိုက်ညီအောင် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ပရိုတွန်ရောင်ခြည်ပေးသည့်အခါ ရောင်ခြည်သည် အကျိတ်နေရာမှာပင် ရပ်တန့်သွားပါမည်။ ယင်းကြောင့် ဆရာဝန်များသည်း ပြင်းထန်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို အကျိတ်နေရာတစ်နေရာတည်းတွင်သာ ဦးတည်ပို့လွှတ်နိုင်ပြီး အနီးအနားရှိ ဆဲလ်အကောင်းများကို ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။

ပုံမှန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးသည် အိတ်စ်ရေးကို အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတွင် အိတ်စ်ရေးသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုက်ရိုက်ဖြတ်သည်။ အိတ်စ်ရေးက အကျိတ်နေရာသို့ မရောက်ရှိမီနှင့် ရောက်ရှိပြီးနောက် ‌ကောင်းမွန်သည့် တစ်ရှုးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပုံမှန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးသည် အိတ်စ်ရေးကို အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတွင် အိတ်စ်ရေးသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုက်ရိုက်ဖြတ်သည်။ အိတ်စ်ရေးက အကျိတ်နေရာသို့ မရောက်ရှိမီနှင့် ရောက်ရှိပြီးနောက် ‌ကောင်းမွန်သည့် တစ်ရှုးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပရိုတွန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းကုထုံးကို အသုံးပြုသည့်အချိန်

အောက်ပါအခြေအနေရှိ အကျိတ်များကို ကုသရန်အတွက် ပရိုတွန်ကုထုံး ရှိလျှင် ၎င်းကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုလေ့ရှိသည်-

  • အလွန်ငယ်ရွယ်သော ကလေးများ
  • အလွန်အရေးကြီးသော ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ဦးနှောက်တစ်ရှူးအနီးတွင် တည်ရှိခြင်း
  • အလွန်ပြင်းထန်သော ဓာတ်ရောင်ခြည် ပို့လွှတ်မှု လိုအပ်ခြင်း

ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ

ပရိုတွန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းကုထုံးသည် ကောင်းမွန်သည့် တစ်ရှုးကို ထိခိုက်မှု မရှိသောကြောင့် ပုံမှန် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းထက် ရေတိုနှင့် ရေရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပိုမိုနည်းသည်။ ဤအချက်သည် အထူးသဖြင့် ကလေးများအတွက် အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့၏ ဦးနှောက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည် မျိုးပွားအင်္ဂါများသို့ ထိခိုက်မှုကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။

ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရရှိနိုင်မှု

ကျန်းမာရေးဌာနတိုင်းက ပရိုတွန်ကုထုံးကို ဆောင်ရွက် မပေးနိုင်ပါ။ ပရိုတွန်ကုထုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော် အဖွဲ့အစည်းတွင် လမ်းညွှန်စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိပါသည်။

ပရိုတွန်ကုထုံးသည် ပုံမှန်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးထက် ကုန်ကျစရိတ် ပိုများသည်။ ကုသမှုသည် အာမခံတွင် ပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ မိဘများက အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် အတည်ပြုသင့်သည်။ ကလေးဆေးရုံများတွင် အကူအညီပေးနိုင်သော အာမခံ ရုံးများနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း ဌာနများ ရှိသည်။


တည်းဖြတ်ခဲ့ချိန်- ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