Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Problemy z płucami i oddychaniem

Niektóre terapie przyjmowane w związku z nowotworem wieku dziecięcego mogą przyczyniać się do wystąpienia problemów z płucami i oddychaniem. Można jednak podjąć działania, które pomagają chronić płuca i dbać o ich zdrowie.

Takim działaniem jest unikanie chorób płuc oraz wczesne wykrywanie i leczenie wszelkich problemów z płucami.

Jak działają płuca? Ilustracja układu oddechowego z oznaczeniem nosa, zatok sitowych, języka, gardła, tchawicy, płuc, oskrzeli i oskrzelików. Ilustracja przedstawiająca w powiększeniu wygląd pęcherzyków płucnych i oskrzelików.

Terapie przeciwnowotworowe, które mogą być przyczyna problemów z płucami i oddychaniem

Terapie, które mogą prowadzić do uszkodzenia płuc, obejmują chemioterapię przy użyciu niektórych leków, radioterapię oraz zabiegi chirurgiczne. Problem ten może się pojawić także w wyniku powikłań po przeszczepie komórek krwiotwórczych (znanego także jako przeszczep szpiku kostnego lub przeszczep komórek macierzystych). Mogą one powodować uszkodzenie maleńkich pęcherzyków tlenowych oraz naczyń krwionośnych w płucach. Terapie te mogą także przyczyniać się do obrzęku dróg oddechowych oraz zwiększonej produkcji śluzu spowodowanych podrażnieniem lub infekcją.

Chemioterapia

 • bleomycyna
 • karmustyna (BCNU)
 • lomustyna (CCNU)
 • busulfan

Radioterapia

 • Radioterapia w obrębie klatki piersiowej lub w okolicach pach
 • Radioterapia całego ciała

Zabieg chirurgiczny

Zabiegi chirurgiczne w obrębie klatki piersiowej lub płuc. Zabiegi te nie obejmują tworzenia dostępu naczyniowego do żył centralnych.

Przeszczep szpiku kostnego

Narażeni są pacjenci po przeszczepach, u których rozwinęła się choroba „przeszczep przeciwko gospodarzowi”.

Leki z grupy antracyklin mogą powodować uszkodzenia serca i przyczyniać się do problemów z płucami. Ryzyko wzrasta, jeśli pacjenci przyjmowali antracykliny, otrzymując jednocześnie chemio- i radioterapię powodujące problemy z płucami.

Czynniki ryzyka dotyczące problemy z płucami i oddychaniem

 • Młody wiek w momencie leczenia
 • Pozytywny wywiad w kierunku chorób płuc
 • Palenie tytoniu
 • Bierne palenie
 • Środki odurzające przyjmowane w formie wziewnej, np. palenie marihuany
 • Palenie e-papierosów

Problemy z płucami, które mogą pojawić się jako następstwo leczenia przeciwnowotworowego

 • Bliznowacenie płuc (włóknienie płuc)
 • Powtarzające się infekcje płuc (przewlekle zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli lub nawracające zapalenie płuc)
 • Zapalenie tkanki płuc i dróg oddechowych (zarostowe zapalenie oskrzelików)
 • Rozerwanie pęcherzyków płucnych oraz zgrubienie i zatykanie dróg oddechowych (restrykcyjna/obturacyjna choroba płuc)

Objawy problemów z płucami i oddychaniem

 • Duszności
 • Częste kaszlenie
 • Świszczący oddech
 • Ból w klatce piersiowej
 • Częste zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc
 • Męczenie się lub duszności przy niewielkim wysiłku
Badanie czynności płuc może wykazać problemy z płucami, które nie są widoczne w standardowym badaniu.

Badanie czynności płuc może wykazać problemy z płucami, które nie są widoczne w standardowym badaniu.

Poinformuj lekarza pierwszego kontaktu o zagrożeniach. Udostępnij plan opieki nad pacjentem po zakończonym leczeniu onkologicznym zawierający podsumowanie informacji dotyczących leczenia.

Poinformuj lekarza pierwszego kontaktu o zagrożeniach. Udostępnij plan opieki nad pacjentem po zakończonym leczeniu onkologicznym zawierający podsumowanie informacji dotyczących leczenia.

Zapytaj swojego onkologa o to, jakie jest ryzyko wystąpienia opóźnionych skutków leczenia przeciwnowotworowego.

Zapytaj swojego onkologa o to, jakie jest ryzyko wystąpienia opóźnionych skutków leczenia przeciwnowotworowego.

Co osoby, które chorowały na nowotwór, mogą zrobić, by zadbać o zdrowie płuc

Poznaj ryzyko i monitoruj stan zdrowia

 • Poznaj ryzyko rozwinięcia się problemów z płucami i oddychaniem w Twoim przypadku. Zapytaj lekarza, czy przyjmowane w przeszłości leczenie może zwiększać ryzyko choroby płuc.
 • Udostępnij kopię swojego planu opieki nad pacjentem, który przeżył chorobę nowotworową swoim lekarzom. Plan ten zawiera szczegóły dotyczące przyjmowanego w przeszłości leczenia przeciwnowotworowego i informacje na temat problemów zdrowotnych, które mogą się pojawić w jego następstwie.
 • Zalecana jest coroczna kontrola stanu zdrowia.

Zalecane badania w kierunku problemów z płucami

Badanie czynności płuc – w tym badanie zdolności dyfuzji gazów w płucach (DLCO) i spirometria – może wykazać problemy z płucami, które nie są widoczne w standardowym badaniu.

Dobrą praktyką jest wykonywanie tych badań co najmniej raz na dwa lata po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego, aby sprawdzić, czy rozwijają się jakiekolwiek problemy z płucami. Na podstawie wyników lekarz zdecyduje, czy potrzebne są dalsze badania.

Zapobieganie chorobom płuc u osób, które chorowały na nowotwór

 • Zaszczep się przeciwko pneumokokom.
 • Co roku przyjmuj szczepionkę przeciwko grypie.
 • Unikaj nurkowania, chyba że pulmonolog (lekarz płuc) uzna, że nurkowanie jest w Twoim wypadku bezpieczne.
 • Nie pal papierosów.
 • Nie pal e-papierosów.
 • Unikaj biernego palenia.
 • Dbaj o regularną aktywność fizyczną.
 • Nie pal marihuany ani nie wdychaj środków odurzających.
 • Nie wdychaj toksycznych oparów z chemikaliów, rozpuszczalników i farb.
 • Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa w pracy. W razie potrzeby korzystaj z elementów chroniących drogi oddechowe. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki pracy do urzędu zdrowia i bezpieczeństwa pracy (OSHA).
 • Wykonuj regularne badania kontrolne.
 • Wykonuj zalecane badania przesiewowe.
 • Prowadź zdrowy tryb życia.

Więcej informacji w dokumencie Children’s Oncology Group pt.: Pulmonary Health after Cancer Treatment.


Sprawdzono: maj 2020 r.