Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Ostra białaczka limfoblastyczna u niemowląt

Czym jest ALL u niemowląt?

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest nowotworem krwi i szpiku kostnego. ALL jest najczęściej spotykaną postacią nowotworu wieku dziecięcego.

Za przypadki ALL u niemowląt uznaje się chorobę zdiagnozowaną u dzieci w wieku jednego roku lub młodszych. ALL u niemowląt stanowi rzadkość. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych diagnozuje się około 90 takich przypadków.

Przebieg ALL u niemowląt różni się od tego, jak ta choroba wygląda u starszych dzieci. Leczenie nowotworów u niemowląt jest wyzwaniem. ALL u niemowląt przyjmuje zazwyczaj agresywną formę.

Główną metodą leczenia jest chemioterapia. U niektórych dzieci wykonuje się przeszczep komórek macierzystych (szpiku kostnego).
 

Ilustracja przedstawiająca niemowlę płci męskiej w łóżeczku szpitalnym z pluszowym misiem widocznym na drugim planie

Zespół opiekujący się pacjentem stara się zapobiec wystąpieniu działań niepożądanych oraz łagodzić je, jeśli wystąpią. Zespół ten uważnie obserwuje pacjenta pod kątem działań niepożądanych i w razie potrzeby wdraża odpowiednie leczenie.

Objawy ALL u niemowląt

Objawy ALL w postaci nawrotowej lub opornej na leczenie obejmują:

Diagnozowanie ALL u niemowląt

Diagnostyka ALL w przypadku niemowląt obejmuje:

Dalsze badania umożliwiają zidentyfikowanie konkretnego rodzaju ALL. Wyróżnia się dwa główne rodzaje tej choroby: ostrą białaczkę limfoblastyczną B-komórkową oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną T-komórkową. Informacja o rodzaju ALL ma wpływ na dobór metod leczenia.

Podstawowe informacje na temat krwi

Dowiedz się więcej na temat białaczki i przyczyn powstawania chłoniaków, a także metod leczenia i działań niepożądanych.

Poznaj podstawowe informacje na temat krwi

Leczenie ALL u niemowląt

Główną metodą leczenia ALL u niemowląt jest chemioterapia z wykorzystaniem wielu różnych leków. Leczenie jest podzielone na fazy. Zwykle trwa około dwóch lat.

Leki podawane w ramach leczenia ALL u niemowląt mogą obejmować:

Inne metody leczenia

U niektórych pacjentów wykonuje się przeszczep komórek macierzystych (szpiku kostnego).

W ramach leczenia może być możliwe wzięcie udziału w badaniach klinicznych.

Rokowanie w przypadku ALL u niemowląt

Lekarze opierają decyzje dotyczące leczenia na ryzyku nawrotu choroby. U pacjentów narażonych na wyższe ryzyko nawrotu stosuje się bardziej intensywne leczenie niż u pacjentów zakwalifikowanych do grupy niższego ryzyka.

W większości przypadków u niemowląt stwierdza się obecność zmiany (rearanżacji) w genie znanym jako MLL (ang. mixed lineage leukemia, białaczka mieszanoliniowa). Inną nazwą genu MLL jest KMT2A.

Przy doborze leczenia ALL u niemowląt lekarze uwzględniają:

 • Zmiany w genach: obecność rearanżacji genu MLL jest niekorzystnym czynnikiem predykcyjnym spodziewanej odpowiedzi na leczenie.
 • Wiek: niemowlęta w wieku zbliżonym do jednego roku życia zwykle reagują na leczenie lepiej niż niemowlęta w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
 • Liczbę krwinek białych: bardzo wysoka liczba krwinek białych stwierdzona w momencie zdiagnozowania choroby u dziecka jest niekorzystnym czynnikiem predykcyjnym spodziewanej odpowiedzi na leczenie.
 • Szybkość odpowiedzi organizmu na początkowe leczenie: dzieci, u których pojawiła się korzystna odpowiedź organizmu na początkowe leczenie, są mniej narażone na ryzyko nawrotu.

Wskaźnik przeżycia u niemowląt z ALL wynosi poniżej 60%. W przypadku niemowląt z rearanżacją genu MLL (KMT2A) występuje wysokie ryzyko nawrotu. Do większości nawrotów dochodzi w ciągu roku od diagnozy.

Nowe odkrycia naukowe dotyczące tej choroby stanowią obiecującą podstawę do opracowania nowych metod leczenia. Dzięki temu standardowa chemioterapia stosowana w leczeniu ALL u niemowląt może zostać uzupełniona o immunoterapię i terapię celowaną. Nowe, obiecujące terapie obejmują następujące leki:

Wsparcie dla dzieci z ALL

U danego dziecka mogą wystąpić różne działania niepożądane. Zespół opiekujący się pacjentem współpracuje z rodziną, podejmując wysiłki w celu zapobiegania działania niepożądanym i łagodzenia ich, jeśli wystąpią. Zespół ten uważnie obserwuje pacjenta pod kątem działań niepożądanych i w razie potrzeby wdraża odpowiednie leczenie.

Niemowlęta są szczególnie narażone na:

 • Zakażenia, zwłaszcza zakażenia układu oddechowego, takie ja te wywoływane przez syncytialnego wirusa oddechowego (ang. respiratory syncytial virus, RSV)
 • Zapalenie błony śluzowej (wiążące się z obecnością owrzodzeń w jamie ustnej i gardle)
 • Toksyczne działanie leków w odniesieniu do wątroby, nerek i ośrodkowego układu nerwowego

Pytania do zespołu opiekującego się pacjentem

 • Jakie możliwości leczenia są dla nas dostępne?
 • Jakie są możliwe działania niepożądane każdej z metod leczenia?
 • Jakie kroki można podjąć w celu złagodzenia działań niepożądanych?
 • Czy moje dziecko będzie musiało przebywać w szpitalu na czas leczenia?
 • Gdzie znajdują się ośrodki, które mogą się podjąć leczenia? Czy są jakieś ośrodki blisko naszego miejsca zamieszkania, czy będziemy musieli dojeżdżać gdzieś dalej?
   

Najważniejsze informacje o ALL u niemowląt

 • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest nowotworem krwi i szpiku kostnego.
 • ALL jest najczęściej spotykaną postacią nowotworu wieku dziecięcego. Niemniej jednak zachorowania na ALL u niemowląt są rzadkością.
 • Główną metodą leczenia ALL u niemowląt jest chemioterapia.
 • U niektórych pacjentów wykonuje się przeszczep komórek macierzystych (szpiku kostnego). 
 • W większości przypadków u niemowląt stwierdza się obecność rearanżacji w genie znanym jako MLL (białaczka mieszanoliniowa).
 • W przypadku niemowląt z rearanżacją genu MLL (KMT2A) występuje wysokie ryzyko nawrotu.


Sprawdzono: grudzień 2022 r.