Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Badanie morfologii krwi z rozmazem u dzieci

Na czym polega badanie morfologii krwi z rozmazem?

Grafika przedstawiająca strukturę krwi, na którą składają się widoczne na dnie krwinki czerwone (41%), znajdujące się pośrodku krwinki białe (około 4%) oraz obecne w górnej części probówki osocze (55%)

Krew jest płynem ustrojowym, który zawiera krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi i osocze.

Badanie morfologii krwi z rozmazem polega na pomiarze liczby każdego ze składników krwi z podziałem na poszczególne rodzaje krwinek białych.

Komórki krwi pełnią ważne role w organizmie. Wyróżnia się ich trzy główne rodzaje:

 • Krwinki czerwone odpowiedzialne za transport tlenu po całym organizmie
 • Krwinki białe pomagające organizmowi w zwalczaniu zakażeń i innych chorób
 • Płytki krwi umożliwiające krzepnięcie krwi po doznaniu urazu
   

Badanie morfologii krwi polega na wieloczynnikowej analizie krwi. Morfologia krwi z rozmazem zapewnia więcej szczegółowych informacji o krwinkach białych.

Krew zawiera komórki oraz płyn zwany osoczem, który składa się z wody i białek.

U dzieci z zakażeniami, nowotworami i chorobami krwi występują zmiany w zakresie liczby i rodzajów komórek oraz białek obecnych we krwi. Zmiany we krwi mogą być również spowodowane określoną terapią i podawanymi lekami.

Korzyści związane z wykonywaniem morfologii krwi z rozmazem

Lekarze mogą zlecać badanie morfologii krwi z rozmazem w poniższych celach:

 • Aby zdiagnozować problem zdrowotny.
 • Aby sprawdzić, czy u dziecka doszło do zakażenia.
 • Aby sprawdzić, jak organizm dziecka walczy z zakażeniem.
 • Aby sprawdzić, jak choroba wpływa na organizm.
 • Aby sprawdzić, czy leczenie jest skuteczne. 

Przygotowanie do badania morfologii krwi

Przed badaniem należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od zespołu opiekującego się pacjentem. Członka zespołu należy poinformować o przyjmowanych przez dziecko:

 • Lekach (zarówno tych wydawanych na receptę, jak i bez recepty)
 • Witaminach
 • Preparatach ziołowych

Wszystkie te substancje mogą mieć wpływ na wyniki badania.

Jeśli u dziecka wykonywana jest jedynie morfologia krwi, jedzenie i picie może być dozwolone przed badaniem, jednak w przypadku zlecenia również innych badań krwi wymagane może być pozostawanie na czczo.

Regularnie wykonywana morfologia krwi może pomóc zespołowi opiekującemu się pacjentem w monitorowaniu jego stanu zdrowia oraz zdolności organizmu do zwalczania zakażeń.

Regularnie wykonywana morfologia krwi może pomóc zespołowi opiekującemu się pacjentem w monitorowaniu jego stanu zdrowia oraz zdolności organizmu do zwalczania zakażeń.

Etapy badania morfologii krwi

Członek zespołu opiekującego się pacjentem wprowadza igłę do żyły dziecka w celu pobrania próbki krwi. Próbki są pobierane do fiolek zwanych probówkami. Zespół opiekujący się pacjentem może również pobierać próbki krwi z dojścia centralnego do żyły w postaci:

 • Tunelowanego cewnika centralnego
 • Portu podskórnego
 • Kaniuli centralnej z dostępu obwodowego (PICC)

Jeśli dziecko nie ma założonego dojścia centralnego, w celu pobrania próbek krwi członek zespołu opiekującego się pacjentem może założyć obwodowe wkłucie dożylne.

Diagnosta laboratoryjny analizuje krew dziecka i przesyła wyniki badania lekarzowi prowadzącemu.

Elementy oceniane w badaniu morfologii krwi

W badaniu morfologii krwi ocenie poddaje się następujące elementy:

 • Krwinki czerwone (RBC) – liczba, wielkość i rodzaje krwinek czerwonych
 • Krwinki białe (WBC) – liczba i rodzaje krwinek białych. Prawidłowa liczba krwinek białych u zdrowych osób wynosi od 5000 do 10 000/mm3.
 • Płytki krwi – liczba i wielkość płytek krwi. Prawidłowa liczba płytek krwi u zdrowych osób wynosi od 150 000 do 400 000/mm3.
 • Hemoglobinę – bogate w żelazo białko obecne w krwinkach czerwonych i odpowiedzialne za transport tlenu do tkanek ciała. Prawidłowy poziom hemoglobiny u zdrowych osób wynosi 12 g/dl.
 • Hematokryt (HCT lub PCV) – miara ilości miejsca zajmowanego we krwi przez krwinki czerwone w porównaniu z osoczem i innymi komórkami.
 • Liczba retikulocytów – liczba młodych krwinek czerwonych we krwi.
 • Wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej (MCV) – średnia wielkość krwinek czerwonych.

Liczba komórek oraz ich wielkość i rodzaje zwykle mieszczą się w określonym zakresie wartości u osób zdrowych (co określamy jako zakres referencyjny lub normę). Lekarz porównuje wyniki badania dziecka z tymi zakresami.

Istnieją różne normy. Zależą one od wieku dziecka. Wyniki badania należy omówić z członkiem zespołu opiekującego się pacjentem. Od tej osoby można się dowiedzieć, co jest uznawane za normę w przypadku danego dziecka.

Elementy oceniane w badaniu morfologii krwi z rozmazem

Morfologia krwi z rozmazem zapewnia więcej informacji o krwinkach białych obecnych we krwi dziecka.

Rodzaje krwinek białych

Rodzaje komórek krwi i powiązane z nimi problemy zdrowotne

Niska liczba i inne nieprawidłowości dotyczące niektórych rodzajów komórek krwi mogą prowadzić do problemów zdrowotnych wymagających leczenia, na przykład:

 • Niedokrwistości
 • Zaburzeń krzepliwości krwi
 • Problemów z krwawieniem
 • Leukopenii (niskiej liczby krwinek białych i nowotworów krwi)
 • Trombocytopenii (niskiej liczby płytek krwi)

Najważniejsze informacje o morfologii krwi z rozmazem

 • Badanie morfologii krwi polega na pomiarze liczby każdego ze składników krwi z podziałem na poszczególne rodzaje komórek krwi.
 • W morfologii krwi mogą być również oznaczane niektóre białka wytwarzane przez komórki krwi, takie jak hemoglobina.
 • Morfologia krwi z rozmazem zapewnia informacje szczegółowe na temat poszczególnych rodzajów krwinek białych i ich liczby.
 • Badania te są przydatne w diagnostyce chorób oraz monitorowaniu skuteczności leczenia.


Sprawdzono: marzec 2023 r.