Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Podawanie leków dożylnie w warunkach domowych

Większość dzieci leczonych z powodu nowotworu wieku dziecięcego otrzymuje część leków drogą dożylną. Oznacza to, że lek jest podawany do żyły przez wstrzyknięcie lub wlew dożylny. W przypadku niektórych pacjentów leki mogą być podawane dożylnie w warunkach domowych. Ponieważ leki te są podawane do krwiobiegu, należy zastosować środki ostrożności ograniczające ryzyko zakażenia. Przed podaniem leków dożylnie w warunkach domowych opiekunowie powinni odbyć szkolenie w zakresie prawidłowego sposobu mycia rąk i techniki aseptycznej, korzystania z przyrządu umożliwiającego wlew oraz rozpoznawania oznak reakcji alergicznej lub zakażenia. Niektóre leki mogą być szkodliwe dla opiekunów, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas postępowania z lekami i usuwania ich do odpadów.

Dzieci, które w ramach leczenia onkologicznego mogą otrzymywać leki dożylnie w warunkach domowych, mają zazwyczaj założony centralny cewnik żylny, jednak niektóre leki mogą być podawane przez obwodowe wkłucie dożylne. Istnieje kilka metod dożylnego podawania leków w warunkach domowych. Należą do nich:

 • Metoda wstrzykiwania – lek jest w krótkim czasie wstrzykiwany do cewnika za pomocą strzykawki. Metodę tę określa się czasem jako wstrzyknięcie leku w „bolusie”.
 • Metoda wlewu – lek jest podawany w kontrolowanym tempie przez dłuższy czas. Podawanie niektórych leków ma formę szybkiego wlewu, który trwa od 15 minut do godziny. Inne leki są podawane w formie wlewów ciągłych, które trwają od kilku godzin do kilku dni. Zewnętrzna pompa lub inne urządzenie reguluje tempo podawania wlewu.

Poniżej znajdziesz ogólne zasady dotyczące podawania leków dożylnie w warunkach domowych. Konkretne procedury zależą od rodzaju leku i stosowanego przyrządu. Należy zawsze przestrzegać instrukcji udzielonych przez zespół opiekujący się pacjentem.

Przygotuj niezbędne materiały i sprawdź etykiety.

 • Uporządkuj powierzchnię roboczą i przygotuj materiały w nieotwartych opakowaniach. Przed rozpoczęciem podawania leku sporządź listę kontrolną materiałów w celu zagwarantowania, że wszystkie niezbędne elementy zostały przygotowane.
 • Przeczytaj etykiety wyrobów i upewnij się, że zostały przygotowane odpowiednie leki oraz płyn do rozcieńczania (rozcieńczalnik).
 • Sprawdź terminy ważności wyrobów i upewnij się, że opakowania wszystkich materiałów są w nienaruszonym stanie.

Zastosuj środki ostrożności zapobiegające zakażeniom.

 • Wyczyść dłonie, stosując odpowiednią technikę mycia rąk. Następnie, jeśli jest to wymagane, załóż rękawice.
 • Zdezynfekuj powierzchnię przy użyciu alkoholu w żelu lub aerozolu.
 • Otwórz opakowania z materiałami.
 • Przygotuj lek, stosując technikę aseptyczną. Unikaj dotykania końcówek igieł i dysz strzykawek. Jeśli podejrzewasz, że mogło dojść do skażenia, rozpocznij procedurę od nowa z użyciem nowych materiałów.

Przykładowa lista kontrolna materiałów

 • Rękawice
 • Alkohol w żelu lub aerozolu
 • Waciki nasączone alkoholem
 • Fiolki lub strzykawki z lekiem
 • Płyn do rozcieńczania do stosowania z lekami w proszku
 • Płyn do przepłukiwania
 • Strzykawki
 • Igły
 • Pojemnik na ostre odpady medyczne
 

UWAGA: proces przygotowywania leku różni się zależnie od stosowanego leku. Może on obejmować zmieszanie leku w proszku z płynem do rozcieńczania, takim jak woda sterylna, pobranie dawki leku z fiolki lub dodanie leku do worka z płynem infuzyjnym.

