Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Nudności i wymioty podczas chemioterapii

Nudności i wymioty należą do często spotykanych działań niepożądanych związanych z chorobą nowotworową i leczeniem onkologicznym. Objawy te występują w różnym nasileniu – od łagodnego po ciężkie. Mogą wystąpić jeszcze przed leczeniem, w czasie jego trwania i po jego zakończeniu. Według relacji pacjentów z nowotworami wieku dziecięcego i ich rodzin nudności są często uznawane za jedno z najbardziej dokuczliwych działań niepożądanych. 

Jeśli nie podejmie się kroków przeciwdziałających nudnościom i wymiotom, będą one miały negatywny wpływ na jakość życia dziecka. Mogą one obniżać samopoczucie emocjonalne oraz zaburzać realizację planu leczenia i codzienne aktywności. Objawy te mogą również prowadzić do niedożywienia, spadku masy ciała i innych powikłań zdrowotnych.

Dla większości dzieci chorujących na nowotwory są dostępne możliwości łagodzenia nudności i wymiotów. Obejmują one leki, zmiany w diecie oraz strategie radzenia sobie z dyskomfortem, takie jak głębokie oddychanie i odwracanie uwagi. Pomocne mogą być również terapie uzupełniające, takie jak akupunktura, aromaterapia i hipnoza.

Nudności

Nudnościami określamy stan, gdy dana osoba czuje się niedobrze lub odczuwa dyskomfort towarzyszący potrzebie zwymiotowania. Nudności wiążą się zwykle z nieprzyjemnymi odczuciami w gardle lub żołądku. Inne wrażenia, jakie mogą się pojawić w związku z nudnościami, to zawroty głowy, problemy z połykaniem, pocenie się, odczucie zimna lub uderzenia gorąca.

Wymioty

Wymioty mają miejsce w momencie, gdy dochodzi do skurczu mięśni i wypchnięcia w górę zawartości żołądka, która wydostaje się na zewnątrz ciała przez jamę ustną. Typowymi przyczynami nudności i wymiotów są choroby, w tym choroba lokomocyjna, oraz działania niepożądane leków.

Podczas leczenia onkologicznego można się również spotkać z terminem „torsje”. Torsje to inne określenie wymiotów. W leczeniu nudności i wymiotów wykorzystuje się leki przeciwwymiotne.

Nudności i wymioty są ze sobą powiązane, jednak można doświadczać tylko jednej z tych dolegliwości jednocześnie.

Przyczyny nudności i wymiotów podczas choroby nowotworowej

Główną przyczyną nudności u dzieci z nowotworami jest chemioterapia. Niemniej jednak również radioterapia i niektóre leki poza cytostatykami mogą wywoływać nudności. U niektórych dzieci nudności mogą wynikać z samej choroby nowotworowej lub z innych problemów zdrowotnych. U dzieci z nowotworami mózgu może występować wodogłowie, czyli nagromadzenie płynu w mózgu. Zwiększone ciśnienie w głowie może powodować ucisk na nerwy i tym samym wywoływać wymioty.

Typowe przyczyny nudności i wymiotów u dzieci z nowotworami obejmują:

 • Chemioterapię
 • Stosowanie innych leków, w tym antybiotyków, opioidów i leków przeciwpadaczkowych
 • Radioterapię
 • Choroba nowotworowa, zwłaszcza guzy rozwijające się w mózgu lub układzie trawiennym
 • Zaburzenia żołądka i przewodu pokarmowego
 • Problemy z uchem wewnętrznym
 • Problemy hormonalne
 • Gorączkę i zakażenie
 • Stres i niepokój
 • Ból
 • Wcześniej występujące wymioty

Nudności i wymioty towarzyszące chemioterapii

Związek między nudnościami i wymiotami a chemioterapią nie jest w pełni wyjaśniony. Wiadomo jednak, że chemioterapia może powodować uwolnienie określonych przekaźników biochemicznych, które regulują procesy związane z odczuwaniem nudności i wymiotami. Niektóre leki przeciwwymiotne oddziałują na te substancje chemiczne, blokując przesyłanie sygnałów.

