အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

အသံပညာရပ်နှင့် အကြားအာရုံ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

အသံပိုင်းဆိုင်ရာပညာသည် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြားအာရုံချို့တဲ့ခြင်း၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းခြင်းနှင့် ဟန်ချက်ပျက်ယွင်းခြင်း ပြဿနာများအား ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းတို့တွင် အကူအညီပေးသည်။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်သည် ပြဿနာများကို လေ့လာရန်အတွက် စမ်းသပ်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပြီး ကုသရေးနည်းလမ်းများကို အကြံပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ အကြားအာရုံအတွက် အထောက်အကူ သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါက၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်မှ သင့်ကလေးနှင့် သင့်တော်မည့် မှန်ကန်သည့် စက်ပစ္စည်းအား ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီပေးနိုင်သည်။

အချို့သော ကင်ဆာကုသသည့်ဆေးဝါးများနှင့် ကုသရေးနည်းလမ်းများသည် အကြားအာရုံကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲများရှိမရှိ သိနိုင်ရန် အကြားအာရုံအား ပုံမှန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးသည်။ အကြားအာရုံသည် စကားပြောခြင်း၊ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့် ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်။ အကြားအာရုံဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ခြင်း ရှေးဦးအဆင့်တွင် ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် လူနာအတွက် အကြားအာရုံချို့တဲ့ခြင်းမဖြစ်ရန်အတွက် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။

သုတေသနအသံပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်က ကလေးကင်ဆာ လူနာကို စစ်ဆေးသည်။

အကြားအာရုံဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ခြင်း ရှေးဦးအဆင့်တွင် ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် လူနာအတွက် အကြားအာရုံချို့တဲ့ခြင်းမဖြစ်ရန်အတွက် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။

အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်အားရှာဖွေခြင်း

အသံပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်များသည် အသံနှင့်ပတ်သက်သည့်ပညာရပ် (AuD) ဖြင့် ဘွဲ့ဒီဂရီရရှိထားကြပြီး ကျန်းမာရေးပညာရှင်အဖြစ် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ကျောင်းနှင့် အိမ်စသည့်နေရာအမျိုးမျိုးတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သင့်ကလေးအား အသံပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်က ကူညီနိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ အာမခံကုမ္ပဏီအများစုသည် အကြားအာရုံနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြဿနာများအတွက် စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံနိုင်ပါသည်။

---
ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ- ဇွန်လ 2018