Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Duchowni i wsparcie duchowe

Kim jest kapelan?

Kapelani w szpitalach dziecięcych są przeszkoleni pod kątem kwestii duchowych związanych z chorobami wieku dziecięcego i młodzieńczego. Kapelan szpitalny koncentruje się na stanie duchowym całej rodziny.

Termin „duchowość” odnosi się do ludzkiej potrzeby:

 • Kontaktu z siłą wyższą
 • Bycia częścią społeczności
 • Odnalezienia sensu w życiowych doświadczeniach

Kapelani zapewniają opiekę pacjentom i ich rodzinom, szanując ich wierzenia i sposób przeżywania duchowości. Dotyczy to także osób, które:

 • Pielęgnują duchowość, ale nie wierzenia religijne
 • Nie wierzą w Boga
Mężczyzna siedzący nieopodal stawu z czerwonym mostkiem i czytający książkę w jesienne popołudnie.

Kapelani, zwani także specjalistami opieki duchowej, są członkami zespołu opiekującego się dzieckiem, którzy koncentrują się na stanie duchowym pacjentów i ich rodzin.

Kapelani pomagają całej rodzinie. Zmiany w stanie zdrowia dziecka wpływają bowiem na wszystkich jej członków. Kapelan może pomóc w odkrywaniu, jak wiara, duchowość i myśli mogą być źródłem siły i pocieszenia.  Może także pomóc rodzinom pogodzić się z niewiadomą i odnaleźć nadzieję.

Kapelani służą rodzinom bez względu na:

 • Wyznanie lub wierzenia religijne
 • Rasę / pochodzenie etniczne
 • Orientację seksualną
 • Płeć
 • Wiek
 • Niepełnosprawność

Dowiedzenie się, że dziecko cierpi na poważną chorobę, jest istotnym punktem zwrotnym w życiu. Może prowadzić do rewizji własnych przekonań.

Może to mieć związek z żałobą. Możesz cierpieć z powodu utraty dziecka, które niegdyś cieszyło się dobrym zdrowiem.

Kapelani służą rodzinie

Kapelani mogą:

 • Zapewnić edukację i doradztwo w kwestiach duchowych
 • Wspierać rodziców w podejmowaniu trudnych decyzji
 • Identyfikować mocne i słabe strony rodziny pod względem duchowym
 • Wskazywać osoby w społeczności, które mogą zapewnić wsparcie
 • Pomagać ułożyć relacje z innymi osobami

Skupienie i opieka duchowa

Kapelan Elizabeth Hawkins zapewnia w szpitalu wsparcie dzieciom i ich rodzinom poprzez skupienie, medytację i opiekę duchową. Dowiedz się, jak tego typu techniki mogą pomóc Twojemu dziecku.

Przeczytaj jej wpis na blogu.

Kapelani mogą także pracować indywidualnie z dziećmi i młodzieżą. Nastolatki mogą mieć potrzebę zwierzenia się z uczuć i doświadczeń zaufanej osobie dorosłej, która nie jest rodzicem. Może to wynikać z obaw, że to, co naprawdę czują, może być bolesne dla ich rodziców.

Kapelani są dobrymi słuchaczami i towarzyszami

Często głównym zadaniem kapelana jest wcielenie się w rolę bezstronnego świadka. Słucha bez wydawania osądów.

Kapelani mogą także potwierdzić, że podobne odczucia mają także inne osoby przeżywające to samo. Ich zadaniem może być również zapewnianie pomocy przy analizowaniu wszelkich niepokojących myśli, które mogą się pojawić.

Kapelani proponują modlitwę, odprawiają obrzędy i udzielają sakramentów

Kapelani mogą modlić się z potrzebującymi osobami i za nie. Odprawiają także obrzędy i udzielają sakramentów zgodnie z tradycją religijną tych osób. Mogą również umożliwić nawiązanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami kultu religijnego i rozwoju duchowego albo duchownymi konkretnych wyznań.

Jak mogę skontaktować się z kapelanami ze szpitala mojego dziecka?

Kapelan może być już przypisany do zespołu opiekującego się dzieckiem. W razie wątpliwości należy zapytać członków zespołu. W większości szpitali kapelan odpowiada na wezwanie telefoniczne przez całą dobę. Szukając kapelana w szpitalu, należy wypatrywać tabliczek z napisem „Opieka duchowa”, „Opieka duszpasterska”, „Kaplica” itp.

Najważniejsze informacje na temat kapelanów i opieki duchowej

 • Kapelan szpitalny może być źródłem wsparcia duchowego.
 • Kapelani zapewniają opiekę pacjentom i ich rodzinom, szanując ich wierzenia i ścieżkę przeżywania duchowości.
 • Kapelani służą rodzinie.
 • Kapelani są dobrymi słuchaczami i towarzyszami.
 • Kapelani proponują modlitwę, odprawiają obrzędy i udzielają sakramentów zgodnie z tradycją religijną osób potrzebujących.


Sprawdzono: listopad 2022 r.