Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Pielęgnacja rany

Rany u dzieci z nowotworami

Rana jest fizycznym urazem przerywającym ciągłość tkanek ciała. Może występować na powierzchni skóry, pod jej powierzchnią lub w obu tych lokalizacjach jednocześnie. W przypadku dzieci leczonych na choroby nowotworowe rany mogą być spowodowane przez:

 • Nacięcie wykonane podczas zabiegu chirurgicznego
 • Upadek lub inny wypadek
 • Rozrost guza nowotworowego
 • Założenie zgłębnika do gastrojejunostomii (lub innej sondy pokarmowej)
 • Nacisk
 • Radioterapię

Monitorowanie stanu skóry pod kątem ran

Istotne jest, aby regularnie sprawdzać stan skóry pod kątem ran. Odpowiednia pielęgnacja rany chroni organizm przed zakażeniem i może przyspieszyć proces gojenia. Oznaki świadczące o tworzeniu się rany lub przerwaniu ciągłości skóry obejmują:

 • Zasinienie skóry, zwykle w kolorze czerwonym lub fioletowym. W przypadku dzieci o ciemniejszym kolorze skóry siniaki mogą mieć postać o wiele ciemniejszego lub jaśniejszego obszaru skóry.
 • Łuszczenie się lub uszkodzenie skóry
 • Strupy lub owrzodzenia
 • Pęcherze lub wypukłości na skórze
 • Krwawienie
 • Obrzęk
 • Wysięk treści płynnej lub ropy
 • Wysypka

Z zasady należy obserwować skórę pod kątem jakichkolwiek zmian. Zespół opiekujący się pacjentem służy pomocą, ale to dzieci i ich rodzice najlepiej wiedzą, kiedy ze skórą dzieje się coś niepokojącego.

Skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • Pojawienie się nowej rany lub zmiana stanu skóry, o której lekarz jeszcze nie wie
 • Rana nie przestaje krwawić
 • Rana jest bardziej zaczerwieniona przy krawędziach, ciepła w dotyku lub obrzęknięta
 • Pojawienie się wcześniej nieodczuwanego bólu lub nasilenie dotychczasowego bólu
 • Pojawienie się brzydkiego zapachu z rany
 • Pojawienie się wysięku z rany w kolorze żółto-zielonkawym
 • Pojawienie się jakiegokolwiek innego wysięku z rany
 • Wszelkie zmiany stanu skóry wokół rany
 • Wzrost gorączki

Nie wszystkie oznaki towarzyszące tworzeniu się ran są widoczne gołym okiem. Inne oznaki świadczące o początku procesu tworzenia się rany lub przerwania ciągłości skóry obejmują:

 • Uczucie ciepła lub gorąca w obszarze uszkodzonej skóry
 • Ból lub tkliwość przy dotyku
 • Swędzenie
 • Zaparcia – niektóre leki mogą powodować tworzenie się szczeliny (pęknięcia) w tkance układu żołądkowo-jelitowego.

Niektóre rany powstają na przestrzeni wielu dni. Należy pamiętać o konieczności zgłaszania wszelkich nowych dolegliwości bólowych i dyskomfortu.

Pielęgnacja rany różni się u poszczególnych pacjentów, a także zależy od etapu gojenia się rany.

Pielęgnacja rany różni się u poszczególnych pacjentów, a także zależy od etapu gojenia się rany.

Pielęgnacja rany

Większość ran goi się z czasem pod warunkiem ich prawidłowej pielęgnacji. Jednak każda rana jest inna. Pielęgnacja rany różni się u poszczególnych pacjentów, a także zależy od etapu gojenia się rany. Pielęgnację rany należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego.

Czasami opiekun może zostać poproszony o pomoc przy zmianie opatrunku. Oto podstawowe wskazówki dotyczące pielęgnacji, które warto zapamiętać:

 • Opatrunek rany powinien być utrzymywany w czystości i suchości.
 • Opatrunki należy zmieniać regularnie, zwłaszcza wtedy, gdy opatrunek ulegnie zawilgoceniu lub zabrudzeniu. Należy się kierować ogólną zasadą, że opatrunek wymaga zmiany, gdy jest w połowie lub bardziej przemoknięty.
 • Każdorazowo do czyszczenia i opatrywania rany opiekun powinien założyć nową parę rękawic jednorazowego użytku. 
 • Nawet w przypadku stosowania rękawic opiekun powinien dodatkowo umyć ręce zarówno przed zmianą opatrunku, jak i po jego zmianie.

Należy się wystrzegać m.in. zadrapania rany, przyklejania plastra na ranę oraz zasypywania rany pudrem dla niemowląt lub mąką kukurydzianą, ponieważ stanowią one potencjalną pożywkę dla bakterii.

Pamiętaj, aby uzgodnić z zespołem medycznym stosowanie jakichkolwiek domowych sposobów przyspieszających gojenie lub suplementów, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko zakażenia.


Sprawdzono: czerwiec 2018 r.