Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Chłoniak ziarniczy

(określany również jako chłoniak Hodgkina lub choroba Hodgkina)

Czym jest chłoniak ziarniczy?

Chłoniak ziarniczy jest nowotworem układu limfatycznego, inaczej nazywanego układem chłonnym. Układ limfatyczny jest częścią układu odpornościowego.

Tkanki i narządy układu limfatycznego wytwarzają krwinki białe zwane limfocytami. Komórki te zwalczają zakażenia i choroby.

Układ limfatyczny obejmuje:

 • Węzły chłonne
 • Naczynia limfatyczne
 • Migdałki
 • Grasicę
 • Śledzionę
 • Szpik kostny

W Stanach Zjednoczonych chłoniak ziarniczy jest najczęściej spotykanym nowotworem u nastolatków w wieku 15–19 lat. Wskaźnik przeżycia tego nowotworu w Stanach Zjednoczonych wynosi 95%.

Najczęstszym objawem chłoniaka ziarniczego są powiększone węzły chłonne. Główną metodą leczenia tego nowotworu jest chemioterapia.

Chłoniak ziarniczy jest określany również jako chłoniak Hodgkina. W przeszłości nowotwór ten był znany jako choroba Hodgkina.

Ilustracja przedstawiająca chłopca z nazwanymi narządami układu limfatycznego: węzły chłonne szyjne, naczynia limfatyczne, węzły pachowe, węzły pachwinowe, śledziona, grasica i migdałki. Chłoniak ziarniczy jest nowotworem układu limfatycznego.

Układ limfatyczny składa się z narządów i tkanek, w tym węzłów chłonnych, naczyń limfatycznych, migdałków, szpiku kostnego, śledziony i grasicy.

Czynniki ryzyka chłoniaka ziarniczego

Czynniki ryzyka chłoniaka ziarniczego obejmują:
Wiek: chłoniak ziarniczy jest najczęściej spotykanym nowotworem u nastolatków w wieku 15–19 lat.
Zakażenia wirusowe: z chłoniakiem ziarniczym powiązano wirusa Epsteina-Barr (EBV). Wirus ten wywołuje mononukleozę. Do zakażenia wirusem EBV dochodzi u wielu osób, jednak jedynie u niewielkiego ich odsetka rozwija się chłoniak ziarniczy.
Osłabiony układ odpornościowy: osoby z osłabionym układem odpornościowym są narażone na wyższe ryzyko zachorowania.
Wywiad rodzinny: ryzyko zachorowania na chłoniaka ziarniczego jest nieco wyższe w przypadku osób, u których rodzeństwa lub rodziców również stwierdzono tę chorobę. Nie wiąże się to jednak z większymi trudnościami w leczeniu.

Objawy chłoniaka ziarniczego

Najczęstszym objawem chłoniaka ziarniczego są powiększone węzły chłonne. Zjawisko to może występować w obrębie szyi, klatki piersiowej, pach lub pachwin. Takie węzły nie są bolesne.

Inne często występujące objawy to:

 • Nieuzasadniona utrata powyżej 10% masy ciała na przestrzeni 6 miesięcy
 • Obfite poty nocne (których nasilenie jest tak duże, że może wymagać wymiany pościeli lub pidżamy)
 • Gorączka powyżej 38°C o niewyjaśnionej przyczynie, utrzymująca się przez co najmniej 3 dni z rzędu
 • Kaszel lub duszności

Diagnostyka chłoniaka ziarniczego

Diagnostyka chłoniaka ziarniczego może obejmować:

 • Badanie fizykalne i wywiad lekarski
 • Badania krwi
 • Badanie rentgenowskie i inne badania obrazowe
 • Biopsję
 • Badania szpiku kostnego
 • Badania przeprowadzane w celu określenia, czy doszło do rozsiewu nowotworu

Do postawienia diagnozy chłoniaka ziarniczego wymagana jest biopsja węzłów chłonnych.

Informacje na temat badań

Badaczom udało się odkryć prawdopodobną przyczynę dziedzicznego przekazywania chłoniaka ziarniczego w niektórych rodzinach.

Przeczytaj post na blogu

Badanie fizykalne i wywiad lekarski

Podczas badania fizykalnego lekarz sprawdza ogólny stan zdrowia pacjenta i bada go palpacyjnie pod kątem guzków lub nietypowych węzłów chłonnych. Lekarz może również zbadać palpacyjnie brzuch pacjenta w celu sprawdzenia, czy śledziona lub wątroba nie są powiększone. Pacjent jest również pytany o przebyte choroby i inne problemy zdrowotne.

Badania krwi

Badania krwi mogą obejmować morfologię krwi i badanie biochemiczne krwi.

