Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Sposoby zapobiegania zakażeniom

Ilustracja przedstawiająca zbliżenie dziecka myjącego ręce mydłem i wodą

Częste mycie rąk jest jedną z najważniejszych czynności zapobiegających zakażeniom.

Dzieci chorujące na ciężkie choroby są narażone na wyższe ryzyko zakażeń.

Niektóre choroby i metody leczenia, takie jak chemioterapia, mogą prowadzić do osłabienia układu odpornościowego dziecka. Inne określenie na osobę z osłabionym układem odpornościowym to osoba mająca obniżoną odporność. Tacy pacjenci są narażeni na wyższe ryzyko zakażeń.

U dziecka z osłabionym układem odpornościowym wirusy, takie jak RSV oraz wirusy wywołujące chorobę COVID-19 i grypę, mogą stanowić większe zagrożenie, niż ma to miejsce w przypadku zdrowego dziecka.

Wskazówki dotyczące zapobiegania zakażeniom

W przypadku dziecka z osłabionym układem odpornościowym ważne jest podjęcie działań zapobiegających zaostrzeniu choroby. Porozmawiaj na temat ryzyka zakażenia u Twojego dziecka z opiekującym się nim lekarzem.

Przestrzeganie odpowiednich zasad higieny

Przestrzegaj odpowiednich zasad higieny u dziecka i dbaj o czystość w jego otoczeniu, aby zapobiegać zakażeniom. Najlepszym sposobem zapobiegania zakażeniom jest częste mycie rąk. Myj ręce mydłem i wodą lub stosuj preparat do odkażania rąk na bazie alkoholu.

Higiena osobista ma istotne znaczenie w zapobieganiu zakażeniom. Jej zasady obejmują:

 • Mycie zębów i dbanie o odpowiednią higienę jamy ustnej
 • Codzienne branie kąpieli lub prysznica
 • Ochronę skóry przed ukąszeniami owadów oraz wpływem czynników w środowisku naturalnym, które mogą wywoływać reakcje
 • Zabezpieczanie ran opatrunkami
 • Postępowanie zgodnie z zaleceniami zespołu opiekującego się pacjentem w zakresie pielęgnacji ran oraz cewnika (dojścia centralnego do żyły)

Ograniczenie kontaktu z czynnikami ryzyka

 • Członek rodziny z objawami choroby układu oddechowego nie może przebywać w otoczeniu dziecka.
 • W przypadku narażenia na kontakt z osobami chorymi dziecko powinno nosić maskę i zachować odstęp ok. 2 metrów od chorującej osoby.

Ogranicz podróże, przebywanie w zatłoczonych miejscach oraz kontakt z osobami innymi niż domownicy. W miejscach publicznych stosuj maseczkę na twarz.

Ochrona dziecka przed drobnoustrojami

Dla dzieci z osłabionym układem odpornościowym szkodliwe mogą być nawet drobnoustroje znajdujące się w kurzu i ziemi. Regularne czyszczenie podłóg i innych powierzchni może pomóc w ograniczeniu ryzyka zakażenia.

Zwracaj szczególną uwagę na miejsca, w których wykonuje się u dziecka czynności medyczne. Zabawki i inne przedmioty, z których korzysta dziecko, mogą być nośnikiem drobnoustrojów. Regularnie wycieraj zabawki i urządzenia elektroniczne.

Pluszaki, kocyki i pościel pierz w gorącej wodzie. Często zmieniaj pościel.

Ilustracja przedstawiająca pacjenta w masce, któremu lekarz podaje szczepionkę

Pacjenci powinni być szczepieni zgodnie z zaleceniami lekarza.

Szczepienie

 • Jeśli dziecko kwalifikuje się do otrzymania szczepionki, a opiekujący się nim zespół wyraża zgodę na szczepienie, zaszczep dziecko.
 • Dopilnuj, aby domownicy również się zaszczepili w celu zapewnienia dziecku dodatkowej ochrony.

Zwracanie uwagi na potencjalne źródła zakażenia

W przypadku dzieci z osłabionym układem odpornościowym zakażenie może pochodzić ze źródeł, które nie są normalnie uznawane za zagrożenie. Porozmawiaj z zespołem medycznym o potencjalnym ryzyku związanym z poniższymi czynnikami.

