Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Opieka pielęgniarska nad pacjentem

Personel pielęgniarski stanowi istotną część zespołu opiekującego się pacjentem. Wykonuje on szereg kluczowych czynności w czasie leczenia chorób nowotworowych u dzieci i często pełni rolę pierwszej linii kontaktu z pacjentem i jego rodziną zarówno w szpitalu, jak i poza nim. Szpitalny personel pielęgniarski odpowiada w pierwszym rzędzie za opiekę zdrowotną w trakcie hospitalizacji. Ambulatoryjny personel pielęgniarski pomaga lekarzom w gromadzeniu informacji o pacjentach i opiece nad nimi poza szpitalem. 

Uśmiechnięta pielęgniarka pochylająca się nad małym pacjentem z nowotworem.

Personel pielęgniarski ogrywa kluczową rolę w dbaniu o codzienne potrzeby dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.

Zakres obowiązków

Personel pielęgniarski ogrywa kluczową rolę w dbaniu o codzienne potrzeby pacjentów. Obejmuje to m.in.:

 • Sprawdzanie parametrów życiowych
 • Podawanie posiłków
 • Przygotowanie do leczenia lub zabiegu chirurgicznego
 • Podawanie chemioterapii i innych leków
 • Oceny i badania fizykalne
 • Pobieranie krwi lub próbek innych płynów ustrojowych na potrzeby badań laboratoryjnych
 • Podawanie produktów krwiopochodnych podczas transfuzji lub w celu uzupełnienia krwi
 • Dbałość o higienę pacjenta

Personel pielęgniarski odgrywa kluczową rolę w edukowaniu rodzin, przekazując informacje dotyczące następujących zagadnień:

 • Diagnoza nowotworu — charakter choroby, rokowanie i zalecany przebieg leczenia
 • Leki i metody leczenia — częstość podawania i wszelkie działania niepożądane
 • Opieka domowa — sposób pielęgnacji blizny przez członków rodziny, oczyszczanie i opatrywanie ran, rozpoznawanie objawów zakażenia i odżywianie.

W zależności od diagnozy, metod leczenia i placówki zapewniającej leczenie niektórzy członkowie personelu pielęgniarskiego mogą również wspierać lekarzy w szpitalu poprzez:

 • Opracowywanie planów opieki
 • Wypisywanie recept
 • Przepisywanie leczenia

Personel pielęgniarski uzyskuje różne stopnie kwalifikacji. Im większej odpowiedzialności i specjalizacji będzie wymagać stanowisko danego członka personelu pielęgniarskiego, tym bardziej zaawansowany będzie poziom jego przeszkolenia.

Zespoły pielęgniarskie

Zazwyczaj w zespole opiekującym się dzieckiem jest kilku członków personelu pielęgniarskiego, którzy pełnią różne, choć często powiązane ze sobą funkcje. Pozwala to na zapewnianie pacjentom kompleksowej i wielowymiarowej opieki.

 • Czy u dziecka w niedawnym czasie wykonano zabieg chirurgiczny
 • Ile otrzymuje leków
 • Jak dawno temu postawiono diagnozę
 • Jak zaawansowana jest choroba

Rodziny mogą chcieć stworzyć na swoje potrzeby listę członków personelu pielęgniarskiego ich dziecka, odnotowując ich:

 • Imię i nazwisko 
 • Wygląd
 • Zakres obowiązków
 • Częstotliwość i godzinę wykonywania kontroli u pacjenta

Personel pielęgniarski zwykle pracuje w trybie zmianowym przez 8 do 12 godzin i komunikuje się ze sobą oraz wymienia informacjami w celu zapewnienia ciągłości opieki między zmianami. Podczas każdej ze zmian personel jest często odpowiedzialny za opiekę nad kilkoma pacjentami, co na przykład w przypadku oddziałów onkologicznych oznacza przydzielenie opieki nad trójką chorych.

