Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Rdzeniak zarodkowy u dzieci i młodzieży

Czym jest rdzeniak zarodkowy?

Rdzeniak zarodkowy jest najczęstszym złośliwym guzem mózgu występującym u dzieci. Powstaje w tylnej części mózgu zwanej móżdżkiem.

Rdzeniak zarodkowy jest guzem mózgu, który powstaje w móżdżku. Móżdżek leży w tylnym dole czaszki.

Rdzeniak zarodkowy jest guzem mózgu, który powstaje w móżdżku. Móżdżek leży w tylnym dole czaszki.

W Stanach Zjednoczonych każdego roku diagnozuje się około 500 nowych przypadków rdzeniaka zarodkowego u dzieci. Stanowi on 20% występujących u dzieci guzów ośrodkowego układu nerwowego.

W większości przypadków rdzeniak zarodkowy występuje u młodych pacjentów poniżej 16. roku życia. Najczęściej diagnozuje się go u dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Jednak może też występować u starszej młodzieży i dorosłych.

Wyróżnia się 4 podgrupy rdzeniaka zarodkowego. W podziale tym uwzględnia się cechy molekularne komórek nowotworowych:

 1. Podgrupa WNT
 2. Podgrupa SHH, zwana tak ze względu na szlak sygnałowy Sonic Hedgehog
 3. Rdzeniak zarodkowy grupy 3
 4. Rdzeniak zarodkowy grupy 4

To, do której podgrupy należy guz, ma wpływ na rokowanie. Zespół zapewniający opiekę korzysta z podziału na podgrupy w celu ustalenia u pacjentów kategorii ryzyka. Pomaga to w opracowywaniu planu leczenia.Leczenie rdzeniaka zarodkowego może obejmować:

 • Zabieg chirurgiczny w celu usunięcia możliwie największej ilości guza
 • Radioterapię prowadzoną po zabiegu w celu zniszczenia wszystkich nieusuniętych chirurgicznie komórek nowotworowych
 • Chemioterapię jako leczenie wspomagające zabieg chirurgiczny i radioterapię
Wyróżnia się 4 podgrupy rdzeniaka zarodkowego ze względu na cechy molekularne jego komórek nowotworowych. Podtyp WNT stanowi 10% przypadków rdzeniaka, SHH — 30%. Grupa 3 i 4 — odpowiednio 25% i 35% przypadków występowania rdzeniaka.

Wyróżnia się 4 podgrupy rdzeniaka zarodkowego ze względu na cechy molekularne jego komórek nowotworowych. Podtyp WNT stanowi 10% przypadków rdzeniaka, SHH — 30%. Grupa 3 i 4 — odpowiednio 25% i 35% przypadków występowania rdzeniaka.

Rdzeniak zarodkowy rośnie szybko. Guzy tego typu często rozprzestrzeniają się do innych obszarów mózgu i rdzenia kręgowego.

W Stanach Zjednoczonych ogólny wskaźnik przeżycia w przypadku rdzeniaków zarodkowych wieku dziecięcego wynosi 70–80%, jeśli nie występują przerzuty. W przypadku wystąpienia przerzutów wskaźnik przeżycia wynosi około 60%.

Objawy rdzeniaka zarodkowego

Objawy przedmiotowe i podmiotowe rdzeniaka zarodkowego zależą od szeregu czynników. Należą do nich m.in. wielkość i miejsce występowania guza oraz wiek dziecka i stopień zaawansowania choroby nowotworowej.

W przypadku rdzeniaka zarodkowego mogą występować następujące objawy:

 • Ból głowy, który często jest bardziej nasilony w godzinach porannych lub zmniejsza się po wymiotachNudności i wymioty
 • Uczucie zmęczenia lub zmiana poziomu aktywności
 • Zawroty głowy
 • Epizody utraty równowagi, niezdarnośćTrudności z odręcznym pisaniem
 • Zaburzenia widzenia

Jeśli guz dał przerzuty do rdzenia kręgowego, mogą wystąpić następujące objawy:

 • Ból pleców
 • Trudności z chodzeniem
 • Trudności z oddawaniem moczu lub zmiany związane z wypróżnianiem się

Rdzeniak zarodkowy jest guzem móżdżku.