 • Świeże kwiaty: kwiaty i rośliny mogą być nośnikiem szkodliwych bakterii i grzybów.
 • Zwierzęta domowe i inne: unikaj kontaktu ze zwierzętami innymi niż domowe. Upewnij się, że zwierzęta domowe mają aktualne szczepienia oraz są w ogólnie dobrym stanie zdrowia. Regularnie kąp zwierzęta domowe.
 • Kurz i ziemia: u niektórych pacjentów chorobę mogą wywołać drobnoustroje z gatunku Aspergillus oraz inne zarazki obecne w kurzu i ziemi. Aspergillus jest rodzajem grzyba. Zdrowe osoby mogą go wdychać wraz z powietrzem i nie chorować. Jednak u osób z osłabionym układem odpornościowym ten drobnoustrój może wywołać zakażenie zwane aspergilozą.

Dbałość o bezpieczeństwo związane z żywnością

Przed przygotowaniem i zjedzeniem posiłku umyj ręce. Dbaj o czystość powierzchni, na których przygotowujesz żywność. Przechowuj i gotuj produkty spożywcze we właściwy sposób. Myj owoce i warzywa przed ich zjedzeniem.

Porozmawiaj z lekarzem na temat produktów spożywczych, których należy unikać, i przestrzegaj zaleceń dotyczących diety.

Zwracanie uwagi na luźne stolce

Chemioterapia, radioterapia i zakażenie mogą wywoływać biegunkę. Myj ręce mydłem i wodą oraz dezynfekuj powierzchnie. Noś rękawice jednorazowego użytku podczas przewijania dziecka.

Oznaki zakażenia

Skontaktuj się z zespołem opiekującym się pacjentem, jeśli dziecko mogło mieć kontakt z wirusem lub występują u niego objawy choroby, takie jak:

 • Gorączka
 • Kaszel
 • Dreszcze
 • Biegunka
 • Duszność
 • Dolegliwości bólowe całego ciała
 • Katar
 • Ból gardła

O ciężkiej chorobie świadczą następujące oznaki:

 • Duszności lub problemy z oddychaniem
 • Ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • Niebieskie zabarwienie warg lub twarzy
 • Dezorientacja
 • Trudności z utrzymaniem przytomności
 • Utrata przytomności

Ważne jest, aby wiedzieć, co robić w przypadku wystąpienia takich objawów. Przed udaniem się do lekarza najpierw skontaktuj się z nim telefonicznie, chyba że stan dziecka wymaga uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. Upewnij się, że dysponujesz odpowiednim zapasem leków i artykułów medycznych.

Nie zwlekaj z wizytą w szpitalu, chyba że tak zalecił lekarz.

Jeśli masz pytania dotyczące stanu zdrowia dziecka lub szczepionek, porozmawiaj na ten temat z zespołem opiekującym się pacjentem. Specjaliści ci są najlepszym źródłem pomocy i informacji w kwestiach związanych ze zdrowiem dziecka.

Pytania dotyczące zapobiegania zakażeniom, które warto zadać zespołowi opiekującemu się pacjentem

 • Jakie są najlepsze sposoby zapobiegania zakażeniom?
 • Jak rozpoznać, że dziecko ma zakażenie?
 • Co należy zrobić, jeśli u dziecka wystąpi zakażenie?
 • Czy zaleca się jedzenie lub unikanie określonych produktów spożywczych?
 • Kiedy należy skontaktować się z zespołem opiekującym się pacjentem?

Najważniejsze informacje dotyczące zapobiegania zakażeniom

 • Dzieci chorujące na ciężkie choroby wieku dziecięcego mogą mieć osłabiony układ odpornościowy.
 • Dziecko z osłabionym układem odpornościowym jest bardziej narażone na ryzyko wystąpienia poważnych powikłań zakażenia powszechnie spotykanymi wirusami.
 • Rodzic lub opiekun dziecka może podjąć działania zapewniające mu większą ochronę. Do tego rodzaju działań zalicza się częste mycie rąk, unikanie zatłoczonych miejsc oraz korzystanie ze szczepionek, jeśli istnieją do nich wskazania.
 • Najlepszym źródłem informacji i porad dotyczących szczepionek oraz zapobiegania zakażeniom jest zespół opiekujący się pacjentem.
 • Skontaktuj się z zespołem opiekującym się pacjentem, jeśli dziecko mogło mieć kontakt z wirusem lub występują u niego oznaki zakażenia.

Więcej informacji o szczepionkach


Sprawdzono: październik 2023 r.