W przypadku pacjentów poddawanych szczególnie skomplikowanym procedurom opieka i nadzór nad ich powrotem do zdrowia mogą zostać powierzone członkowi personelu pielęgniarskiego, który będzie troszczyć się wyłącznie o tę osobę i nie będzie odpowiedzialny za innych pacjentów. Ma to często zastosowanie również w przypadku pacjentów z oddziału intensywnej terapii (OIT), ponieważ ich stan jest bardzo ciężki, mogą być podłączeni do specjalnych aparatów takich jak np. respirator lub otrzymują leki wymagające bardzo częstego monitorowania i oceny.

   

Pielęgniarka podająca leki młodziutkiej pacjentce z nowotworem przez dostęp naczyniowy

Zazwyczaj w zespole opiekującym się dzieckiem jest kilku członków personelu pielęgniarskiego, którzy pełnią różne, choć często powiązane ze sobą funkcje.

Zespół pielęgniarski opiekujący się pacjentem: Rodzaje personelu pielęgniarskiego

Personel pielęgniarski wykonuje szereg istotnych i powiązanych ze sobą czynności z zakresu opieki, począwszy od podawania leków po odpowiadanie na skomplikowane pytania z dziedziny medycyny. Podobnie jak wszyscy pracownicy służby zdrowia, personel pielęgniarski współpracuje z pozostałymi członkami zespołu opiekującego się pacjentem. Dowiedzenie się więcej o rolach różnych członków personelu pielęgniarskiego może pomóc rodzinom lepiej zadbać o opiekę nad młodym pacjentem i jego potrzeby.

Pielęgniarka dyplomowana / pielęgniarz dyplomowany (ang. Registered Nurse, RN) — wykonuje szeroką gamę czynności z zakresu opieki pielęgniarskiej, w tym monitorowanie pacjentów, ocenę ich stanu, podawanie leków, pomoc w codziennych czynnościach oraz przekazywanie wiedzy pacjentom i ich rodzinom.

Pielęgniarka pediatryczna / pielęgniarz pediatryczny ze specjalizacją z dziedziny hematologii/onkologii — zajmuje się specjalistyczną opieką nad dziećmi i młodzieżą z nowotworem lub chorobami krwi, w tym oceną ich stanu, podawaniem chemioterapii i innych leków, monitorowaniem pod kątem występowania działań niepożądanych i przekazywaniem pacjentom i ich rodzinom wiedzy na temat postawionej diagnozy i zaplanowanego leczenia.

Pielęgniarka anestezjologiczna / pielęgniarz anestezjologiczny (ang. Certified Registered Nurse Anesthetist, CRNA) — przygotowuje pacjenta do podania znieczulenia, podaje środki anestezjologiczne potrzebne do znieczulenia na czas zabiegu chirurgicznego lub zabiegów innego rodzaju i sprawuje ciągły nadzór nad pacjentami w czasie trwania operacji.

Pielęgniarka / pielęgniarz specjalista opieki przedoperacyjnej (ang. Pre-Op Nurse) — przygotowuje pacjentów do zabiegu chirurgicznego lub procedur innego rodzaju i zapewnia im opiekę.