Móżdżek znajduje się w tylnej dolnej części mózgu położonej w obszarze zwanym tylnym dołem czaszki. Móżdżek odpowiada m.in. za następujące funkcje:

 • Kontrolowanie narządu ruchu
 • Postawa ciała
 • Koordynacja ruchowa

Większość rdzeniaków zarodkowych powstaje w środkowej części móżdżku, w pobliżu komory czwartej mózgu (patrz ilustracja powyżej).

W miarę rozrastania się guza może on zacząć blokować przepływ występującego w mózgu płynu, zwanego płynem mózgowo-rdzeniowym.

Stan ten skutkuje gromadzeniem się płynu w mózgu i określa się go mianem wodogłowia.

Nagromadzony płyn zwiększa ciśnienie panujące w mózgu. Wiele objawów rdzeniaka zarodkowego występuje właśnie w związku z gromadzeniem się płynu mózgowo-rdzeniowego.

Czynniki ryzyka rdzeniaka zarodkowego

Niektóre czynniki mogą zwiększać ryzyko wystąpienia rdzeniaka zarodkowego.

 • Określone zmiany w genach i chromosomach komórki nowotworowej. Przyczyny pojawiania się tego typu zmian genetycznych zwykle nie są znane.
 • Rdzeniaki zarodkowe występują najczęściej u dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Rzadko rozwijają się u niemowląt i osób dorosłych.
 • Rdzeniak zarodkowy nieco częściej rozwija się u chłopców niż u dziewcząt. U niektórych dzieci może występować zwiększone ryzyko guzów mózgu z powodu rzadkich schorzeń dziedzicznych lub chorób genetycznych, takich jak:
  • Zespół Gorlina
  • Zespół Turcota
  • Zespół Li-Fraumeni
Obraz MRI móżdżku ze wskazanym rdzeniakiem zarodkowym.

Obraz MRI móżdżku ze wskazanym rdzeniakiem zarodkowym.

Diagnostyka rdzeniaka zarodkowego

Lekarze diagnozują rdzeniaka zarodkowego na różne sposoby.

 • Badanie fizykalne i wywiad lekarski
 • Badanie neurologiczne
 • Rezonans magnetyczny (MRI)
 • Punkcja lędźwiowa po zabiegu chirurgicznym w celu sprawdzenia obecności komórek nowotworowych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Około 1/3 rdzeniaków zarodkowych rozprzestrzenia się za pośrednictwem płynu mózgowo-rdzeniowego do innych obszarów mózgu lub rdzenia kręgowego.
 • Biopsja

Rodzaje rdzeniaka zarodkowego

Rdzeniaki zarodkowe klasyfikuje się lub opisuje w oparciu o kategorię ryzyka i rokowanie. Przy opracowywaniu planu leczenia lekarze biorą pod uwagę:

 • Histologię (badanie tkanek i komórek pod mikroskopem)
 • Cechy molekularne (takie jak zmiany w genach)
 • Przerzuty (rozprzestrzenienie się nowotworu)

Histologia

Podczas badania histologicznego analizuje się takie cechy guzów jak wielkość i kształt komórek nowotworowych w celu określenia rodzaju rdzeniaka zarodkowego:

 • Rdzeniak klasyczny składa się z niewielkich, okrągłych komórek. Są one położone blisko siebie i mają ciemne jądra komórkowe (położona pośrodku komórki struktura zawierająca informacje o komórce).
 • Rdzeniak desmoplastyczny (guzkowy) ma komórki przypominające wyglądem położone blisko siebie okrągłe guzki otoczone tkanką łączną.
 • Rdzeniak z rozległym wzrostem guzkowym ma dużą liczbę okrągłych guzków.
 • Rdzeniak anaplastyczny składa się z komórek o nieregularnych kształtach.
 • Rdzeniak wielkokomórkowy ma komórki nowotworowe z dużymi jądrami komórkowymi.Komórki typu anaplastycznego i komórki z dużymi jądrami komórkowymi często występują jednocześnie.

Nazywa się je wtedy wielkokomórkowymi guzami anaplastycznymi.