Nudności mogą wystąpić na pewnym etapie leczenia nawet u 70% dzieci poddawanych chemioterapii. Nasilenie objawów waha się od łagodnego rozstroju żołądka do ostrych wymiotów. Wyróżnia się trzy postacie nudności i wymiotów związanych z chemioterapią:

 • Postać ostrą: objawy występują w ciągu pierwszych 24 godzin od chemioterapii. Zwykle objawy pojawiają się 1–2 godziny po podaniu leków cytostatycznych i zaczynają ustępować po kolejnych 4–6 godzinach.
 • Postać opóźnioną: objawy pojawiają się po upływie 24 godzin. Zazwyczaj największe nasilenie wymiotów w postaci opóźnionej przypada w okresie od 48 do 72 godzin po chemioterapii. W ciągu kolejnych kilku dni objawy zaczynają ustępować.
 • Postać antycypacyjną: objawy mogą się pojawić jeszcze przed chemioterapią. Nudności i wymioty w postaci antycypacyjnej są wywoływane przez czynniki, które dana osoba kojarzy z chemioterapią. Jest to wyuczona reakcja organizmu. Najczęściej występuje u pacjentów, którzy doświadczyli ciężkich nudności i wymiotów podczas wcześniejszych sesji leczenia.

W przypadku niektórych leków cytostatycznych prawdopodobieństwo wystąpienia nudności i wymiotów jest większe. Leki te można zaklasyfikować do grup w oparciu o to, jak bardzo prawdopodobne jest wystąpienie objawów po ich podaniu:

 • Wysokie ryzyko nudności i wymiotów: ryzyko na poziomie powyżej 90%
 • Umiarkowane ryzyko nudności i wymiotów: ryzyko na poziomie 30–90%
 • Niskie ryzyko nudności i wymiotów: ryzyko na poziomie 10–30%
 • Minimalne ryzyko nudności i wymiotów: ryzyko na poziomie poniżej 10%

Grupy te określają prawdopodobieństwo wystąpienia objawów, jeśli nie zostaną podane leki przeciwwymiotne. Dzieci poddawane chemioterapii, która wiąże się z wysokim lub umiarkowanym ryzykiem wymiotów, zwykle otrzymują leki przeciwdziałające nudnościom i wymiotom jeszcze przed wystąpieniem tych objawów.

Dowiedz się od członka zespołu opiekującego się pacjentem, do jakiej kategorii należą leki, które będą podawane Twojemu dziecku. Jeśli są powiązane z wysokim ryzykiem wystąpienia objawów działań niepożądanych, zapytaj o sposoby ich łagodzenia.

Leki przeciwnowotworowe potencjalnie wywołujące nudności i wymioty

Chemioterapia związana z wysokim ryzykiem nudności i wymiotów
Chemioterapia związana z umiarkowanym ryzykiem nudności i wymiotów
Karboplatyna Karmustyna
Cisplatyna Klofarabina
Cyklofosfamid (w wysokiej dawce) Cyklofosfamid (w niskiej dawce)
Cytarabina (w wysokiej dawce) Cytarabina (w pośredniej dawce)
Daktynomycyna Daunorubicyna
Metotreksat (w wysokiej dawce) Doksorubicyna (w niskiej dawce)
Dakarbazyna Ifosfamid
Doksorubicyna (w wysokiej dawce) Imatynib
Cytarabina + etopozyd lub tenipozyd Chemioterapia dokanałowa
Doksorubicyna + ifosfamid Metotreksat (w niskiej dawce)
Etopozyd + ifosfamid Temozolomid
Cyklofosfamid + doksorubicyna, epirubicyna lub etopozyd  

Sposoby leczenia nudności i wymiotów u dzieci

Istnieje kilka sposobów łagodzenia nudności i wymiotów podczas leczenia onkologicznego. Aby zapewnić dziecku jak najlepszą ochronę przed tymi objawami, należy współpracować z zespołem opiekującym się pacjentem.

Leki przeciwdziałające nudnościom

W profilaktyce i leczeniu nudności oraz wymiotów mogą być stosowane leki przeciwdziałające tym objawom (leki przeciwwymiotne). Leki często stosowane u pacjentów z nowotworami wieku dziecięcego obejmują:

U niektórych osób stosuje się kombinację leków. Wiele leków stosowanych w celu łagodzenia nudności i wymiotów ma również inne zastosowania. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o zastosowanie i instrukcje podawania każdego leku, który przyjmuje Twoje dziecko.

Lekarze przepisują leki przeciwwymiotne w oparciu o schemat chemioterapii, wiek dziecka, rodzaj nowotworu i inne czynniki. Niektórym osobom może zostać przepisany lek, który przyjmuje się przed rozpoczęciem chemioterapii. Leki przeciwwymiotne są również przepisywane doraźnie w zależności od objawów. Rozmowa z zespołem opiekującym się pacjentem na temat objawów jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia wdrożenie najlepszego możliwego sposobu łagodzenia wszelkich działań niepożądanych.

