ကြိုဆိုပါသည်

Together သည် - လူနာများနှင့် မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ချင်းများအပါအဝင် - ကလေးကင်ဆာကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသူတိုင်းအတွက် ရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်

Bereavement Resources

 1. Adults and Parents

  • 35 Ways to Help a Grieving Child by The Dougy Center (2010)
  • A Grief Observed by C.S. Lewis* (1961 & 2001) Christian
  • After Isaac by Avra Wing (2013) Fiction
  • After the Darkest Hour the Sun Will Shine Again by Elizabeth Mehren (1997)
  • Beyond Tears by Ellen Mitchell (2009)
  • Everything Happens for a Reason by Kate Bowler (2018)
  • Getting Grief Right by Patrick O’Malley (2017)
  • God Is in the Hard Stuff by Bruce Bickel and Stan Jantz (2005) Christian
  • Gone But Not Lost by David W. Wiersbe (2011) Christian
  • Grieving for Dummies by Greg Harvey (2007)
  • Healing a Parent's Grieving Heart by Alan D. Wolfelt (2002)
  • Heaven is for Real by Todd Burpo (2010) Christian
  • Honoring Grief by Alexandra Kennedy (2014)
  • It's OK That You're Not OK by Megan Devine (2017)
  • Not Your Usual Grief Book by Selene Negrette (2107)
  • Open to Hope by Dr. Gloria Horsley and Dr. Heidi Horsley (2011)
  • Permission to Mourn by Tom Zuba (2014)
  • Please Be Patient, I'm Grieving by Gary Roe (2016)
  • Promise Me, Dad by Joe Biden (2017)
  • Surviving My First Year of Child Loss by Natalie Himmelrich (2017)
  • The 4 Facets of Grief by Ruth E. Field, LCSW (2107)
  • The Shack by William Paul Young (2007) Christian
  • This Thing Called Grief by Thomas M. Ellis (2006)
  • When a Child You Love Is Grieving by Harold Ivan Smith (2014)
  • You Are The Mother Of All Mothers by Angela Miller (2014)

  Children

  • Aarvy Aardvark Finds Hope by Donna R. O'Toole (1988)
  • Always Remember by Cece Meng (2016)
  • Coco Little Golden Book by RH Disney (2017)
  • God Gave Us Heaven by Lisa Tawn Bergren (2008) Christian
  • Goodbye Mousie by Robie H. Harris (2004)
  • Grief is a Mess by Jackie Schuld (2015)
  • Lifetimes: A Beautiful Way to Explain Life and Death to Children by Bryan Mellonie (1983)
  • Love is Forever by Casey Rislov (2013)
  • Sad Isn't Bad by Michaelene Mundy (2010)
  • The Gift of the Ladybug by Carole Amber (2012)
  • The Grief Bubble by Kerry DeBay (2007) Workbook
  • The Hugging Tree by Jill Neimark (2015)
  • The Memory Box by Joanna Rowland (2017)
  • Turned Upside Down by Teana Tache (2013)
  • When I’m With Jesus by Kimberly Rea (2013) Christian

  Teens

  • A Summer To Die by Lois Lowry (1977)
  • A Walk to Remember by Nicholas Sparks (2004)
  • Death Be Not Proud by John Gunther (1963 & 2007) 
  • Grieving for the Sibling You Lost by Erica Goldblatt Hyatt (2015)
  • I Will Remember You by Laura Dower (2001)
  • Me and Earl and the Dying Girl by Jesse Andrews (2015)
  • Ready Player One by Earnest Cline (2012)
  • The Thing About Jellyfish by Ali Benjamin (2017)
  • Weird Is Normal When Teenagers Grieve by Jenny Lee Wheeler (2010)
  • When a Friend Dies by Marilyn E. Gootman (2005)

  Young Adults

  • A Bridge through Grief: A Field Guide by Joyce R. Jackson (2018)
  • Forever in My Heart: A Grief Journal by Tanya Carroll Richardson (2016)
  • Sibling Grief by P. Gill White PhD (2006)

