Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Nerwiak zarodkowy

Czym jest nerwiak zarodkowy?

Nerwiak zarodkowy jest nowotworem, który wywodzi się z komórek układu nerwowego. Powstaje on na skutek nieprawidłowego rozwoju komórek układu nerwowego. Komórkami nowotworowymi są w tym przypadku „neuroblasty”, które zatrzymały się na wczesnym etapie rozwoju. Nie dojrzewają one do ostatecznej formy zdrowych komórek. Komórki nowotworowe zaczynają się namnażać, powodując powstanie guza.

U pacjentów z nerwiakiem zarodkowym może występować tylko jeden guz. W innych przypadkach komórki nerwiaka zarodkowego mogą się rozprzestrzenić do innych części ciała. Nerwiaka zarodkowego diagnozuje się zwykle u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Jest to najczęściej spotykany guz lity występujący u dzieci poza obszarem mózgu.

Nerwiak zarodkowy często rozwija się w jamie brzusznej, w obrębie nadnercza lub innych obszarów komórek nerwowych. Może się również rozwinąć w szyi, klatce piersiowej lub miednicy.

Objawy zależą od lokalizacji guza nowotworowego (lub większej liczby guzów, jeśli doszło do rozsiewu nowotworu). Mogą one obejmować pojawienie się guzka, ból, utratę apetytu, zmęczenie i drażliwość.

Niektóre dzieci z nerwiakiem zarodkowym nie wymagają leczenia. W takim przypadku lekarz uważnie monitoruje rozwój guza nowotworowego, ponieważ czasem ustępuje on samoistnie.

U innych dzieci z nerwiakiem zarodkowym konieczne jest wykonanie jedynie zabiegu chirurgicznego.

Jednak przebieg choroby u około połowy pacjentów z nerwiakiem zarodkowym wiąże się z wysokim ryzykiem. Dzieci te wymagają chemioterapii, zabiegu chirurgicznego, radioterapii oraz immunoterapii.

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych nerwiaka zarodkowego diagnozuje się u około 700 dzieci.

Grafika przedstawiająca przekrój przez ciało małego dziecka z uwidocznieniem narządów oraz wyróżnieniem i oznaczeniem nadnerczy i nerek

Nerwiak zarodkowy często rozwija się w tkance nerwowej nadnerczy, które znajdują się bezpośrednio nad nerkami.

Objawy nerwiaka zarodkowego

Oznaki i objawy zależą od umiejscowienia nowotworu. Mogą one obejmować:

 • Guzek lub masę w obrębie szyi, klatki piersiowej bądź jamy brzusznej
 • Wytrzeszcz oczu lub cienie wokół oczu
 • Ból brzucha
 • Drażliwość
 • Mniejszy apetyt
 • Zaparcia
 • Uczucie zmęczenia
 • Osłabienie siły w nogach

Pozostałe objawy mogą obejmować:

 • Biegunkę
 • Zmianę w ruchu gałek ocznych
 • Wysokie ciśnienie krwi
 • Bóle głowy
 • Kaszel
 • Problemy z oddychaniem
 • Gorączkę
 • Skłonność do siniaków
 • Zespół Hornera

Nerwiak zarodkowy jest często diagnozowany na etapie, gdy zdążył się już rozprzestrzenić do innych części ciała.

Czym jest zespół Hornera?

U niektórych pacjentów z nerwiakiem zarodkowym rozwija się zespół Hornera, czyli uszkodzenie unerwienia oka. Objawy mogą obejmować:

 • Opadającą powiekę 
 • Zwężenie źrenicy  
 • Utratę zdolności wydzielania potu po jednej stronie twarzy 

Dowiedz się więcej o zespole Hornera.

Lokalizacja guza
Objawy
Oko
Wytrzeszcz oczu, cienie wokół oczu, zasinienie, ślepota
Szyja
Guzek lub obrzęk, zespół Hornera
Jama brzuszna
Guzek, utrata apetytu, wymioty, zaparcia, ból
Miednica
Zmiana rytmu wypróżnień; problemy z wypróżnianiem się lub oddawaniem moczu
Kręgosłup
Osłabienie, paraliż
Kości Ból
Szpik kostny Ból, zmęczenie, uczucie pieczenia
Klatka piersiowa Zespół Hornera

Czynniki ryzyka i przyczyny nerwiaka zarodkowego

Nerwiak zarodkowy występuje najczęściej u małych dzieci. Nieco częściej chorują na niego dzieci płci męskiej niż żeńskiej.

U niewielkiego odsetka pacjentów (1–2%) nerwiak zarodkowy ma charakter dziedziczny. Oznacza to, że choroba może być przekazywana potomstwu. Jej przyczyną jest często zmiana w genie ALK lub PHOX2B. Jednak z dziedzicznym nerwiakiem zarodkowym powiązano również mutacje innych genów. 

