Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Duchowość i wiara

Kapelan w dziecięcym szpitalu onkologicznym przygotowuje się do zajęć opartych na zabawie.

Kapelani i inni specjaliści ds. opieki duchowej mogą zapewnić pocieszenie w trudnych chwilach, bez względu na wiarę wyznawaną przez rodzinę.

Kapelani i inni specjaliści ds. opieki duchowej mogą zapewnić pocieszenie w trudnych chwilach.

Wiara i duchowość mogą odgrywać ważną rolę w radzeniu sobie z nowotworem, chorobami krwi i innymi poważnymi schorzeniami. Kapelani są przeszkoleni, aby pomagać pacjentom i rodzinom wszystkich wyznań.

Opieka duchowa może być prowadzona przez wyznaczony do tego dział. Ale może to też być też osoba lub grupa osób kontaktowych w społeczności szpitalnej. W niektórych szpitalach opieka duchowa może być nazywana opieką duszpasterską lub kapelanatem.

Opiekun trzyma za ręce chore na nowotwór dziecko

Kiedy należy szukać opieki duchowej?

Specjaliści ds. opieki duchowej służą pomocą poprzez:

  • wysłuchanie wszelkich obaw bez osądzania;
  • wspólną modlitwę;
  • zapewnienie pocieszenia w trudnych chwilach;
  • kontakt z odpowiednimi duchownymi lub grupami wyznaniowymi;
  • omówienie kwestii religijnych i etycznych;
  • zapewnienie sakramentów, obrzędów i rytuałów zgodnych z wyznawaną wiarą;
  • pomoc członkom rodziny w radzeniu sobie z żałobą i stratą;
  • pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zakończenia życia.


Sprawdzono: listopad 2022 r.