  Siblings

  • Hi, My Name Is Jack (A Book For The Healthy Siblings Of Chronically Ill Children) by Christina Beall-Sullivan, MS, APRN (2000)
  • The Empty Place: A Child's Guide Through Grief by Roberta Temes (1992)

  Grandparents

  • For Bereaved Grandparents by Margaret H. Gerner (1990)
  • Healing a Grandparent's Grieving Heart by Alan D. Wolfelt (2014)
  • When a Grandchild Dies by Nadine Galinsky Feldman (1999)

  General

  • My Loved One Shines On! by Disa Van Orman (2015)
  • Option B by Sheryl Sandberg and Adam Grant (2017)
  • Surviving Holidays, Birthdays, and Anniversaries by Brook Noel (2004)
  • There Is No Good Card for This by Kelsey Crowe and Emily McDowell (2017)
 2. Articles

  • 6 Ways to Help Teen Patients Navigate Loss (St. Jude)
  • 9 tips for dealing with the loss of a child during the holidays (St. Jude Progress)
  • A Mother's Day After Loss: When A Miracle Is All You've Got (HuffPost)
  • Healing My Soul After My Grandchild's Death (The Mighty)
  • Helping a Grandparent Who Is Grieving (Center for Loss & Life Transition)
  • Helping Teenagers Cope with Grief (Center for Loss & Life Transition)
  • How to Support Grieving People During the Holidays (Psychology Today)
  • Letting Children Share in Grief (The New York Times)
  • The Grief of Grandparents (American Hospice Foundation)
  • Understanding grief, and how to live through it (Bradenton Herald)
  • What I Wish More People Understood About Losing A Child (mindbodygreen)
  • What I've Learned From Grieving Parents (HuffPost)
  • What You Should Know About Grief, Summed Up In One Illustration (HuffPost)

  Online Videos

  • Cancer: The Emperor of All Maladies - Cindy Campbell
  • Courageous Parents Network - Grandparents / Extended Family
  • Daniel Tiger's Neighborhood | Blue Fish is Dead | PBS KIDS
  • Grief: A Short Lego Film
  • Having another child after losing a child to cancer | CLIC Sargent
  • How do you help a grieving friend?
  • How loss helped one artist find beauty in imperfection
  • How my son's short life made a lasting difference
  • How to find a grief therapist
  • Sesame Street: When Families Grieve Message for Families: Big Feelings

  Audio

  • After Tragedy, Nonbelievers Find Other Ways To Cope (NPR)
  • Grief Out Loud (Podcast)
  • Photos Of A Short Life Comfort Only Some Grieving Parents (NPR)
  • The Give And Take Of Grief (NPR)
  • Vice President's Son, Beau Biden, Dies of Brain Cancer (NPR)

  Music

  • A Playlist for the Bereaved Parent (Still Standing Magazine)
  • David Kauffman

  Video Game

  • That Dragon, Cancer
 3. Movies

  • Coco (2017)
  • Collateral Beauty (2016)
  • The Fault in Our Stars (2014)
  • Heaven is for Real (2014) Christian
  • Letters to God (2010) Christian
  • Me and Earl and the Dying Girl (2015)
  • My Sister’s Keeper (2009)
  • Ordinary People (1980)
  • Something for Joey (1977)
  • Stepmom (1998)
  • The Ultimate Gift (2006)
 4. Libros para Padres

  • Aprendiendo a Decir Adiós de Marcelo Rittner (2016)
  • Los Niños También Mueren de Joy Johnson (1989)
  • Vivir Depués De La Pérdida de Bob Deits (1994)

  Libros para Niños

  • Aprendiendo a Vivir Sin Ti... de Amelia Rodriguez Gutierrez (2016)
  • Me Amaras Aun Cuando... de Amber Copelin (2012)