Podaj lek, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wykonaj czynności składające się na podanie leku w sposób zgodny z instrukcjami. Czynności te zależą od rodzaju wykonywanego wstrzyknięcia lub wlewu leku. Mogą one obejmować wyczyszczenie zatyczki i podłączenie strzykawki w celu podania leku, zaprogramowanie w pompie odpowiedniej szybkości podawania leku oraz przepłukanie linii wlewu dożylnego roztworem soli fizjologicznej i/lub heparyną.
 • Konieczne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji. Niektóre leki mogą wywoływać działania niepożądane lub mieć mniejszą skuteczność, jeśli są podawane zbyt szybko lub za wolno.
 • Zanotuj podane dawki zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza.

Rozwiązywanie problemów z urządzeniem do podawania wlewów

Pompy do dożylnego podawania leków różnią się zależnie od producenta, jednak niektóre problemy można rozwiązać, stosując następujące proste metody:

 • Sprawdź ustawienie akumulatora i poziom jego naładowania.
 • Sprawdź umiejscowienie strzykawki.
 • Sprawdź linię pod kątem zagięć i niedrożności.
 • Sprawdź, czy tempo wlewu nie jest zbyt szybkie ani za wolne.

Jeśli po wykonaniu tych czynności nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z lekarzem w celu otrzymania dalszych instrukcji.

Usuń zużyte materiały do odpadów we właściwy sposób.

Prawidłowe usuwanie do odpadów materiałów używanych do dożylnego podawania leków w warunkach domowych ma istotne znaczenie dla ochrony pacjenta, opiekunów i innych osób przed zagrożeniami w postaci zakażeń i urazów.

 • Leki. Wiele leków można wyrzucać do kosza na śmieci. Inne leki mogą mieć specjalne wymagania w zakresie usuwania do odpadów. Instrukcji dotyczących właściwego sposobu usuwania danego leku do odpadów powinien udzielić farmaceuta.
 • Ostre odpady medyczne. W domu pacjenta, który otrzymuje leki dożylnie w warunkach domowych, zawsze powinien się znajdować pojemnik na ostre odpady medyczne, do którego należy wyrzucać wszystkie tego rodzaju przedmioty. Obejmują one szklane fiolki i igły. Odpady można wyrzucać do pojemnika do momentu, aż zapełni się on do 2/3 pojemności. Jeśli zostanie on bardziej zapełniony, rośnie ryzyko przypadkowego skaleczenia się. Informację dotyczącą sposobu zwrotu zapełnionych pojemników na ostre odpady medyczne w celu ich opróżnienia i wymiany można uzyskać u personelu medycznego.
 • Inne materiały. Pozostałe akcesoria, w tym strzykawki, plastikowe butelki po roztworze soli fizjologicznej lub wodzie sterylnej, materiały do czyszczenia, rękawice oraz zestawy drenów można zwykle wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci. Czasami jednak mogą obowiązywać inne zasady. Przy rozpoczęciu podawania nowego leku należy się zawsze skonsultować w tej sprawie z lekarzem lub farmaceutą.

Pytania do lekarza lub farmaceuty:

 • Czy muszę nosić rękawice podczas przygotowywania i podawania tego leku?
 • W jakim tempie należy podawać ten lek?
 • Czy dla tego leku obowiązują jakiejś specjalne zasady usuwania do odpadów?
 • Co zrobić z pełnym pojemnikiem na ostre odpady medyczne?
 • W jaki sposób mogę uzyskać więcej materiałów?
 • Co zrobić w przypadku napotkania problemów z podaniem wlewu?
 • Jakie są działania niepożądane tego leku?
 • Czy mogą wystąpić jakieś poważne działania niepożądane, o których należy natychmiast poinformować lekarza?


Sprawdzono: sierpień 2018 r.