Перейти до основного вмісту

Ласкаво просимо

Together – це новий ресурс для всіх, кого торкнувся педіатричний рак: для пацієнтів та їхніх батьків, членів родини й друзів.

Дізнайтеся більше

Повідомлення про відсутність дискримінації

Дискримінація протизаконна

Сайт Together працює за підтримки Дитячої дослідницької лікарні St. Jude.

Дитяча дослідницька лікарня St. Jude дотримується чинних федеральних законів про громадянські права та не дискримінує людей за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі.

Дитяча дослідницька лікарня St. Jude:

  • Надає безкоштовну допомогу й послуги пацієнтам та їхнім доглядачам або сім’ям з обмеженими можливостями для ефективного спілкування з нами, такі як:
    • Кваліфікований переклад мови жестів
    • Письмова інформація в інших форматах (великий шрифт, аудіо, спеціальні електронні формати, інші форми)
  • Надає безкоштовні мовні послуги пацієнтам та їхнім доглядачам або сім’ям, основною мовою яких не є англійська, такі як:
    • Кваліфікований переклад
    • Інформація, написана іншими мовами

Якщо вам потрібні ці послуги, зв’яжіться з координатором із роботі з пацієнтами за телефоном 901-585-8383 або з оператором за телефоном 901-595-3300.

Пацієнти та їхні доглядачі або сім’ї, які вважають, що Дитяча дослідницька лікарня St. Jude не надала ці послуги або дискримінувала їх іншим чином за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності або статі, можуть подати скаргу: координатор із роботи з пацієнтами, Дитяча дослідницька лікарня St. Jude, 1-901-595-8383; 1-866-278-5833, 1-901-595-1040, факс 1-901-595-8600 або електронна пошта PatientRelationsCoordinator@stjude.org. Пацієнти та їхні доглядачі або сім’ї можуть подати скаргу особисто, поштою або факсом. Координатор із робот з пацієнтами готовий вам допомогти.

Пацієнти, їхні доглядачі або члени їхніх сімей можуть також подати скаргу щодо порушення громадянських прав до Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США, Управління з питань громадянських прав, в електронному вигляді через Портал скарг Управління з питань громадянських прав за адресою https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, а також поштою чи телефоном за такою адресою чи номером:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Форми скарг доступні на сторінці http://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html.

Це повідомлення не створює жодних зобов’язань, окрім тих, що передбачені законодавством.

— — —

La discriminación es en contra de la ley

التمييز ضد القانون

歧视就是违法

Phân biệt chủng tộc là vi phạm pháp luật

차별은 불법입니다.

La discrimination est contraire à la loi

ການເລືອກປະຕິບັດແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.

ማግለል ህገ-መንግስቱን ይጻረራል.

Diskriminierung verboten

ભેદભાવ કરવો એ કાયદાની વિરુદ્ધ છે.

差別は違法です。

Ang pakikitungo nang may diskriminasyon ay labag sa batas

भेदभाव करना कानून के खिलाफ है।.

Дискриминация запрещена законом.

تبعیض بر خلاف قانون است.