Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Zakażenie krwi związane z obecnością centralnego cewnika żylnego (CLABSI)

Czym jest CLABSI?

Pacjenci z założonym centralnym cewnikiem żylnym, czyli „dojściem centralnym do żyły”, do którego rodzajów zaliczają się kaniula centralna z dostępu obwodowego (PICC), cewnik tunelowany i port, są narażeni na ryzyko zakażenia krwi związanego z obecnością centralnego cewnika żylnego (ang. central line associated bloodstream infection, CLABSI). Zakażenie to może wystąpić na skutek przedostania się drobnoustrojów do krwi pacjenta przez dojście centralne do żyły.

Do oznak zakażenia w miejscu dojścia centralnego do żyły zaliczają się:

 • Ból
 • Zaczerwienienie, obrzęk lub uczucie ciepła w miejscu dojścia centralnego do żyły
 • Obecność wydzieliny ropnej lub nieprzyjemnego zapachu w miejscu dojścia centralnego do żyły
 • Dreszcze
 • Gorączka wynosząca 38°C lub więcej

CLABSI stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. W przypadku stwierdzenia u pacjenta jakichkolwiek oznak zakażenia należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem lub zgłosić na oddział ratunkowy w celu uzyskania pomocy. Rodziny powinny poprosić zespół opiekujący się pacjentem o szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w tym zakresie.

Dowiedz się więcej o gorączce i oznakach zakażenia

Zakażenie w miejscu dojścia centralnego do żyły może wystąpić na skutek przedostania się przez nie drobnoustrojów do krwi pacjenta.

Zakażenie w miejscu dojścia centralnego do żyły może wystąpić na skutek przedostania się przez nie drobnoustrojów do krwi pacjenta.

Dojście centralne do żyły u dzieci

Centralny cewnik żylny, czyli „dojście centralne do żyły”, to cewnik dożylny, który umieszcza się w dużej żyle prowadzącej do serca. Dojście centralne do żyły służy do podawania leków, płynów, produktów krwiopochodnych i składników odżywczych.

Założenie dojścia centralnego do żyły jest ważną procedurą usprawniającą opiekę medyczną i podnoszącą jakość życia. W wielu przypadkach dojście centralne może zostać założone na cały okres leczenia (trwający od kilku miesięcy do kilku lat). Jednak czasami dojście centralne do żyły może być źródłem zakażenia krwi, które stanowi bardzo ciężki stan zagrażający życiu. Zakażenie może spowodować opóźnienie w realizacji planu leczenia i skutkować koniecznością wykonania dodatkowych procedur medycznych. Wymagane może być przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w celu usunięcia cewnika będącego źródłem zakażenia i założenia nowego dojścia. Pacjenci i ich rodziny powinni postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji dojścia centralnego do żyły oraz zwracać uwagę na oznaki zakażenia.

Rodzaje dojść centralnych do żyły

 • Kaniula centralna z dostępu obwodowego (PICC)
 • Tunelowany cewnik centralny (cewnik Powerline®, Hickman® lub Broviac®)
 • Port podskórny (wszczepiany pod skórę)
 • Cewnik zakładany z dostępu przez żyłę udową lub żyłę szyjną wewnętrzną
 • Cewnik do dializy
 

Znaczenie odpowiedniej pielęgnacji dojścia centralnego do żyły

Zarówno sami pacjenci i ich rodziny, jak i członkowie personelu medycznego mogą pomóc w profilaktyce CLABSI. Przed wypisaniem do domu pacjenta z założonym dojściem centralnym do żyły członek opiekującego się nim zespołu przeprowadzi szkolenie dotyczące sposobu pielęgnacji dojścia centralnego w domu. Pacjenci i ich rodziny mogą również zwracać uwagę na to, czy personel medyczny w szpitalu lub klinice przestrzega podstawowych zasad pielęgnacji dojścia centralnego do żyły. Najważniejsze zasady pielęgnacji dojścia centralnego do żyły obejmują:

 1. Ograniczenie korzystania z dojścia centralnego do żyły, gdy tylko to możliwe. Każde użycie dojścia centralnego do żyły wiąże się z ryzykiem przedostania się do organizmu bakterii i innych drobnoustrojów.
 2. Stosowanie prawidłowej techniki aseptycznej w celu uzyskania dostępu do dojścia centralnego do żyły (umycie rąk i założenie rękawic jednorazowego użytku, jeśli jest to zgodne z otrzymanymi instrukcjami). Czyszczenie powierzchni kontaktowych alkoholem lub chlorheksydyną zgodnie z instrukcjami i pozostawienie do samoistnego wyschnięcia. Dokładne czyszczenie nasadki cewnika zgodnie z instrukcjami zespołu opiekującego się pacjentem.
 3. Przestrzeganie zalecanego harmonogramu zmian opatrunku, igły, złącza bezigłowego i zestawów infuzyjnych.

Sposoby zapobiegania zakażeniom w miejscu dojścia centralnego do żyły

Utrzymywanie miejsca założenia dojścia centralnego do żyły w czystości i suchości.