Cechy molekularne

Rdzeniaki zarodkowe podzielono na następujące grupy w oparciu o cechy molekularne guza:

Podgrupa

 • WNT
 • SHH
 • Grupa 3
 • Grupa 4


Informacji o molekularnej charakterystyce guza może dostarczyć także miejsce jego występowania w móżdżku. Rdzeniaki WNT często występują wzdłuż linii środkowej móżdżku. Natomiast rdzeniaki SHH — w bocznych obszarach móżdżka.

Rdzeniaki zarodkowe można także klasyfikować pod kątem występowania przerzutów (rozprzestrzenienia się nowotworu).

 • M0: Guz zlokalizowany, bez przerzutów.
 • M1: Obecność komórek nowotworowych w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR).
 • M2: Występowanie przerzutów do mózgu (guzy wewnątrzczaszkowe).
 • M3: Guz dał przerzuty do kręgosłupa.
 • M4: Guz dał przerzuty poza ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Typowymi miejscami, w których stwierdza się występowanie przerzutów (miejscami rozprzestrzenienia się nowotworu), są kości, płuca i wątroba.

Leczenie rdzeniaka zarodkowego

Metody leczenia rdzeniaka zarodkowego:

 • Zabieg chirurgiczny
 • Radioterapia mózgu i kręgosłupa (z wyjątkiem dzieci poniżej 3. roku życia)
 • Chemioterapia

Podejścia do leczenia rdzeniaka zarodkowego oparte na ryzyku klasyfikują pacjentów na podstawie cech guza i przewidywanych wyników leczenia. Lekarze biorą pod uwagę:

Podgrupę rdzeniaka ze względu na jego cechy molekularneTo, czy w trakcie zabiegu chirurgicznego usunięto całego guzaWystępowanie przerzutówHistologię guza (jak wygląda pod mikroskopem)Cechy genetyczne guzaCelem podejścia opartego na ryzyku jest wyleczenie choroby nowotworowej przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z leczeniem.U pacjentów, u których przewiduje się korzystne wyniki leczenia, mniej intensywna terapia może wiązać się z mniejszym ryzykiem długoterminowych działań niepożądanych towarzyszących napromienianiu i chemioterapii. U pacjentów wyższego ryzyka intensywniejsza terapia może zwiększyć szansę na przeżycie.Pacjentom może także zostać zaproponowane leczenie w ramach badania klinicznego..

 

Zabieg chirurgiczny

Zabieg chirurgiczny stanowi podstawową metodę leczenia rdzeniaka zarodkowego. Jego celem jest całkowita resekcja guza, czyli jego całkowite wycięcie. W wielu przypadkach większość lub całość guza można usunąć chirurgicznie. Jednak w niektórych przypadkach miejsce jego występowania może ograniczać ilość tkanki nadającej się do bezpiecznego usunięcia.

Zespół tylnojamowy po chirurgicznym usunięciu rdzeniaka zarodkowego

Zespół tylnojamowy (zespół móżdżkowy) jest stanem, który może wystąpić po chirurgicznym usunięciu guza mózgu z obszaru tylnego dołu czaszki. Niekiedy nazywa się go także mutyzmem móżdżkowym. U dzieci z tym zespołem mogą występować zaburzenia dotyczące mowy, ruchu i nastroju. Ryzyko wystąpienia zespołu tylnojamowego jest niższe, jeśli zabieg chirurgiczny wykonuje doświadczony neurochirurg. 

Radioterapia

Zwykle po zabiegu chirurgicznym rdzeniaka zarodkowego pacjenta poddaje się radioterapii .  Stosowana dawka zależy od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej i kategorii ryzyka pacjenta. Zasadniczo napromienianiu poddaje się mózg i kręgosłup (napromienianie osi mózgowo-rdzeniowej), a w miejscu, w którym występował guz pierwotny, stosuje się dawkę dodatkową (tzw. boost). Ze względu na możliwe zagrożenia dla zdrowia radioterapii nie stosuje się u bardzo małych dzieci.