Dowiedz się więcej o dziedzicznym nerwiaku zarodkowym

Diagnozowanie nerwiaka zarodkowego

W ramach diagnostyki nerwiaka zarodkowego lekarze stosują kilka rodzajów badań. Badania te mogą obejmować: 

 • Badanie fizykalne i zebranie wywiadu lekarskiego
 • Badania krwi, w tym morfologia krwi oraz parametry czynnościowe nerek i wątroby 
 • Badania moczu pod kątem obecności kwasu wanilinomigdałowego (VMA) i homowanilinowego (HVA). Kwasy VMA i HVA powstają w wyniku rozpadu katecholamin, czyli hormonów wytwarzanych przez neuroblasty. U dzieci chorujących na nerwiaka zarodkowego poziom kwasów VMA i HVA jest często wysoki. Substancje te mogą być pomocne w monitorowaniu odpowiedzi organizmu na leczenie.
 • Badanie neurologiczne oceniające czynność mózgu i aktywność nerwową, w tym pamięć, wzrok, słuch, siłę mięśniową, równowagę, koordynację i odruchy 
 • Badanie obrazowe umożliwiające uzyskanie informacji o wielkości i lokalizacji guzów nowotworowych
 • Aspirację i biopsję szpiku kostnego 
 • Biopsję guza nowotworowego 

Lekarze oceniają guz nowotworowy pod kątem obecności cech istotnych z perspektywy diagnostyki i leczenia nerwiaka zarodkowego. Niektóre guzy są agresywne i wymagają intensywnego leczenia. Na podstawie wyglądu komórek oraz obecności określonych zmian w genach komórek nowotworowych lekarze są w stanie przewidzieć, jak guz nowotworowy może zareagować na leczenie.

Stadia zaawansowania nerwiaka zarodkowego

Stadium zaawansowania nerwiaka zarodkowego ocenia się przy użyciu systemu klasyfikacji międzynarodowej grupy ds. oceny grup ryzyka nerwiaka zarodkowego (ang. International Neuroblastoma Risk Group Staging System, INRGSS). W ocenie stadium zaawansowania uwzględniane są poniższe czynniki:

 • Lokalizacja guza  
 • Wpływ na pobliskie narządy   
 • Rozprzestrzenianie się choroby 
Stadium Rozprzestrzenianie się choroby
Stadium L1
Choroba zlokalizowana
Komórki guza nowotworowego nie rozprzestrzeniły się poza miejsce, w którym guz pierwotnie powstał. Nie wpływa on na ważne narządy znajdujące się w jego pobliżu. Guz jest ograniczony do jednego obszaru ciała, takiego jak szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna lub miednica. 
Stadium L2
Choroba zlokalizowana
Komórki guza nowotworowego nie rozprzestrzeniły się do części ciała oddalonych od pierwotnego miejsca powstania guza. Jednak badania wykazały agresywne zachowanie guza w odniesieniu do pobliskich obszarów i narządów. Określa się to jako „czynniki ryzyka zdefiniowane w badaniach obrazowych”. Ponadto komórki nowotworowe mogły się rozprzestrzenić do pobliskich tkanek. 
Stadium M
Choroba przerzutowa
Komórki guza nowotworowego rozprzestrzeniły się do odległych części ciała. To stadium dotyczy wszystkich przypadków choroby przerzutowej oprócz nowotworów w stadium MS. 
Stadium MS
Choroba przerzutowa
Dotyczy dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy życia: rozsiew nowotworu ogranicza się do skóry, wątroby lub mniej niż 10% szpiku kostnego. 

Grupy ryzyka nerwiaka zarodkowego

Do klasyfikacji nerwiaka zarodkowego i planowania leczenia lekarze wykorzystują podział na grupy ryzyka. Wyróżnia się trzy grupy ryzyka:

 • Grupa niskiego ryzyka
 • Grupa pośredniego ryzyka
 • Grupa wysokiego ryzyka

Grupa wysokiego ryzyka nerwiaka zarodkowego oznacza, że nowotwór jest trudny do usunięcia i istnieje większe prawdopodobieństwo jego nawrotu. Dzieci zakwalifikowane do grupy wysokiego ryzyka nerwiaka zarodkowego wymagają intensywnego leczenia.

 Grupy ryzyka uwzględniają m.in. poniższe czynniki:

 • Wiek pacjenta
 • Stadium zaawansowania choroby
 • Cechy charakterystyczne guza nowotworowego

Dowiedz się więcej o grupach ryzyka nawrotu choroby z artykułu opracowanego przez organizację Children’s Oncology Group.