 • Pielęgnację dojścia centralnego do żyły w warunkach domowych przeprowadzaj w miejscu, które można wyczyścić ściereczką dezynfekującą. Dokładnie wyczyść wszystkie powierzchnie kontaktowe przed rozpoczęciem pielęgnacji dojścia centralnego.
 • Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pielęgnacji dojścia centralnego do żyły dokładnie umyj ręce.
 • Pielęgnację dojścia centralnego mogą przeprowadzać wyłącznie członkowie rodziny lub opiekunowie, którzy zostali przeszkoleni w tym zakresie przez personel szpitala.
 • Miejsce założenia dojścia centralnego do żyły powinno być przez cały czas zabezpieczone czystym i suchym opatrunkiem. Jeśli masz odpowiednie przeszkolenie, wymień opatrunek. W przeciwnym razie niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem, jeśli opatrunek ulegnie zmoczeniu, zabrudzeniu lub poluzowaniu.
 • Stosuj wodoszczelną osłonę na opatrunek, aby zabezpieczyć cewnik i opatrunek podczas kąpieli lub pryszniców.
 • Uzyskując dostęp do cewnika, stosuj technikę aseptyczną. Umyj ręce, załóż rękawice jednorazowego użytku (jeśli jest to zgodne z otrzymanymi instrukcjami), dokładnie wyczyść powierzchnie kontaktowe i używaj przyrządów sterylnych.
 • W miarę możliwości unikaj dotykania cewnika.

Dbanie o higienę pacjenta i utrzymywanie czystości w jego otoczeniu.

 • Dopilnuj, aby dziecko regularnie brało kąpiel lub prysznic. Pamiętaj, że nie wolno dopuścić do zmoczenia opatrunku. Jeśli stan dziecka nie pozwala na kąpiel ani prysznic, stosuj mokre chusteczki do mycia ciała w ramach codziennych czynności pielęgnacyjnych.
 • Codziennie zmieniaj odzież dziecka.
 • Regularnie zmieniaj pościel. Staraj się nie używać ponownie tych samych ręczników i ściereczek do mycia.
 • Dbaj o czystość w domu.
 • Przechowuj żywność w bezpieczny sposób. Produkty spożywcze trzymaj z dala od leków i artykułów medycznych.

Staranna pielęgnacja dojścia centralnego do żyły.

 • Regularnie sprawdzaj cewnik pod kątem uszkodzeń, pęknięć, wycieków, przetarć i niedrożności.
 • Dopilnuj, aby miejsce dojścia centralnego do żyły było stabilnie unieruchomione. Upewnij się, że nic nie ociera o cewnik ani go nie ciągnie.
 • Jeśli dziecko nosi pieluchę, dopilnuj, aby cewnik nie zahaczył się o nią. Dojście centralne do żyły zabezpieczaj tak, aby opatrunek znajdował się z dala od pieluchy.
 • Przestrzegaj zalecanego harmonogramu zmiany opatrunku i pielęgnacji cewnika.

Dbałość o prawidłową higienę jamy ustnej.

 • Myj zęby co najmniej dwa razy dziennie. Używaj szczoteczki do zębów o miękkim włosiu i pasty z fluorem. U dziecka lub pacjenta z owrzodzeniami w jamie ustnej stosuj wilgotny gazik lub gąbkę do higieny jamy ustnej.
 • Regularnie wymieniaj szczoteczkę do zębów, zwłaszcza jeśli pacjent ma osłabiony układ odpornościowy lub neutropenię. Jeśli dziecko się rozchoruje, po ustąpieniu choroby wymień szczoteczkę do zębów na nową.
 • Stosuj płyn do płukania jamy ustnej zgodnie z zaleceniami.
 • Nawilżaj usta balsamem do ust lub kremem nawilżającym na bazie lanoliny, aby zapobiec suchości i pękaniu warg.
 • Dbaj o nawodnienie i zapobiegaj suchości w jamie ustnej, pijąc dużą ilość płynów.

Obserwacja pod kątem oznak zakażenia.

 • Skontaktuj się z lekarzem w przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak zakażenia, w tym gorączki lub dreszczy, a także w razie wystąpienia zaczerwienienia, obrzęku lub bolesności w miejscu założenia dojścia centralnego do żyły.
CLABSI stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów z nowotworami wieku dziecięcego. W razie zauważenia u pacjenta jakichkolwiek oznak zakażenia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

CLABSI stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów z założonym dojściem centralnym do żyły. W razie zauważenia u dziecka jakichkolwiek oznak zakażenia niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Ryzyko zakażenia w miejscu dojścia centralnego do żyły u dzieci z nowotworami

Staranna pielęgnacja dojścia centralnego do żyły jest najważniejszym sposobem, w jaki pacjenci i ich opiekunowie mogą obniżać ryzyko CLABSI. Jednak równie ważna jest także znajomość czynników, które mogą narażać pacjenta na wyższe ryzyko zakażenia. Dzieci leczone z powodu nowotworu są co do zasady bardziej narażone na ryzyko zakażenia, w tym zakażenia w miejscu dojścia centralnego do żyły. Do innych czynników zwiększających ryzyko CLABSI u dzieci z nowotworami należą:

