အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်း

အခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီးနောက်ပိုင်း ရောဂါ သို့မဟုတ် ရောဂါ၏ လက္ခဏာများနှင့် ရောဂါလက္ခဏာများ ပြန်ဖြစ်ပွားခြင်း။ 

together_filter-error