Większość wyników badań krwi nie odbiega od normy w przypadku chłoniaka ziarniczego. Czasami u pacjentów występuje podwyższony poziom OB (odczynu Biernackiego) lub CRP (białka C-reaktywnego). W momencie stawiania diagnozy niektórzy pacjenci mają obniżony poziom albumin.

Badanie rentgenowskie i inne badania obrazowe

U około dwóch na trzech pacjentów chorujących na chłoniaka ziarniczego rozwija się masa w klatce piersiowej. Jest ona często widoczna w badaniu rentgenowskim.

Biopsja

Chirurg przeprowadza biopsję w celu pobrania próbki tkanki z powiększonego węzła chłonnego. Następnie patolog przygląda się tkance pod mikroskopem.

Analiza próbki biopsyjnej

Patolog przygląda się tkance pod kątem obecności komórek nowotworowych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych komórek patolog wykonuje dalsze badania pod kątem obecności określonych markerów. Proces ten może zająć kilka dni.

Lekarze wykonają dodatkowe badania w celu określenia stadium zaawansowania choroby. Stadium zaawansowania wskazuje, jakie części ciała zostały zajęte przez nowotwór.

Ocenę stadium zaawansowania chłoniaka ziarniczego przeprowadza się w sposób inny niż w przypadku pozostałych nowotworów, ponieważ węzły chłonne znajdujące się w całym ciele tworzą sieć. Nowotwór może być obecny w wielu miejscach. Nie wiąże się to jednak z większymi trudnościami w leczeniu ani nie stanowi większego ryzyka dla pacjenta, jak to ma miejsce przy innych rodzajach nowotworów. Ocena stadium zaawansowania chłoniaka ziarniczego zależy od:

 • Liczby zajętych obszarów węzłów chłonnych
 • Obecności objawów typu „B” (patrz opis poniżej)
 • Wielkości guza
 • Obecności rozsiewu chłoniaka do tkanek poza układem limfatycznym
Ilustracja przedstawiająca oznaczone niebieskozielonym okręgiem komórki Reed-Sternberga, które wyglądem przypominają sowie oczy.

Komórki Reed-Sternberga wyróżniają się wyglądem ze względu na obecność dwóch jąder, przez co czasem są porównywane do „sowich oczu”. Obecność komórek Reed-Sternberga pozwala na zaklasyfikowanie chłoniaka jako chłoniaka ziarniczego.

Podstawowe informacje na temat krwi

Dowiedz się więcej na temat białaczki i przyczyn powstawania chłoniaków, a także metod leczenia i działań niepożądanych.

Poznaj podstawowe informacje na temat krwi

Stadium Obszar zajęty przez nowotwór
Stadium 1 Co najmniej jeden węzeł chłonny w jednej grupie węzłów chłonnych
Stadium 2 Co najmniej dwie grupy węzłów chłonnych zlokalizowane nad LUB pod przeponą
Stadium 3 Grupy węzłów chłonnych nad ORAZ pod przeponą
Stadium 4 Obszary ciała poza układem limfatycznym, takie jak wątroba, płuca lub szpik kostny

Oznaczenia A, B, E i S

U każdego pacjenta oprócz stadium zaawansowania lekarze określają również chorobę za pomocą oznaczeń A, B, E lub S

Typ A oznacza, że pacjent nie ma objawów typu „B”.

Typ B oznacza chorobę, która charakteryzuje się występowaniem co najmniej jednego z poniższych objawów:

 • Obfite poty nocne
 • Gorączka powyżej 38°C o niewyjaśnionej przyczynie, utrzymująca się przez 3 dni z rzędu
 • Nieuzasadniona utrata powyżej 10% masy ciała na przestrzeni 6 miesięcy

Typ E (ang. extension, naciek) oznacza, że nowotwór w danej grupie węzłów chłonnych nacieka na strukturę w ciele nienależącą do układu limfatycznego.

Typ S (ang. spleen, śledziona) oznacza, że nowotwór jest obecny w śledzionie.

Badania obrazowe

Badania obrazowe przeprowadzane na etapie diagnostyki w celu określenia stadium zaawansowania mogą obejmować:

Aspiracja i biopsja szpiku kostnego

Aspiracja i biopsja szpiku kostnego umożliwiają sprawdzenie, czy nowotwór jest obecny w szpiku kostnym. Czasami można to stwierdzić na podstawie samych badań obrazowych.

Podtypy chłoniaka ziarniczego

Chłoniak ziarniczy dzieli się na dwa główne podtypy – klasyczny chłoniak ziarniczy oraz chłoniak ziarniczy w postaci guzkowej z przewagą limfocytów.

Określenie podtypu chłoniaka ziarniczego pomaga lekarzom w dobraniu najlepszej metody leczenia.

