Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Psychologia i usługi w zakresie zdrowia psychicznego

Jakie są emocjonalne skutki nowotworu dla rodziny pacjenta?

Pacjenci i rodziny mogą doświadczać wielu trudności w obliczu nowotworu wieku dziecięcego. Większość dzieci chorych na nowotwór dobrze radzi sobie z rozpoznaniem i leczeniem. Jednak zarówno one jak i ich rodziny mają wiele potrzeb w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej, behawioralnej i związanych ze zdrowiem fizycznym, które trzeba rozważyć w takich sytuacjach. Psychologowie i inni specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego pomagają pacjentom radzić sobie z problemami, lepiej znosić stres i okresy oswajania nowych sytuacji.

Psychologowie i behawioryści mogą pomagać na wiele sposobów:

 • w radzeniu sobie z emocjami i oswojeniem się z chorobą i zmianami w życiu;
 • w radzeniu sobie z leczeniem i jego działaniami niepożądanymi;
 • w łagodzeniu bólu;
 • w przestrzeganiu zaleceń medycznych, takich jak przyjmowanie leków, noszenie maseczek lub wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych;
 • w zmniejszaniu niepokoju związanego z zabiegami medycznymi;
 • w przeciwdziałaniu problemom ze snem;
 • w rozpoznawaniu i leczeniu depresji i stanów lękowych;
 • w radzeniu sobie z opóźnieniami rozwojowymi i problemami z funkcjami poznawczymi;
 • w przeprowadzeniu testów i zapewnieniu wsparcia edukacyjnego;
 • w okresie przejściowym po zakończeniu leczenia;
 • udzielając wsparcia rodzinom w pielęgnowaniu relacji;
 • wspierając rodziny w radzeniu sobie z żałobą i stratą;
 • wspierając osoby, które chorowały na nowotwór w przeszłości.

Dobra kondycja psychiczna pacjenta i jego rodziny może mieć naprawdę korzystny wpływ na wyniki leczenia.

Dr Niki Jurbergs

Badania i oceny psychologiczne dzieci

Badania psychologiczne pozwalają lekarzom lepiej zrozumieć problemy pacjenta i określić jego potrzeby w zakresie opieki. Część oceny stanowi spotkanie psychologa lub innego odpowiednio przeszkolonego specjalisty z dzieckiem i jego opiekunami. W ocenie mogą być wykorzystywane kwestionariusze, które służą lepszemu zrozumieniu myśli, uczuć i/lub zachowań danych osób. Psycholog zapozna się także z dokumentacją medyczną i porozmawia z innymi członkami zespołu opiekującego się dzieckiem. Psychologowie mogą również sporządzać raporty i formułować zalecenia dotyczące wsparcia edukacyjnego. 

W zależności od konkretnych problemów badania umożliwiają ocenę:

 • uwagi i koncentracji;
 • procesu uczenia się i inteligencji;
 • procesu zapamiętywania;
 • umiejętności i preferowanych dziedzin w szkole i w pracy;
 • języka i umiejętności werbalnych;
 • nastroju i emocji;
 • zachowań;
 • etapów rozwoju;
 • osobowości.

Leczenie psychologiczne dzieci

Aby sprostać konkretnym potrzebom pacjentów, lekarze korzystają z psychoterapii (doradztwo, terapia przez rozmowę), terapii behawioralnej i innych metod leczenia, takich jak terapia relaksacyjna i biofeeback. W warunkach szpitala psychologowie i specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego współpracują z innymi osobami świadczącymi opiekę, takimi jak specjaliści ds. wsparcia psychicznego dziecka, pracownicy socjalni, rehabilitanci oraz psychiatrzy w celu zapewnienia wsparcia psychospołecznego dla pacjentów i ich rodzin. Niektóre problemy można rozwiązać podczas krótkiej sesji lub terapii. W innych przypadkach terapia może trwać bardzo długo i dotykać złożonych kwestii. Leczenie może także obejmować poradnictwo rodzinne, terapię grupową czy grupy wsparcia.

Znajdź psychologa lub innego specjalistę w zakresie zdrowia psychicznego

Specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego świadczą opiekę, która jest odpowiedzią na potrzeby w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej, jak również inne potrzeby psychospołeczne. Specjaliści zapewniający opiekę psychologiczną:

 • Psychiatrzy
 • Psychologowie/Neuropsychologowie
 • Pielęgniarki specjalizujące się w pomocy psychologicznej
 • Kliniczny pracownik socjalny
 • Doradcy
 • Duszpasterze

Często dzieje się tak, że usługi z zakresu wsparcia psychologicznego są świadczone pacjentom i ich rodzinom w ramach multidyscyplinarnych zespołów opieki w warunkach klinicznych. Są też przypadki, w których pacjenci i ich rodziny korzystają z ambulatoryjnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Zespół opiekujący się pacjentem może pomóc rodzinom znaleźć specjalistów w ich okolicy.

Rodzaje specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego

Psychologowie kliniczni to dyplomowani pracownicy ochrony zdrowia, którzy specjalizują się w ocenie psychologicznej, psychoterapii i powiązanych terapiach z dziedziny behawioryzmu, zdrowia psychicznego i funkcji psychospołecznych. Posiadają tytuł doktora psychologii (PhD, PsyD, EdD) i otrzymali rozległe przeszkolenie w zakresie poradnictwa i oceny klinicznej. Psychologowie pracują w różnych placówkach, w tym w szpitalach, klinikach, szkołach i prywatnych przychodniach.


Sprawdzono: czerwiec 2018 r.