အဓိကအကြောင်းအရာ skip

ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

ဘာသာစကား-ပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ကုထုံး

စကားပြော ကုထုံးဆိုတာ ဘာလဲ။

စကားပြော ကုထုံးက စကားပြောရန်ခက်ခဲနေသူများ၊ ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိနေသူများ၊ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းမှာ အခက်အခဲရှိသူများနှင့် အစာမျိုခြင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲရှိသူများကို ကူညီပေးသည်။ စကားပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှာ လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အသံထွက်မှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်ရန် အခက်အခဲ သို့မဟုတ် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိနေသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ဘာသာစကားဆိုင်ရာအခက်အခဲ ဆိုသည်မှာ ဘာသာစကားအပေါ် နားလည်နိုင်စွမ်း (နားထောင်သူဘက်မှ) သို့မဟုတ် စကားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်စွမ်း (ပြောသူဘက်မှ) တွင် ခက်ခဲခြင်းဖြစ်သည်။ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍများနှင့် မှတ်ဉာဏ်နှင့် စကားလုံးရှာဖွေနားလည်ခြင်း ကဲ့သို့သော သိမြင်နားလည်နိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်၍ လူများတွင်လည်း အခက်အခဲများ ရှိနေတတ်သည်။ အစာမျိုခြင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲ (အစာကောင်းစွာမမျိုနိုင်ခြင်း) ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာ အစာမျိုခြင်းဖြစ်စဉ်ရှိ မတူညီသောအဆင့်များမှ ပြဿနာများ၏ ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။

ဘာသာစကားပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင် (SLP၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဘာသာစကားကုထုံးပညာရှင် ဟုခေါ်သည်) သည် ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းများနှင့် ပြဿနာများကို နားလည်ရန် စမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကုထုံးပညာရှင်သည် သီးခြား ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့် ကုထုံးများကို အကြံပြုပေးနိုင်သည်။ ဘာသာစကားပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်သည် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းကဲ့သို့ ကိရိယာများ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများကို ကူညီရွေးချယ်ပေးနိုင်သည်။

သာသာစကားပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာပညာရှင်သည် ကလေးကင်ဆာရောဂါဝေဒနာသည်၏ ခုတင် ဘေးတွင်  ကလေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။

ဘာသာစကားပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်သည် စကာပြောဆိုခြင်း၊ ဘာသာစကား သို့မဟုတ် အစာမျိုခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၏ အကြောင်းအရင်းများကို သိမြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် စမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ၎င်းပြဿနာတစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးခြား ကုသရေးလမ်းညွှန်ချက်များကို ပေးသည်။

စကားပြော ကုထုံးမှ အကူအညီပေးနိုင်သည်မှာ-

  • ဘာသာစကား စွမ်းရည်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
  • စကားသံထုတ်မှု
  • စကားထစ်ခြင်း၊ စကားသွက်ခြင်း
  • စာတတ်မြောက်မှုများဖြစ်သော အဖတ်၊ အရေး၊ အပြော
  • လူမှုဆက်သွယ်ရေး
  • အစာစားခြင်းနှင့်မျိုချခြင်း
  • စကားပြောဆိုမှုထိန်းချုပ်ရာတွင် အခက်ခဲရှိခြင်း
  • အသံထွက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
  • မျက်နှာအမူအရာ ဖော်ပြရာတွင် အားနည်းခြင်း
  • မေးရိုးများ၏ လှုပ်ရှားနိုင်သည့်ပမာဏ

ဘာသာစကားပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်(SLP) တစ်ဦးအား ရှာဖွေခြင်း

စကားပြောဆိုမှုနှင့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအား ဖြေရှင်းကုသပေးသည့် ကုထုံးပညာရှင်များကို ဘာသာစကားပြောဆိုခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင် သို့မဟုတ် စကားပြော ကုထုံးပညာရှင်ဟူ၍ သိကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆက်သွယ်ရေးသိပ္ပံနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ရောဂါကဲ့သို့သော နယ်ပယ်တွင် ဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ခုနှင့်တကွ ခွင့်ပြုချက်ရကျန်းမာရေးပညာရှင် များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနှင့် ကျောင်းစသည့်နေရာအမျိုးမျိုးတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စကားပြောကုထုံးက သင့်ကလေးကို ကူညီပေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။

---
ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ- ဇွန်လ 2018