Klasyczny chłoniak ziarniczy

Klasyczny chłoniak ziarniczy jest najczęściej spotykaną postacią tej choroby. Wyróżnia się cztery rodzaje klasycznego chłoniaka ziarniczego. Wszystkie rodzaje cechują się obecnością markera nowotworowego CD30. Warianty klasycznego chłoniaka ziarniczego obejmują:

 • Postać bogatą w limfocyty
 • Stwardnienie guzkowe
 • Postać mieszanokomórkową
 • Postać ubogą w limfocyty

Wszystkie rodzaje klasycznego chłoniaka ziarniczego leczy się w ten sam sposób.

Chłoniak ziarniczy w postaci guzkowej z przewagą limfocytów

Chłoniak ziarniczy w postaci guzkowej z przewagą limfocytów cechuje się obecnością markera nowotworowego CD20, ale nie wykazuje obecności markera CD30.

Chłoniak ziarniczy w postaci guzkowej z przewagą limfocytów jest nieklasycznym wariantem chłoniaka ziarniczego. Ten rodzaj chłoniaka rośnie wolniej i wymaga innej strategii leczenia.

Leczenie chłoniaka ziarniczego

Główną metodą leczenia chłoniaka ziarniczego jest chemioterapia. Lekarze kierują się zasadą stosowania jak najmniej intensywnego leczenia, które jednak umożliwia wyleczenie pacjenta. Stosowanie mniej intensywnego leczenia zapobiega występowaniu długotrwałych i opóźnionych skutków związanych z leczeniem.

W centrach onkologii dzieci są leczone z wykorzystaniem kilku kombinacji leków. Mechanizm działania poszczególnych leków umożliwia zwalczanie nowotworu na różne sposoby. Dzięki takiej strategii można stosować mniejsze dawki każdego z leków.

W leczeniu choroby Hodgkina u dzieci w Stanach Zjednoczonych najczęściej stosuje się poniższe kombinacje leków cytostatycznych:

 • AEPA/CAPDac: brentuksymab, etopozyd, prednizon, doksorubicyna, cyklofosfamid i dakarbazyna
 • AVEPC: doksorubicyna, bleomycyna, winkrystyna, etopozyd, prednizon, cyklofosfamid
 • BV-AVEPC: brentuksymab, doksorubicyna, winkrystyna, etopozyd, prednizon, cyklofosfamid

W Europie najczęściej stosowane kombinacje leków cytostatycznych obejmują:

 • OEPA: winkrystyna, etopozyd, prednizon i doksorubicyna
 • COPDAC: cyklofosfamid, winkrystyna, prednizon i dakarbazyna

Centra onkologii mogą rezygnować z niektórych leków lub dołączać nowe leki do schematu w celu zidentyfikowania najbardziej skutecznej kombinacji.

Radioterapia

Niektórzy pacjenci mogą być również poddawani radioterapii. W przeszłości każdy pacjent odbywał radioterapię po zakończeniu chemioterapii. Jest to bardzo skuteczna metoda. Jednak promieniowanie może się przyczyniać do powstawania nowotworów wtórnych w późniejszym życiu. Współcześnie lekarze decydują o konieczności radioterapii w zależności od odpowiedzi nowotworu na radioterapię.

Leczenie oparte na ocenie profilu ryzyka

Przy planowaniu leczenia wykorzystuje się informacje o grupach ryzyka. Lekarze przypisują pacjenta do grupy ryzyka w oparciu o oznaki i objawy oraz stadium zaawansowania nowotworu.
Rezultaty terapii są takie same we wszystkich grupach ryzyka pod warunkiem, że pacjenci otrzymają leczenie dopasowane do ich grupy ryzyka.

Grupy ryzyka:

 • Niskie ryzyko: 2 cykle chemioterapii
 • Pośrednie ryzyko: 3 lub 4 cykle chemioterapii
 • Wysokie ryzyko: 6 cykli chemioterapii

Po dwóch cyklach terapii u pacjenta powtarza się badania obrazowe. Obrazowanie PET umożliwia sprawdzenie, jak nowotwór zareagował na leczenie. 

U pacjentów z dobrą odpowiedzią nowotworu na leczenie stosowanie radioterapii może nie być konieczne.

Pacjenci, którzy nie uzyskali dobrej odpowiedzi nowotworu na chemioterapię, mogą wymagać radioterapii.

Inne metody leczenia

W niektórych przypadkach u pacjentów mogą być stosowane inne, dodatkowe metody leczenia.

Terapia celowana i immunoterapia

Terapia celowana jest stosowana w niektórych przypadkach chłoniaka ziarniczego. Przykładami leków wykorzystywanych w tego rodzaju terapii są brentuksymab vedotin i rytuksymab. Trwają badania nad kilkoma innymi lekami. Działanie brentuksymabu vedotin jest ukierunkowane na marker białkowy CD30. Z kolei rytuksymab jest skierowany przeciwko białku CD20.