W celu leczenia rdzeniaka zarodkowego lekarze mogą stosować nowsze rodzaje radioterapii, takie jak np. terapia protonowa. Ten rodzaj napromieniania pozwala dostosować ilość energii i głębokość jej wnikania w głąb guza do jego wielkości i kształtu. Pozwala to lekarzom nakierowywać wiązkę promieniowania o wysokiej dawce tylko na guza, ograniczając uszkadzanie pobliskich zdrowych komórek. Nie każda placówka opieki zdrowotnej umożliwia korzystanie z terapii protonowej.

Radioterapia wykorzystuje wiązki promieni RTG lub protonów w celu zmniejszania guzów i niszczenia komórek nowotworowych. Jej działanie polega na uszkadzaniu DNA komórek nowotworowych.

Radioterapia wykorzystuje wiązki promieniowania do zmniejszania guzów i niszczenia komórek nowotworowych. Jej działanie polega na uszkadzaniu DNA komórek nowotworowych.

W przypadku terapii protonowej źródło energii stanowią protony. Metoda ta umożliwia precyzyjne stosowanie wiązki w miejscu występowania guza. Pozwala to lekarzom nakierowywać wiązkę promieniowania o wysokiej dawce tylko na guz, ograniczając uszkadzanie pobliskich zdrowych komórek.

W przypadku terapii protonowej źródło energii stanowią protony. Metoda ta umożliwia precyzyjne stosowanie wiązki w miejscu występowania guza. Pozwala to lekarzom nakierowywać wiązkę promieniowania o wysokiej dawce tylko na guz, ograniczając uszkadzanie pobliskich zdrowych komórek.

Chemioterapia

Zazwyczaj w leczeniu rdzeniaka zarodkowego jako leczenie wspomagające zabieg chirurgiczny i radioterapię stosuje się chemioterapię.  U bardzo małych dzieci chemioterapia może być stosowana w celu opóźnienia zastosowania napromieniania do czasu, aż będą starsze. Stosowana może być także chemioterapia wysokodawkowa.

W chemioterapii stosuje się kombinację leków umożliwiających leczenie rdzeniaka zarodkowego. 

Terapia celowana

Terapie celowane wpływają na określone cechy komórek guza. W przypadku niektórych guzów zmiany w genach i białkach mogą decydować o wzroście i dzieleniu się komórek nowotworowych. 

Naukowcy badają leki w celu sprawdzenia, czy są one w stanie blokować sygnały powodujące wzrost niektórych rodzajów komórek nowotworowych. Zespół opiekujący się Państwa dzieckiem może zaproponować użycie terapii celowanej, jeśli może pomóc w leczeniu choroby nowotworowej.

Rdzeniak zarodkowy u niemowląt

Podgrupa SHH jest najczęstszym rodzajem rdzeniaka rozwijającym się u dzieci poniżej 3. roku życia. Na drugim miejscu pod względem częstości występowania są guzy z grupy 3.

Guzy SHH u niemowląt często charakteryzują się korzystną histologią i korzystnym profilem molekularnym. Niektóre z tych dzieci udaje się wyleczyć po zabiegu chirurgicznym i chemioterapii bez stosowania napromieniania.

Rdzeniaki z podgrup innych niż SHH są trudniejsze w leczeniu u niemowląt, zwłaszcza jeśli dały przerzuty. 

W tych przypadkach można spróbować zastosować radioterapię ogniskową i chemioterapię wysokodawkową. Jednak rokowanie jest zwykle niekorzystne. U małych dzieci z rdzeniakiem zarodkowym wysokiego ryzyka zagrożenia związane z działaniami niepożądanymi mogą przewyższać potencjalne korzyści z leczenia.

Rokowanie w przypadku rdzeniaka zarodkowego

W Stanach Zjednoczonych ogólny wskaźnik przeżycia w przypadku rdzeniaków zarodkowych wieku dziecięcego wynosi 70–80%, jeśli nie występują przerzuty. W przypadku wystąpienia przerzutów wskaźnik przeżycia wynosi około 60%. Najlepszym źródłem informacji na temat przypadku dziecka jest zespół zapewniający mu opiekę.

Rokowanie w przypadku rdzeniaka zarodkowego zależy od szeregu czynników.