W niektórych przypadkach ryzyko zakażenia może być większe ze względu na czynniki związane z samym dojściem centralnym do żyły. Należą do nich:

 • Czas, przez jaki założone jest dojście centralne do żyły.
 • Obszar ciała, w którym założono dojście centralne do żyły (cewniki założone w żyle w pachwinie są obarczone wyższym ryzykiem w porównaniu z cewnikami w żyłach na klatce piersiowej lub kończynach).
 • Rodzaj dojścia centralnego do żyły (porty wszczepiane pod skórę wiążą się z najniższym ryzykiem).
 • Liczba kanałów (świateł) cewnika (cewniki jednokanałowe wiążą się zazwyczaj z niższym ryzykiem).
 • Problemy z dojściem centralnym do żyły, takie jak blokada lub konieczność naprawy.

Przyczyny zakażenia w miejscu dojścia centralnego do żyły: źródła CLABSI

Zakażenia w miejscu dojścia centralnego do żyły u pacjentów z nowotworami wieku dziecięcego są zazwyczaj spowodowane przez bakterie. W rzadszych przypadkach źródłem CLABSI mogą być drożdżaki lub inne grzyby.

Drobnoustroje obecne na skórze

Na skórze bytuje wiele drobnoustrojów, w tym bakterii i grzybów. Do zakażenia w miejscu dojścia centralnego do żyły dochodzi często z powodu bakterii znajdujących się na skórze pacjenta lub opiekuna. Skóra stanowi barierę ochronną, która zapobiega przedostawaniu się drobnoustrojów do organizmu. Dojście centralne do żyły stanowi jednak potencjalną drogę, którą drobnoustroje mogą się przedostawać do wnętrza organizmu albo ze skóry w miejscu założenia cewnika, albo z nasadki cewnika, która umożliwia im przenikanie bezpośrednio do krwiobiegu. Gdy układ odpornościowy jest osłabiony w wyniku leczenia onkologicznego lub samej choroby nowotworowej, organizm nie może się skutecznie bronić przed zakażeniami.

Uszkodzenie bariery śluzówkowej

Przyczyną zakażenia w miejscu dostępu centralnego do żyły mogą być również bakterie normalnie występujące w jamie ustnej lub jelitach. U pacjentów onkologicznych chemioterapia i radioterapia mogą spowodować naruszenie bariery śluzówkowej w jamie ustnej, gardle i przewodzie pokarmowym. Działanie to jest określane jako uszkodzenie bariery śluzówkowej (ang. mucosal barrier injury, MBI). Bariera śluzówkowa jest warstwą ochronną, która w nienaruszonym stanie stanowi nieprzekraczalną granicę dla bakterii bytujących w jamie ustnej i układzie trawiennym. Gdy jednak dojdzie do naruszenia tej warstwy, bakterie mogą się przedostać do innych części ciała. W niektórych przypadkach może to doprowadzić do zakażenia w miejscu dostępu centralnego do żyły. U pacjentów onkologicznych do zakażenia krwi (CLABSI) częściej dochodzi właśnie z powodu MBI.

Diagnostyka i leczenie zakażenia w miejscu dostępu centralnego do żyły

Leczenie zakażenia w miejscu dostępu centralnego do żyły zależy od jego źródła i rozległości.

 • Wykonanie posiewu krwi. Zespół opiekujący się pacjentem wykona badania mające na celu określenie przyczyny zakażenia. Zwykle polega to na pobraniu próbek krwi z dojścia centralnego do żyły oraz co najmniej jednej próbki za pomocą igły wprowadzanej do żyły. Mogą również zostać pobrane próbki materiału z innych części ciała, na przykład próbki moczu, w celu sprawdzenia, czy źródłem zakażenia jest dojście centralne do żyły, czy inne miejsce. Na próbkach wykonuje się posiewy, aby wykryć obecność bakterii lub grzybów.
 • Podawanie leków. Po określeniu przyczyny zakażenia pacjentowi są zazwyczaj podawane antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze.
 • Usunięcie dojścia centralnego do żyły. Leczenie CLABSI może wymagać usunięcia dojścia centralnego do żyły. W niektórych przypadkach po usunięciu dojścia centralnego zastępuje się je nowym przyrządem, czasami umieszczanym w innej lokalizacji. Dojście centralne do żyły może również zostać całkowicie usunięte do czasu ustąpienia zakażenia. W przypadku pozostawienia dojścia centralnego istotne jest podawanie antybiotyków przez ten cewnik w celu zwalczenia zlokalizowanego w nim zakażenia.

Podczas leczenia i po jego zakończeniu pacjent jest uważnie monitorowany. Bardzo ważne jest, aby pacjent kontynuował przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami, nawet jeśli wszystkie oznaki zakażenia ustąpią.

Więcej materiałów dotyczących CLABSI


Sprawdzono: sierpień 2023 r.