Zmiany w diecie łagodzące nudności

Niektóre pokarmy i zapachy mogą nasilać nudności. Podczas leczenia onkologicznego u wielu osób dochodzi do utraty apetytu. Apetyt i preferencje żywieniowe dziecka mogą ulec zmianie. Znalezienie optymalnych rozwiązań może zająć nieco czasu. Poniżej podano wybrane wskazówki ogólne:

 • Jedzenie małych przekąsek i małych porcji posiłków.
 • Powolne jedzenie i picie.
 • Unikanie łączenia napojów z posiłkami.
 • Oferowanie dziecku suchych produktów spożywczych bez wyrazistego smaku, takich jak krakersy lub sucharki.
 • Unikanie pokarmów ostrych, kwaśnych i ciężkostrawnych.
 • Jedzenie w miejscu wolnym od intensywnych zapachów.
 • Zapewnienie dziecku swobody w wyborze rodzaju spożywanych pokarmów i czasu posiłków.

Poznaj więcej wskazówek dotyczących żywienia u pacjentów cierpiących na nudności i wymioty.

Dietetyk jest ważnym członkiem zespołu opiekującego się pacjentem. Ten specjalista może pomóc dzieciom zmagającym się z nudnościami i wymiotami. Dietetyk zapewnia wsparcie przy rozwiązywaniu problemów z żywieniem w chorobie. Jeśli u dziecka występują ciężkie nudności i wymioty, może być konieczne założenie sondy pokarmowej (umożliwiającej żywienie dojelitowe) lub podawanie składników odżywczych drogą dożylną (żywienie pozajelitowe). Procedury te są ważne, ponieważ umożliwiają zapewnienie dziecku odpowiedniego odżywienia i nawodnienia. Dowiedz się więcej o żywieniu w czasie leczenia nowotworu wieku dziecięcego.

Inne sposoby łagodzenia nudności i wymiotów

Istnieje szereg strategii i terapii uzupełniających, które mogą być pomocne w walce z nudnościami i wymiotami. Należą do nich:

Przed wypróbowaniem jakiejkolwiek terapii uzupełniającej należy zasięgnąć opinii członka zespołu opiekującego się pacjentem w celu upewnienia się, że jest ona bezpieczna. Członek zespołu opiekującego się pacjentem może również pomóc w doborze najbardziej odpowiednich metod łagodzenia objawów.

Wskazówki dla rodzin

Porozmawiaj z członkiem zespołu opiekującego się pacjentem na temat nudności i wymiotów. Są dostępne leki i inne strategie, które mogą być pomocne w łagodzeniu tych objawów.

Prowadź dziennik objawów. Notuj w nim, kiedy wystąpiły nudności oraz co powodowało ich nasilenie, a co złagodzenie. Zapisuj również informacje o wszelkich innych objawach, takich jak ból, utrata apetytu, biegunka lub zaparcia. Dzięki temu Ty oraz zespół opiekujący się pacjentem będziecie mogli lepiej zrozumieć charakterystykę objawów u dziecka i przygotować odpowiedni plan przeciwdziałania im.

 • Jeśli dziecko ma problemy z przyjmowaniem pokarmów lub płynów, poinformuj o tym zespół opiekujący się pacjentem. Może być wymagane wdrożenie żywienia wspomagającego lub dożylne podawanie płynów.
 • Nie proponuj dziecku jego ulubionych pokarmów, gdy odczuwa nudności. Istnieje ryzyko, że dziecko skojarzy je ze złym samopoczuciem.
 • Pomocne może być życie gumy, ssanie cukierka lub kostki lodu albo zjedzenie lodów na patyku. 
 • Nie zaleca się leżenia po posiłkach.
 • Dopilnuj, aby po każdych wymiotach dziecko przepłukało jamę ustną. Kwas żołądkowy może wywołać podrażnienie śluzówki jamy ustnej oraz próchnicę zębów.
 • Przestrzegaj instrukcji dotyczących dawkowania leków przeciwwymiotnych. Upewnij się, że dysponujesz odpowiednim zapasem leków wydawanych na receptę.

Najważniejsze informacje

 • Podczas leczenia onkologicznego dziecko może doświadczać nudności i wymiotów z wielu powodów.
 • Duża część leków cytostatycznych wywołuje działania niepożądane, w tym nudności i wymioty.
 • Aby zaplanować strategie radzenia sobie z nudnościami i wymiotami u dziecka, należy współpracować z zespołem opiekującym się pacjentem.

Więcej materiałów dotyczących nudności i wymiotów u dzieci z nowotworami


Together
nie promuje stosowania żadnej marki produktów wymienionych w niniejszym artykule.


Sprawdzono: październik 2022 r.