Pielęgniarka / pielęgniarz specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego (ang. Operating Room Nurse) — wraz z innymi członkami zespołu na sali operacyjnej opiekuje się pacjentami podczas zabiegów chirurgicznych.Pielęgniarka / pielęgniarz oddziału wybudzeniowego (ang. Post-Anesthesia Care Unit Nurse) — inaczej: pielęgniarka / pielęgniarz z sali wybudzeniowej; opiekuje się pacjentami wybudzającymi się ze znieczulenia po zabiegu chirurgicznym.Pielęgniarka / pielęgniarz SOR-u (ang. Emergency Room Nurse) — zapewnia leczenie i opiekę pacjentom szpitalnego oddziału ratunkowego ze względu na występującą u nich chorobę, uraz lub obrażenia ciała.Pielęgniarka / pielęgniarz z oddziału intensywnej terapii (ang. Intensive Care Unit Nurse) — pracuje na oddziale intensywnej terapii (OIT), zapewniając kompleksową opiekę ciężko chorym pacjentom. Duża liczba członków tego personelu opiekuje się pacjentami z określonego przedziału wiekowego, np. dziećmi z pediatrycznego OIT lub niemowlętami z oddziału intensywnej opieki noworodkowej.Pielęgniarka opieki domowej (ang. Home Care Nurse) — zapewnia pacjentom opiekę domową i może specjalizować się w różnych obszarach związanych z opieką, np. w opiece nad dziećmi z problemami z rozwojem lub z poruszaniem się.Pielęgniarka dyplomowana / pielęgniarz dyplomowany z uprawnieniami do wystawiania recept (ang. Nurse Practitioner, NP) — ściśle współpracuje z lekarzem w celu opracowywania planów opieki, przeprowadzania badań fizykalnych, wykonywania testów i przepisywania leczenia.Pielęgniarka licencjonowana / pielęgniarz licencjonowany (ang. Licensed Practical Nurse, LPN) — inaczej: pielęgniarka POZ (ang. Licensed Vocational Nurse; LVN); wykonuje czynności zarówno z zakresu codziennej pielęgnacji, jak i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej przy łóżku pacjenta lub w placówkach opieki zdrowotnej.Pomoc pielęgniarska (ang. Nursing Assistant) — pracuje pod nadzorem dyplomowanego lub licencjonowanego personelu pielęgniarskiego, wykonując czynności z zakresu podstawowej, codziennej pielęgnacji pacjenta.Pielęgniarka / pielęgniarz specjalista do spraw zarządzania przypadkami klinicznymi (ang. Nurse Case Manager) — koordynuje długoterminową opiekę nad pacjentami, pomagając w odpowiadaniu na ich złożone potrzeby zdrowotne.Przełożona / przełożony pielęgniarek — nadzoruje zespoły pielęgniarskie, prowadzi szkolenia, wykonuje czynności administracyjne i dba o zapewnianie wysokiej jakości opieki nad pacjentami.Pielęgniarka / pielęgniarz ze specjalizacją kliniczną w dziedzinie onkologii (ang. Oncology Clinical Nurse Specialist, OCNS) — inaczej: specjalista zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej w dziedzinie onkologii (ang. Advanced Practice Nurse, APN); pełni funkcję eksperta i konsultanta klinicznego dla personelu pielęgniarskiego w złożonych przypadkach pacjentów i koncentruje się na poprawie wydajności wykonywania świadczeń i dostępu do opieki zdrowotnej.

Komunikacja z zespołem pielęgniarskim

Personel pielęgniarski ceni sobie otwartą komunikację z pacjentami i ich rodzinami, aby móc zapewnić im najlepszą możliwą opiekę. Dla rodzin z dzieckiem z nowotworem zadawanie pytań i zapamiętywanie informacji może być trudne.

 • Zadawanie pytań. Jeśli chodzi o opiekę medyczną, nie ma czegoś takiego jak pytanie nieistotne lub niemądre. Personel pielęgniarski kształci się, aby pomagać pacjentom i ich rodzinom w zrozumieniu przekazywanych informacji i rozwiązywaniu problemów. Ma także bogatą wiedzę na temat zabiegów, innych członków personelu i miejsc w obrębie szpitala lub przychodni.
 • Prowadzenie na bieżąco listy pytań. Pojawiające się pytania warto sobie zapisywać. Może to zmniejszyć poziom niepokoju i stresu poprzez zapewnienie, że w ciągu dnia nie zapomni się ważnych pytań. Prowadzenie listy pozwala również rodzinom na uzyskiwanie odpowiedzi na szereg nurtujących je pytań w ramach pojedynczej rozmowy.
 • Aktywne słuchanie i przyswajanie informacji. Z opieką w chorobie nowotworowej wiąże się wiele szczegółów, które mogą być trudne do zrozumienia lub zapamiętania. Pomocne może okazać się powtórzenie przekazanych informacji własnymi słowami personelowi pielęgniarskiemu lub lekarskiemu, aby potwierdził, że zrozumiano je poprawnie.


Sprawdzono: czerwiec 2018 r.