Leczenie nerwiaka zarodkowego

Leczenie zależy od grupy ryzyka, do której zakwalifikowano pacjenta. Możliwości leczenia mogą obejmować:

U bardzo małych dzieci w grupie niskiego ryzyka można zastosować obserwację zamiast aktywnego leczenia. W niektórych przypadkach nerwiak zarodkowy ustępuje samoistnie (ulega regresji). Zdarza się to jednak rzadko. Pacjenci są uważnie monitorowani pod kątem rozwoju guza nowotworowego (czyli progresji choroby).

Pacjentom z nerwiakiem zarodkowym może zostać zaproponowane leczenie w ramach badania klinicznego. Planowanie leczenia nerwiaka zarodkowego odbywa się w oparciu o grupy ryzyka:

Kategoria ryzyka % nowo diagnozowanych pacjentów Główne metody leczenia Rokowanie

Grupa niskiego ryzyka

40%

 • Obserwacja
 • Zabieg chirurgiczny

Odsetek przeżycia około 98%

Grupa pośredniego ryzyka

15%

 • Zabieg chirurgiczny
 • Chemioterapia

Odsetek przeżycia około 95%

Grupa wysokiego ryzyka

45–50%

 • Zabieg chirurgiczny
 • Chemioterapia
 • Chemioterapia wysokodawkowa z przeszczepem komórek macierzystych
 • Radioterapia
 • Immunoterapia
 • Izotretynoina

Odsetek przeżycia poniżej 60%

Rokowanie w przypadku nerwiaka zarodkowego

Przeżycie w przypadku zachorowania na nerwiaka zarodkowego zależy od kilku czynników:

 • Wiek dziecka w momencie diagnozy 
 • Grupa ryzyka
 • Cechy genetyczne guza nowotworowego
 • Ewentualna obecność rozsiewu nowotworu 
 • Rodzaj odpowiedzi guza nowotworowego na leczenie
 • Ewentualny nawrót nowotworu (czy doszło do wznowy)

Najlepszym źródłem informacji w przypadku konkretnego pacjenta jest lekarz prowadzący dziecka.

Wsparcie dla pacjentów chorujących na nerwiaka zarodkowego

Monitorowanie pod kątem nawrotu

Po zakończeniu leczenia pacjenci wymagają obserwacji w celu monitorowania ich pod kątem nawrotu. Zespół medyczny zasugeruje odpowiednie badania i harmonogram ich wykonywania.

U pacjentów zakwalifikowanych do grup innych niż grupa wysokiego ryzyka ryzyko nawrotu wynosi 5–15%. W grupie wysokiego ryzyka ryzyko nawrotu wynosi około 50%. Nawrót najczęściej następuje w ciągu pierwszych dwóch lat po zakończeniu leczenia. Nawrót rzadko obserwuje się u pacjentów, którym udało się przeżyć bez oznak choroby nowotworowej pięć lat od zakończenia leczenia.

Problemy ze zdrowiem po chorobie nowotworowej 

Wyleczeni pacjenci, u których zastosowane terapie obejmowały chemioterapię lub radioterapię, powinni być monitorowani pod kątem skutków długotrwałych i opóźnionych związanych z leczeniem. Problemy, jakie mogą się pojawić w związku z leczeniem, obejmują utratę słuchu, problemy z sercem, problemy z tarczycą, zahamowanie wzrostu, obniżoną gęstość kości oraz uszkodzenie nerek.

Według danych z badania dotyczącego przeżywalności w nowotworach wieku dziecięcego po upływie 25 lat od diagnozy u około 25% wyleczonych pacjentów występują poważne problemy zdrowotne o charakterze przewlekłym.

Regularne kontrole lekarskie przeprowadzane przez lekarza pierwszego kontaktu mają istotne znaczenie dla monitorowania pacjenta pod kątem problemów zdrowotnych, które mogą się pojawić nawet wiele lat po zakończeniu leczenia.  

Po zakończeniu leczenia zespół opiekujący się pacjentem powinien przygotować dla dziecka plan opieki nad pacjentem, który przeżył chorobę. Ma on formę raportu, w którym można znaleźć informacje o wymaganych badaniach oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. 

Najważniejsze informacje o nerwiaku zarodkowym

 • Nerwiak zarodkowy jest rodzajem nowotworu wywodzącego się z komórek nerwowych nazywanych neuroblastami. Najczęściej występuje on u dzieci w wieku poniżej 5 lat.
 • Objawy nerwiaka zarodkowego zależą od lokalizacji guza nowotworowego i mogą obejmować pojawienie się masy, ból, utratę apetytu i drażliwość.
 • Leczenie nerwiaka zarodkowego zależy od wieku pacjenta, cech charakterystycznych guza nowotworowego oraz stadium zaawansowania choroby.
 • Metody leczenia mogą obejmować zabieg chirurgiczny, chemioterapię, radioterapię i immunoterapię.
 • Pacjenci wyleczeni z nerwiaka zarodkowego wymagają monitorowania i obserwacji po zakończeniu leczenia.


Sprawdzono: luty 2023 r.