Czynniki wpływające na szansę wyleczenia rdzeniaka zarodkowego

 • Histologia rdzeniaka zarodkowego
  • Dzieci poniżej 3. roku życia: W przypadku guzów desmoplastycznych odnotowuje się korzystniejsze wyniki leczenia niż w przypadku rdzeniaków klasycznych lub wielkokomórkowych guzów anaplastycznych.
  • Dzieci powyżej 3. roku życia: W przypadku guzów desmoplastycznych lub klasycznych odnotowuje się korzystniejsze wyniki leczenia niż w przypadku wielkokomórkowych guzów anaplastycznych.
 • Podtyp molekularny. Cechy guza i zmiany w genach lub chromosomach, w tym podtyp rdzeniaka (WNT, SHH, grupa 3 lub grupa 4) wpływają na kategorię ryzyka. W przypadku guzów WNT rokowanie jest korzystne. Rdzeniaki z podgrupy SHH i grupy 4 uważa się za guzy umiarkowanego ryzyka. Rdzeniaki z grupy 3 mają mniej korzystne rokowanie.
 • Występowanie przerzutów. Rdzeniak zarodkowy z przerzutami do innych obszarów mózgu lub rdzenia kręgowego jest trudniejszy w leczeniu. W przypadku rdzeniaka zlokalizowanego (czyli takiego, który nie dał przerzutów) rokowanie jest korzystniejsze.
 • Możliwość całkowitego usunięcia guza w trakcie zabiegu chirurgicznego. Większe szanse na wyleczenie mają dzieci bez widocznego guza po jego chirurgicznym wycięciu (tj. po całkowitej resekcji guza).
 • Wiek na etapie stawiania diagnozy. Wpływ wieku na rokowanie zależy od podgrupy i innych cech rdzeniaka zarodkowego. U niemowląt i dzieci poniżej 3. roku życia zwykle nie stosuje się radioterapii.
 • To, czy nowotwór dopiero się rozwinął, czy doszło do jego nawrotu. W przypadku nawrotowego rdzeniaka zarodkowego wyniki leczenia są gorsze.

Rodzaje rdzeniaka zarodkowego i rokowanie

  Podgrupa WNT Podgrupa SHH Grupa 3 Grupa 4
Odsetek przypadków 10% rdzeniaków zarodkowych 30% rdzeniaków zarodkowych 25% rdzeniaków zarodkowych 35% rdzeniaków zarodkowych
Charakterystyka pacjenta Występuje najczęściej u starszych dzieci i młodzieży; rzadko u niemowląt Występuje najczęściej u małych dzieci poniżej 3. roku życia oraz u starszej młodzieży i osób dorosłych Występuje najczęściej u niemowląt i małych dzieci; rzadko u młodzieży; częściej u osób płci męskiej Występuje we wszystkich grupach wiekowych, ale rzadko u niemowląt; częściej u osób płci męskiej
Histologia rdzeniaka zarodkowego • Klasyczny (najczęściej)
• Wielkokomórkowy anaplastyczny (rzadko)
• Desmoplastyczny/guzkowy
• Z rozległym wzrostem guzkowym
• Klasyczny
• Wielkokomórkowy anaplastyczny
• Klasyczny
• Wielkokomórkowy anaplastyczny
• Klasyczny
• Wielkokomórkowy anaplastyczny (rzadko)
Przerzuty na etapie stawiania diagnozy postać przerzutowa występuje u około 5–10% pacjentów Na etapie stawiania diagnozy postać przerzutowa występuje u około 15–20% pacjentów Na etapie stawiania diagnozy postać przerzutowa występuje u około 30–45% pacjentów Na etapie stawiania diagnozy postać przerzutowa występuje u około 35–40% pacjentów
Nawrót  Nawrót występuje rzadkoJeś li występuje nawrót, to zazwyczaj guz ma postać zlokalizowaną Jeśli występuje nawrót, to zazwyczaj guz ma postać przerzutową Jeśli występuje nawrót, to zazwyczaj guz ma postać przerzutową
Pięcioletni wskaźnik przeżycia w przypadku rdzeniaka zarodkowego >90% survival Wskaźnik przeżycia na poziomie 75% Wskaźnik przeżycia na poziomie 50% Wskaźnik przeżycia na poziomie 75%
Ogólne rokowanie w przypadku rdzeniaka zarodkowego Bardzo korzystne Umiarkowanie korzystne, korzystniejsze w przypadku niemowląt Niekorzystne Umiarkowanie korzystne

