Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Wytyczne dotyczące pozostawania na czczo

Co oznacza „pozostawanie na czczo” (NPO)?

Może zdarzyć się tak, że dziecko będzie musiało powstrzymać się od przyjmowania pokarmów lub płynów przed określonymi zabiegami, badaniami obrazowymi lub innymi badaniami.

Nieprzyjmowanie pokarmów lub płynów przed danym badaniem określa się jako pozostawanie na czczo. Można także spotkać się z określeniem „NPO”, które jest skrótem od łacińskiej frazy oznaczającej „nic doustnie”.

Należy zawsze przestrzegać wytycznych dotyczących pozostawania na czczo lub zaleceń NPO udzielonych przez zespół opiekujący się pacjentem.  

Dlaczego konieczne jest pozostawanie na czczo?

Pozostawanie na czczo przed zabiegiem lub badaniem może być wymagane z wielu powodów:

 • U pacjentów w znieczuleniu ogólnym nie występuje normalny odruch kaszlu ani odruch wymiotny, więc pokarm lub płyn z żołądka może dostać się do płuc. Może to prowadzić do zapalenia płuc lub innych poważnych problemów zdrowotnych.
 • Treść pokarmowa lub gazy w żołądku lub jelitach mogą spowodować rozmycie obrazu lub uniemożliwić wizualizację patologicznych struktur w przypadku niektórych rodzajów badań obrazowych.
 • W przypadku niektórych badań obrazowych lub innych badań wymagane jest unikanie określonych składników pokarmów, takich jak tłuszcze czy cukry, ponieważ mogą one negatywnie wpływać na wyniki takich badań.

Powstrzymanie dziecka od przyjmowania pokarmów i płynów, gdy jest ono głodne lub spragnione, stanowi nie lada wyzwanie. Wytyczne dotyczące pozostawania na czczo służą jednak zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa. Ważne jest, aby ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować opóźnienie danego zabiegu. Informacje dotyczące instrukcji pozostawania na czczo lub zaleceń NPO można uzyskać od zespołu opiekującego się pacjentem.

Ogólne wytyczne dotyczące pozostawania na czczo

Poniżej znajdują się ogólne wytyczne dotyczące pozostawania na czczo. Dotyczą one dzieci zdolnych do doustnego przyjmowania pokarmów lub płynów oraz dzieci karmionych za pośrednictwem sondy pokarmowej. Wytyczne dotyczące pozostawania na czczo mogą różnić się w zależności od rodzaju badania, dlatego należy zawsze przestrzegać instrukcji udzielonych przez zespół opiekujący się pacjentem.  

NPO: Wytyczne dotyczące pozostawania na czczo w przypadku znieczulania ogólnego lub sedacji dożylnej
1 godzina przed zabiegiem NIE PODAWAJ dziecku klarownych płynów* ani środka kontrastowego do badania TK.
3 godziny przed zabiegiem NIE KARM dziecka piersią.
6 godzin przed zabiegiem NIE PODAWAJ dziecku preparatów do początkowego żywienia niemowląt, napojów Ensure® Clear ani mleka (innego niż ludzkie).
8 godzin przed zabiegiem NIE PODAWAJ dziecku pokarmów stałych, pokarmów podawanych sondą pokarmową, preparatów Ensure® ani płynów, które nie znajdują się na liście zatwierdzonych klarownych płynów*.

* Zatwierdzone klarowne płyny:

 • Woda
 • Sok owocowy bez miąższu
 • Napoje gazowane bez cząstek stałych, takie jak napój imbirowy lub inne napoje gazowane
 • Kawa i herbata bez mleka lub śmietanki
 • Napoje izotoniczne dla sportowców (takie jak Gatorade®)
 • Galaretki takie jak Jell-O® (poza czerwoną)
 • Pedialyte®
 • Lody wodne (niezawierające owoców)
 • Ensure® Pre-Surgery

Należy mieć na uwadze fakt, że napojów odżywczych Ensure® Clear czy podobnych produktów nie klasyfikuje się jako klarowne płyny. 

Zespół opiekujący się pacjentem może udzielić innych instrukcji w zależności rodzaju badania lub potrzeb medycznych dziecka.

 

Leki podawane doustnie przed znieczuleniem ogólnym

Rano w dniu podania znieczulenia ogólnego należy podać dziecku wszystkie leki, które normalnie przyjmuje, chyba że nie zaleci tego zespół opiekujący się pacjentem.  

Przyjęcie leków z odrobiną zatwierdzonego klarownego płynu nie powoduje zazwyczaj opóźnienia zabiegu. Przyjmowanie leków z innymi płynami lub pokarmem stałym, takim jak jogurt lub mus jabłkowy, spowoduje opóźnienie podania znieczulenia ogólnego.

Zespół opiekujący się pacjentem może udzielić innych instrukcji dotyczących pozostawania na czczo w zależności od zabiegu lub określonych potrzeb medycznych dziecka. Należy zawsze przestrzegać instrukcji udzielonych przez zespół opiekujący się pacjentem.

Wyjątek w zakresie wytycznych dotyczących pozostawania na czczo: Obrazowanie PET

W przypadku obrazowania PET dziecko nie powinno przyjmować pokarmów ani płynów innych niż woda lub smakowa woda bez dodatku cukru co najmniej 4 godziny przed badaniem. Cukier w pokarmach i innych płynach może negatywnie wpływać na badanie. Jeśli dziecku podawane jest znieczulenie ogólne przed badaniem obrazowym, możliwe jest otrzymanie dodatkowych instrukcji dotyczących zaleceń NPO.

 

Pytania do zespołu opiekującego się pacjentem

 • W którym momencie przed zabiegiem dziecko powinno przestać przyjmować pokarmy i płyny?
 • Czy będą wymagane jakiekolwiek zmiany w podawaniu pokarmów dziecku, które jest żywione przez sondę pokarmową?
 • Czy dziecko może żuć gumę lub ssać cukierka?
 • Po jakim czasie od zabiegu dziecko będzie mogło jeść i pić?
 • Czy potrzebne będą jakiekolwiek zmiany w zakresie przyjmowanych przez dziecko leków?
 • Jakie produkty zaliczają się do klarownych płynów?

Wytyczne dotyczące pozostawania na czczo – najważniejsze informacje

 • W niektórych przypadkach dziecko musi powstrzymać się od jedzenia lub picia przed znieczuleniem lub sedacją. Określa się to jako pozostawanie na czczo lub NPO, który to termin pochodzi z łaciny i oznacza „nic doustnie”.
 • Wytyczne dotyczące pozostawania na czczo służą zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa. Ważne jest, aby ich przestrzegać.
 • W przypadku braku pewności odnośnie do tego, co dziecko może jeść lub pić przed badaniem lub zabiegiem, należy skonsultować się z zespołem opiekującym się pacjentem.
 • Zalecenia NPO mogą różnić się w zależności od rodzaju zabiegu i potrzeb medycznych pacjenta. Należy zawsze przestrzegać wytycznych dotyczących pozostawania na czczo udzielonych przez zespół opiekujący się pacjentem.


Internetowa platforma informacyjna Together by St. Jude™ nie promuje stosowania żadnej marki produktów wymienionych w niniejszym artykule.


Sprawdzono: styczeń 2024 r.

Powiązane treści