Immunoterapia celowana

W leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka ziarniczego stosuje się czasami pembrolizumab lub niwolumab. Leki te blokują szlak sygnałowy, który umożliwia komórkom nowotworowym pozostawanie niewidocznymi dla układu odpornościowego. Po zablokowaniu tego szlaku sygnałowego układ odpornościowy może zwalczyć komórki nowotworowe.

Przeszczep komórek macierzystych

Pacjenci z chłoniakiem ziarniczym, u których nie uzyskano odpowiedzi na leczenie lub u których doszło do wznowy nowotworu po leczeniu, mogą wymagać przeszczepu komórek macierzystych. Procedura ta jest czasami określana jako przeszczep szpiku kostnego lub przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych.

Zabieg chirurgiczny

Zabieg chirurgiczny nie jest metodą leczenia stosowaną w przypadku chłoniaka ziarniczego. Jednak zabieg chirurgiczny może zostać wykonany w ramach leczenia chłoniaka ziarniczego w postaci guzkowej z przewagą limfocytów, jeśli istnieje możliwość bezpiecznego usunięcia wszystkich węzłów chłonnych zajętych przez nowotwór.

Leczenie chłoniaka ziarniczego trwa zazwyczaj 2–6 miesięcy. 

Długotrwałe działania niepożądane związane z leczeniem chłoniaka ziarniczego

Długotrwałe i opóźnione skutki mogą wystąpić nawet po zakończeniu leczenia. Opóźnione skutki to działania niepożądane, które mogą pojawić się po upływie miesięcy lub lat od jego zakończenia.

Potencjalne opóźnione skutki zależą od zastosowanego leczenia. Osoby wyleczone z chłoniaka ziarniczego mogą być narażone na wyższe ryzyko problemów z sercem i nowotworów wtórnych. Jednak tego rodzaju problemy zdarzają się rzadko.

Niektóre leki podawane w chemioterapii i rodzaje radioterapii mogą być przyczyną pojawienia się nowotworu na dalszych etapach życia. Ryzyko takiej choroby jednak uległo obniżeniu w ciągu ostatnich lat. Lekarze odkryli, w jaki sposób dostosowywać leczenie, by zmniejszać ryzyko pojawienia się wtórnego nowotworu. Sposoby te obejmują podawanie niższych dawek chemio- i radioterapii. W niektórych przypadkach nie stosuje się już napromieniowywania.

Osoby wyleczone z chłoniaka ziarniczego mogą wymagać odbywania pewnych badań przesiewowych wcześniej lub częściej niż ma to miejsce u innych osób dorosłych. Ma to na celu wykrycie problemów na wcześniejszym etapie ich rozwoju, gdy możliwe jest zastosowanie skuteczniejszego leczenia.

Bardzo ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i dobre nawyki związane ze snem mogą całkowicie zapobiec niektórym problemom lub przyczynić się do złagodzenia ich objawów.

Każda osoba wyleczona z chłoniaka ziarniczego powinna otrzymać w ośrodku leczenia plan opieki nad pacjentem, który przeżył chorobę nowotworową. Taki plan zawiera informacje szczegółowe o przebytym nowotworze, jego leczeniu oraz przyszłych potrzebach w zakresie opieki zdrowotnej.

Pytania dotyczące chłoniaka ziarniczego

 • Jakie są dostępne możliwości leczenia?
 • Jakie są możliwe działania niepożądane każdej z metod leczenia?
 • Jakie kroki można podjąć w celu złagodzenia działań niepożądanych?
 • Czy moje dziecko będzie musiało przebywać w szpitalu na czas leczenia?
 • Gdzie znajdują się ośrodki, które mogą się podjąć leczenia? Czy są jakieś ośrodki blisko naszego miejsca zamieszkania, czy będziemy musieli dojeżdżać gdzieś dalej?
 • Czy leczenie może wpłynąć na płodność mojego dziecka w przyszłości? Jakie są możliwości związane z zachowaniem płodności?

Najważniejsze informacje o chłoniaku ziarniczym

 • Chłoniak ziarniczy jest nowotworem układu limfatycznego. Układ limfatyczny jest częścią układu odpornościowego.
 • W Stanach Zjednoczonych chłoniak ziarniczy jest najczęściej spotykanym nowotworem u nastolatków w wieku 15–19 lat.
 • Najczęstszym objawem chłoniaka ziarniczego są powiększone węzły chłonne.
 • Główną metodą leczenia chłoniaka ziarniczego jest chemioterapia.
 • Wskaźnik przeżycia chłoniaka ziarniczego w Stanach Zjednoczonych wynosi 95%.


Together
nie promuje stosowania żadnej marki produktów wymienionych w niniejszym artykule.


Sprawdzono: kwiecień 2023 r.