Wsparcie zapewniane pacjentom z rdzeniakiem zarodkowym

Po przebyciu rdzeniaka zarodkowego może pojawić się szereg problemów zdrowotnych związanych z leczeniem. U pacjentów po leczeniu konieczne będzie prowadzenie obserwacji oraz wykonywanie badań laboratoryjnych i rutynowych badań MRI. 

Monitorowanie powinno skupiać się na wczesnym wykrywaniu nawrotu (wznowy nowotworu), a także na długotrwałych i opóźnionych działaniach niepożądanych. Zapewniana opieka powinna obejmować rehabilitację i konsultacje z neurologiem. Zespół opiekujący się dzieckiem może pomóc w opracowaniu optymalnego planu dopasowanego do jego potrzeb.

Opóźnione działania niepożądane związane z leczeniem rdzeniaka zarodkowego

Pacjenci, u których występował nowotwór wieku dziecięcego, powinni być objęci długoterminową obserwacją. Niektóre metody leczenia mogą powodować opóźnione skutki. Są to problemy zdrowotne, które mogą wystąpić miesiące lub lata po zakończeniu leczenia. 

Istotne jest stawianie się na regularne kontrole i badania przesiewowe u lekarza pierwszego kontaktu. Po zakończeniu terapii zespół powinien przekazać  plan opieki po skończonym leczeniu onkologicznym. Zawiera on wytyczne dotyczące badań przesiewowych, czynników ryzyka i sposobów poprawy zdrowia.

O planie tym należy poinformować cały zapewniający opiekę personel.

Dbanie o zdrowie i zapobieganie chorobom po wyleczeniu nowotworu wymaga wyrobienia zdrowych nawyków, w tym dotyczących aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Zależnie od zastosowanych metod leczenia u osób, u których wyleczono rdzeniaka, występuje zwiększone ryzyko opóźnionych działań niepożądanych.

Mogą do nich należeć:

U dzieci leczonych z powodu rdzeniaka zarodkowego mogą w przyszłości pojawić się problemy w takich obszarach codziennego życia, jak nauka w szkole, praca zawodowa i relacje międzyludzkie. Mogą mieć także gorszą kondycję i mniejszą sprawność fizyczną. 

Pytania, które warto zadać zespołowi opiekującemu się dzieckiem

 • Jakie możliwości leczenia są dla nas dostępne?
 • Jakie są możliwe działania niepożądane każdej z metod leczenia?
 • Jakie kroki można podjąć w celu złagodzenia działań niepożądanych?
 • Czy moje dziecko będzie musiało przebywać w szpitalu na czas leczenia?Gdzie znajdują się ośrodki, które mogą podjąć się leczenia?
 • Czy są jakieś ośrodki blisko naszego miejsca zamieszkania, czy będziemy musieli dojeżdżać gdzieś dalej?

Podsumowanie podstawowych informacji na temat rdzeniaka zarodkowego

 • Rdzeniak zarodkowy jest najczęstszym złośliwym guzem mózgu występującym u dzieci. Powstaje w tylnej części mózgu zwanej móżdżkiem.
 • Rdzeniaki zarodkowe rosną szybko.
 • W Stanach Zjednoczonych ogólny wskaźnik przeżycia w przypadku rdzeniaka zarodkowego u dzieci wynosi 70–80%, jeśli nie występują przerzuty.
 • Najlepszym źródłem informacji na temat przypadku dziecka jest zespół zapewniający mu opiekę.
 • Leczenie może obejmować zabieg chirurgiczny, napromienianie i chemioterapię.
 • Po przebyciu rdzeniaka zarodkowego może pojawić się szereg problemów zdrowotnych związanych z leczeniem.


Sprawdzono: maj 2023 r.